Információ a KATA változásokról

Idén nyáron egy hirtelen érkezett törvényjavaslat gyors elfogadása miatt számos egyéni vállalkozónak új adózási formát kell találnia, ha folytatni szeretné eddigi tevékenységeit. Ez valószínűleg több gyógyszerész kollégát is érint, hiszen a helyettesítő szakemberek általában KATA-s adózókként működnek. Cikkünkben röviden kiemeljük az új törvény legfontosabb pontjait, és megvilágítjuk, hogyan érinti a változás a gyógyszerészközösséget.       

Július 18-án a Magyar Közlöny 118. számában megjelent a 2022. évi XIII. törvény „A kisadózó vállalkozók tételes adójáról”. A jogszabályi változás egyértelműsítette, hogy ki választhatja a jövőben a közismert nevén KATA adózási formát: olyan főállású egyéni vállalkozók, akik közvetlenül lakossági megrendelőtől szerzik a bevételüket. Tehát az új KATA szabályai szerint adózók kizárólag magánszemélyeknek számlázhatnak és főállásúaknak kell lenniük. Az új KATA-t azok már nem alkalmazhatják, akiknek máshol legalább 36 órás munkaviszonyuk van, nyugdíjasok, külföldön biztosítottak vagy rokkantsági ellátásban részesülnek stb.

A törvény 2022. augusztus 1-től lépett hatályba, de ez tartalmaz egy egyhónapos átmeneti időszakot, így a KATA-ra vonatkozó érdemi változások kezdetének dátuma 2022. szeptember 1. Ettől az időponttól tehát jogi személynek nem számlázhat a vállalkozó.

A közforgalomban dolgozó, helyettesítő gyógyszerészek, szakgyógyszerészek és szakasszisztensek a legtöbb esetben magánvállalkozóként dolgoztak és a KATA rendszerében fizettek adót. Jellemzően a patikaüzemeltető valamilyen gazdasági társasági formában működő jogi személy, így a velük való szerződéses kapcsolat, a részükre történő számlázás automatikusan megszűnteti a KATA adózási forma alkalmazásának lehetőségét. Ezeknek a kollégáknak a most életbe lépő jogszabályváltozás miatt nagy valószínűséggel adózási formát kell váltaniuk.

A váltással kapcsolatban a jogalkotó 2022. augusztus hónapban tette közzé a váltáshoz szükséges nyilatkozati formákat, illetve a KATA zárásához szükséges nyilatkozatokat.

Az új adónem kiválasztásakor érdemes lesz több szempontot is figyelembe venni, például: árbevétel és annak éves megoszlása, kiadások mértéke, hogy vannak-e alkalmazottak a vállalkozásban, vagy van-e bármilyen kedvezményre jogosító körülmény. Ugyancsak lényeges szempont, hogy főállás (36 órát meghaladó munkaviszony) mellett kíván valaki kiegészítő tevékenységet végezni, vagy egyéni vállalkozóként kíván kizárólag tevékenykedni.

Nincs olyan általános, bárkire alkalmazható megoldás, amire az emberek nagy része egyértelműen át fog térni, ezért javasolt szakértő segítségét kérni. Várhatóan a KATA rendszerhez képest több adminisztrációval is jár majd a váltás: bevallások, adatszolgáltatás stb.

Fontos változás még, hogy korábban a számlázáshoz tartozó teljesítés dátuma egybeesett a pénzügyi teljesítés idejével, az új kormányrendelettel azonban ezek elválnak egymástól, és a számla kiállításának dátuma lesz mérvadó. Az, hogy az összeg mikor érkezik meg a vállalkozó számlájára, végeredményben már nem számít.

Ugyancsak lényeges, hogy azon vállalkozók, akik 2022.09.01. után KATA adózást nem választhatnak, az első 8 hónapra csak abban az esetben kötelesek a 40%-os adó megfizetésére, amennyiben a havi árbevételük időarányosan az 1.500.000,-HUF-ot (azaz időarányosan 2022.08.31-ig összesen a 12.000.000,-HUF-ot) meghaladja. Ez nem érinti azonban azon rendelkezést, hogy amennyiben adott megrendelő részére tárgyévben a számlák összesített értéke meghaladja a 3.000.000,-HUF-ot úgy az ezen felüli összeg után a megrendelő 40%-os adó fizetésére köteles.

 

További információkért az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

https://nav.gov.hu/ado/uj-kata/-a-kisadozo-vallalkozasok-teendoi-az-uj-kata-miatt

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/99.-informacios-fuzet—kisadozo-vallalkozok-teteles-adoja-uj-kata