Együttműködések szakmai érdekek mentén

Újraszervezett szakmai fórum, kibővített szövetségi tevékenység, valamint a gyógyszerkereskedelem aktuális kihívásai és fejlesztési igényei. Többek között ezekről a témákról beszélgettünk Lukácsné Dr. Fodor Enikővel, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnökével.

 

Pharma Cloud: Milyen évet zár 2022-ben a Szövetség? Hogyan értékeli az évet egyrészt a Szövetség munkáját, másrészt a gyógyszerkereskedelem egészét tekintve? Milyen főbb feladataik voltak idén?

Lukácsné Dr. Fodor Enikő: 2022 nagyon mozgalmas év volt mind a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, mind a teljes gyógyszerkereskedelem szempontjából. A covid járvány csúcsán túl talán már rutinosabbak lettünk, és megedződtünk mi, gyógyszerészek, de az előző időszak nehézségeit követően nagy szükség volt még az alkalmazkodóképességünkre, hisz ez az év is több kihívást hozott, egyrészt az ukrajnai háborús helyzet, a menekültek ellátásával, másrészt a mostanra begyűrűző világgazdasági válság. Emellett nehézséget jelent bizonyos készítmények beszerzése, elérhetősége is. Összességében sok olyan probléma adódik a mindennapokban, ami erős fejtörést okoz, hogy hogyan tudjuk áthidalni, nagyon fontos szempont, hogy hogyan kommunikáljunk úgy a betegekkel, hogy ezek a gondok őket ne terheljék.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége számára idén az jelentette az egyik legfontosabb feladatot, hogy egyensúlyt és harmóniát alakítson ki gyógyszerésztársadalmon belül. Ennek alappillére a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum újraindítása közösen a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségével és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével. Célunk olyan megoldást kialakítani, ami hosszú távon támogatja és előreviszi a szakmát.

Pharma Cloud: Milyen terveik, megoldandó feladataik és törekvéseik vannak 2023-ra a Szövetségnek?

Lukácsné Dr. Fodor Enikő: Fő feladatunk, hogy a Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum munkájába minél több szervezetet bevonjunk. Már velünk dolgozik a Generikus Egyesület, valamint az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a MAGYOSZ pedig bizonyos kérdésekben szakértőként járul hozzá a munkánkhoz. Szeretnénk a közös munkánkat és ezt a folyamatot több más szervezettel is erősíteni, amennyiben nyitottak erre. Mindenképpen az a célunk, hogy az egészségügyi kormányzat számára olyan információs anyagokkal és megoldási javaslatokkal tudjunk szolgálni, amelyek a szakma szempontjából elengedhetetlenek a biztonságos beteg- és gyógyszerellátás biztosításához.

Pharma Cloud: A szövetség tagjai számára a jövő évben milyen platformokat biztosítanak a találkozásokra?

Lukácsné Dr. Fodor Enikő: A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének egyik alap tevékenysége különféle szakmai események, találkozók szervezése, lebonyolítása, melyek során a Szövetség tagjai találkozhatnak egymással, és értesülhetnek a legfrissebb és legaktuálisabb szakmai információkról. A 2023-as továbbképzési tervünk elkészült, ennek részét képezi majd a tavaszi és őszi nagy kongresszusunk. Előbbi márciusban Esztergomban kerül majd megrendezésre, az őszi helyszínről és időpontról pedig jelenleg még zajlanak az egyeztetések. Ezeken túl kisebb rendezvényeink is lesznek, melyek egy része online kerül megrendezésre, másik részük pedig személyes találkozásra épül. Január végén egy évindító mini konferenciával nyitjuk meg a rendezvényeink sorát. Az erről szóló meghívót január első napjaiban küldjük majd tagjainknak.  Az év utolsó továbbképzését Lillafüreden tartottuk. Itt egy jó hangulatú, színes szakmai és kulturális programokkal fűszerezett eseménnyel zártuk az évet december 9-11 között. Fontosnak tartom, hogy a szakmai programok mellett kötetlenebb programelemek is legyenek ezeken az alkalmakon, mert ez ad még több lehetőséget arra, hogy a kollégák információt és tapasztalatot cseréljenek, amelyek révén egy-egy problémára, kérdésre a leggyorsabb, legmegfelelőbb megoldással tudják egymást segíteni.

