HIRDETMÉNY
– kedvezményes hardver bérleti szolgáltatás igénybevételéről –

A Pharma Cloud Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) az alábbi kedvezményre vonatkozó hirdetményt teszi közzé:

Kedvezmény igénybevételére jogosult:
Minden olyan, a Pharma Cloud Kft., mint Szolgáltató által nyújtott rendszerfelügyeleti szolgáltatást és hardver bérleti szolgáltatást igénybe vevő megrendelő partnere (a továbbiakban: Megrendelő), amellyel a Pharma Cloud Kft.:
– 2022.03.10. napját követően (a szolgáltató által üzemeltetett QB-Pharma program, vagy daxa™ program vonatkozásában) szolgáltatási szerződést és ehhez kapcsolódóan hardver- bérleti szerződés köt;
– a Megrendelő vonatkozásában a HUNGAROPHARMA Zrt. a Pharma Cloud Kft. részére igazolja, hogy a Megrendelő fő beszállítója a HUNGAROPHARMA Zrt.;
– a szerződéses jogviszony, valamint a HUNGAROPHARMA Zrt. főbeszállítói pozíciója a kedvezmény igénybevételekor is fennáll.

Főbeszállítói pozíciónak minősül, ha a HUNGAROPHARMA Zrt. a Megrendelővel olyan szállítási szerződést, vagy a már meglévő szállítási szerződés mellé szerződés olyan kiegészítést köt, amely alapján a Megrendelő vállalja, hogy a forgalma 79%-át a HUNGAROPHARMA Zrt.-vel bonyolítja, és ezen vállalását a HUNGAROPHARMA Zrt. felé folyamatosan teljesíti.

Kedvezmény időtartama és tartalma:
A kedvezmény időtartama a határozott idejű hardver-bérleti szerződés időtartama, de maximum a bérleti szerződés megkötését követő 48 hónap. A kedvezmény alapján a kalkulált havi bérleti díjból jogosult maximum 90% kedvezményre a Megrendelő.
A kedvezmény tényleges mértéke függ a bérleti szerződés időtartamától, illetve a bérelni kívánt hardver eszközök értékétől. A kedvezmény mértékét az ajánlatban tünteti fel a Pharma Cloud Kft., abban az esetben, ha az ajánlatkérőben ezt az igényét a Megrendelő jelzi, valamint igazolja a jogosultságát.

Megrendelő hozzájárulása:
Megrendelő a kedvezmény igénybevétele esetén, annak elfogadásával tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt a Pharma Cloud Kft. jogosult közvetlenül ellenőrizni, hogy a kedvezmény igénybevételének feltételei fennállnak, ennek alapján jogosult közvetlen értesítést kérni a HUNGAROPHARMA Zrt.-től arról, ha a főbeszállítói pozíció bármely okból megszűnne.

A vállalások megsértésének jogkövetkezménye:
Amennyiben Megrendelő a kedvezmény igénybevételének feltételeit nem teljesíti, úgy a feltételek megszűnése hónapjától kezdődően a kedvezményt a Megrendelő elveszíti, a Pharma Cloud Kft. ajánlatában közölt rendes hardver bérleti díjat köteles megfizetni a bérleti jogviszony fennállta alatt.

Budapest, 2022.03.10.

Pharma Cloud Kft.