Az anamnézisről

Közforgalmú gyógyszerészként elsődleges célunk, hogy az általunk gyógyszerrel ellátandó beteget a legnagyobb biztonsággal tudjuk kiszolgálni. Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető írása.

Dr. Gyarmati Kinga

Saját gyakorlatomban is többször előfordult, hogy OTC kiszolgálása során, a beteget kikérdezve derült ki, hogy inkompatibilitás áll fent a beteg állandóan szedett gyógyszerei és az általam első körben javasolt OTC között. Szerencsére ezekben az esetekben a beteg, miután fel tudta sorolni, hogy mit szed, nem történt baj. De mi van akkor, ha a beteg nem tudja, vagy nem biztos abban, hogy mit szed?

  1. évi XLVII. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről”„*  törvény 14.§ (3) *  A gyógyszerész a 4. § (2) bekezdés z) pontja szerinti cél érdekében /(z) *  az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,/ – amennyiben az érintett ezt írásban vagy elektronikus kapcsolattartás keretében nem tiltotta meg – megismerheti a gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat – ide nem értve a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatokat – úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus formában biztosítja számára. A gyógyszerész – az adatok rögzítése nélkül – a gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét ismerheti meg.

Ezen felhatalmazás alapján van lehetősége az expediáló gyógyszerésznek a betegellátás során, a beteg beleegyezése után, a gyógyszerelési előzményeket és a beteg anamnézisét megismerni.

Az anamnézis lekérdezésével kapcsolatban három, adatvédelmi szempontból is fontos lépésre szeretném a kollégák figyelmét felhívni:

  1. az anamnézist csak a beteg, saját maga kezdeményezheti
  2. a személyi igazolványszám rögzítése kötelező, mert ez a beteg azonosítására szolgál
  3. minden esetben kötelező a beleegyező nyilatkozat kitöltése

A jogszabálynak való megfelelést biztosítják az expediáló számára mind a daxa™, mind a QB-Pharma patikai programjainkban elérhető funkciók: az anamnézis lekérdezése, valamint a kinyomtatható beleegyező nyilatkozat. Az alábbiakban bemutatom, a két szoftverben mely felületen lehet ezeket elérni.

daxa

Az eRecept menüben az Anamnézis gombra kattintva.

 

QB-Pharma:

eVények lekérdezése menüben az Anamnézis lekérdezés gombra kattintva.

 

Az anamnézis felület használata a biztonságos és teljes körű betegellátás része. OTC expediálás során, különösen a krónikus betegségben szenvedők esetén, ha a beteg nem tudja megmondani a pontosan szedett gyógyszereit, az anamnézis lekérdezése az expediálónak nagy segítséget jelenthet. Nagyon fontos viszont kihangsúlyozni, hogy ez a funkció a gyógyszerészek számára kizárólag a beteg saját kérésére használható.