A Szövetség életében új kezdeményezésként ebben az évben második alkalommal rendeztünk családi napot, teljes egészében szabadidős programokkal. Ezt szeretnék folytatni a jövő évben is, hisz az ilyen események még inkább összekovácsolják közösségünket.

És előttünk van még 2023-ban adherencia programunk bővítése, valamint további szakmai célitűzéseink megvalósítása is.

Pharma Cloud: A Pharma Cloud egyre bővülő partneri kapcsolatai okán folyamatosan keresi azokat a pontokat, ahol támogatni tudja a patikákat és a piaci igényeket. Ön hogyan látja, mik azok a patikai igények ma, amik egy informatikai üzleti partnerrel megvalósíthatók lennének, vagy melyek azok a területek, ahol a patikák egy külső szolgáltató partnerre tudnak támaszkodni?

Lukácsné Dr. Fodor Enikő: A rendszergazdákkal szemben egyik legfontosabb elvárásként talán azt tudnám megfogalmazni, hogy a stabilan működő programon túl egy támogató, elérhető ügyfélszolgálatot működtessen. A gyógyszertárak és rendszergazdák együttműködése természetesen szerteágazó, hiszen harmadik felek is részt vesznek a napi munkában, de a kommunikáció minden irányban nagyon fontos.

Pharma Cloud: Ma az élet minden területét átszövi a digitalizáció, a technológiai fejlődés megállíthatatlan. Hogyan látja az innovatív megoldások és az elérhető informatikai lehetőségek szerepét a patikák életében?

Vannak területek a patika működésében, melyek jelenleg is nagyban támogatják a munkánkat, akár a komissiózó robotra, akár a webshop üzemeltetésre gondolok, és a patikák a jövőben is igénylik majd a digitális fejlesztéseket, de fontosnak tartom kiemelni, hogy ezek csupán kiegészítői a gyógyszerészszakmai jelenlétnek és tudásnak, mely a beteggondozásban mindig is első helyen kell, hogy szerepeljen.

Kiemelnék azért néhány digitális fejlesztést, amely segítené a gyógyszerészi munkát. Az egyik legfontosabb és legégetőbb az orvos-gyógyszerész egységes cikktörzs létrehozása lenne, bár nyilvánvalóan ez nem kizárólag egyetlen szolgáltatói oldal felé megfogalmazott elvárás. Emellett a patika üzleti támogatásában a különböző lekérdezések, gazdasági elemzések, készletkezelésre vonatkozó fejlesztések, üzleti tervezések készítése, ezek mind olyan területek, melyek üzletileg is és szakmailag is támogatni tudnák a patikákat.

Pharma Cloud: A Pharma Cloudnál 4 gyógyszerész kolléga 4 különböző területen képviseli a szakmai szempontokat. Mit gondol, milyen előnyöket hordozhat a patikai piac számára, ha az informatikai szolgáltatónál erősen jelen van a gyógyszerészszakmai kompetencia? Milyen kiaknázható lehetőségekkel bírhat a gyógyszertárak számára a szakmai szempontok ilyen arányú képviselete?

Lukácsné Dr. Fodor Enikő: Alapvető fontossággal bír, hogy a patikai szoftverek fejlesztésében és működtetésében jelen legyen a gyógyszerészet mind szakmai, mind jogi vonatkozásban. Egyrészt segíthetik a patikában dolgozó kollégákat a szoftverek használatában, emellett nem lehet elmenni azon szempont mellett, hogy a patikai programok biztosítsák a patikák jogszabályi előírásoknak való megfelelését. Ehhez nagy előny az, ha mind jogszabályi értelmezésekben, mind gyógyszerészszakmai területen egyaránt kompetens kolléga van jelen a patikai szoftvert fejlesztő vállalatnál. Ami pedig különösen nagy előnyt tud biztosítani mindkét fél számára, az a folyamatos, rendszeres kommunikáció, a gyógyszerészekkel való beszélgetés, hogy a rendszergazda számára mindig láthatók és ismertek legyenek az aktuális piaci igények.