Beszéljünk újra a pénztárgépekről!

Nem fogynak a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos kérdések, így ismét felelevenítjük a témát, mert tapasztalataink szerint még mindig van körülötte tisztázandó. Dr. Gyarmati Kinga írása.

Áprilisi cikkemben összegyűjtöttem az üzemeltetést érintő legfontosabb alapfogalmakat, azonban úgy gondolom, teljes képet akkor tudok adni, ha most ezeket is újra ismételjük, további segítséget adva az eligazodáshoz a felelősségi és operatív ügyintézést illető kérdések terén is. Az alábbiakban vastaggal szedve olvashatják a patikákra vonatkozó jogszabályokat, alattuk pedig az általam hozzá fűzött magyarázatokat.

Az üzemeltető – a patika

A pénztárgépekről a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *  jogszabály rendelkezik.

1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (a) a gyógyszertárak)

A járóbeteg ellátást végző gyógyszertárak úgynevezett számítógép alapú pénztárgépeket üzemeltetnek. Ez alapján tehát a patikák az üzemeltetők!

67.§ 16a. *  számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, e rendeletben foglalt követelményeket.

A számítógép alapú pénztárgép-forgalmazók pedig az ügyviteli szoftvert fejlesztő és értékesítő cégek, a szerviz pedig az adott pénztárgépre az állami hatóság által kiadott műszerész igazolvánnyal rendelkező szerelő.

(A Pharma Cloud Kft. esetében a forgalmazó és a szerviz egy cégen belül valósul meg.)

67.§ 18. *  szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást.

67§  23. – üzemeltetési helyaz a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja.

Éves felülvizsgálat

Az üzemeltetés kérdésén túl az éves felülvizsgálat a másik leginkább tisztázásra szoruló terület. 

  1. § (1)A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) *  Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból

1b) *  Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. * 

Ebben a jogszabályi részben mind az üzemeltető (patika), mind a forgalmazói (ügyviteli szoftver forgalmazó) felelősségét meghatározzák.

A jogszabályi környezetből adódóan az üzemeltető (gyógyszertár) felelőssége az éves felülvizsgálat meglétének az ellenőrzése, megrendelés tekintetében. Viszont az éves felülvizsgálat elvégzése (az üzemeltető megrendelése alapján) a pénztárgép-forgalmazó felelőssége, tehát a felelősség megoszlik az üzemeltető és a forgalmazó között.

Kizárólagos felelőssége van az üzemeltetőnek (gyógyszertár) a tekintetben, hogy a pénztárgéppel történő bármilyen beavatkozást az ún. Pénztárgépnaplóban kötelező rögzítésre kerüljön, és ezt a gyógyszertárvezető figyelemmel kísérje. Ebből a dokumentumból egyértelműen látható, mikor szükséges az éves felülvizsgálat megrendelése a forgalmazó felé.

A pénztárgépnaplót mindig az üzemeltetési helyen, az adott pénztárgép mellett kötelező elhelyezni.

Ezzel kapcsolatban, mint korábban közforgalomban dolgozó gyógyszertárvezető, szeretném felhívni a tisztelt vezető kollégák figyelmét, hogy a pénztárgépnaplók ellenőrzése ugyanolyan kötelező feladat, mint például a Hőmérsékletellenőrző füzet vagy a Laborálási napló.

 Az online adatküldéssel kapcsolatos szerződések

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes, ún. SIM-chipet tartalmaz.

A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének, vagyis a patikának a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie mindegyik pénztárgépe esetén.

A Pharma Cloud Kft., mint forgalmazó, segítséget nyújt a pénztárgépek üzembehelyezése során, és a pénztárgépre és üzemeltetőre vonatkozó adatok továbbításával elindítja az online adatküldésre vonatkozó szerződéskötés folyamatát az üzemeltető (patika) és az újonnan használatba vett pénztárgép típusának megfelelő szolgáltató között (Mobil Adat Kft. vagy a Mikroháló Kft.). A szerződés megkötése azonban már az üzemeltető felelőssége. Bármilyen szerződésmódosítást kell eszközölni (például új pénztárgép üzembehelyezése okán), akkor az kizárólag a szerződött üzemeltető tudja kezdeményezni. Érdemes az adott pénztárgép naplóval együtt tárolni a szerződések dokumentumokat.

Cégünk elkötelezett a partnerei mellett. Szervizünk folyamatosan monitorozza a partnereink patikáihoz tartozó aktív pénztárgépeket, és jelentkeznek a patikánál, amennyiben az éves felülvizsgálat szükségessé válik, nem várva a partner bejelentésére. Ez egy olyan, nem jogszabályi kötelezettségből eredő, kényelmi szolgáltatásunk, mellyel Önöket szeretnénk támogatni pénztárgépeik biztonságos üzemeltetésében.