Pénztárgép éves felülvizsgálat a gyakorlatban

Áprilisi hírlevelünkben összefoglaltuk a pénztárgépekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok értelmezését. Aktuális írásunkban a felülvizsgálat gyakorlati részleteiről adunk részletesebb információkat.

Akik nem olvasták a téma áprilisi bevezetőjét, ide kattintva megtehetik.

A 48/2013. (XI. 15.) számú, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló NGM rendelet értelmében kötelező a pénztárgépek éves felülvizsgálata.

A felülvizsgálat célja a jogszabályi megfelelőségen túl az, hogy a pénztárgépek megfelelő működése rendszeresen ellenőrzésre kerüljön.

A felülvizsgálat elmulasztására a rendelet a pénztárgép üzemeltetőjének felelősségét rögzíti.

A felülvizsgálat időpontja

Az első

Az első felülvizsgálat a pénztárgép üzembehelyezését követő 365 napon belül esedékes, a következő felülvizsgálat pedig az azt megelőzőtől számított 365 napon belül kötelező.

Egyéb esetekben az alábbiak az irányadóak:

Átszemélyesített pénztárgépek

Abban az esetben, ha átszemélyesített pénztárgépet üzemeltet a patika, annak megvásárlásakor érdemes tájékozódni az előző üzemeltetőnél, hogy mikor volt elvégezve a legutóbbi éves felülvizsgálat, ugyanis nem az átszemélyesítés időpontjától kell számítani a soron következő éves felülvizsgálat határidejét, hanem a korábbi ellenőrzéstől. Abban az esetben, ha nem volt még esedékes az első körös felülvizsgálat, az első üzembehelyezés a mérvadó.

AEE egység cseréjekor

Előfordul, hogy a pénztárgép AEE egysége meghibásodik és azt cserélni kell. Ilyen esetben a pénztárgép AP száma is megváltozik. Ekkor a pénztárgép éves felülvizsgálata a kicserélt AEE egység beüzemelésétől kezdődik.

Szüneteltetett pénztárgépek

A szüneteltetett pénztárgépek felülvizsgálata is kötelező, a szüneteltetés nem mentesíti az üzemeltetőt a kötelező éves felülvizsgálat elvégzése alól. Ebben az esetben a szervizeknek módjában áll az adatkapcsolat helyreállítása egy bizonyos időre, a felülvizsgálat elvégzésére hivatkozva.

Éves felülvizsgálat bejelentése

Az aktuális felülvizsgálat közeledtét az üzemeltetőnek, tehát a patikának figyelemmel kell kísérnie, és a felülvizsgálat idejének közeledtét jeleznie kell a forgalmazó, esetünkben a Pharma Cloud felé. A bejelentést a patika megteheti az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címünkön. Ezt követően időpontegyeztetés céljából felvesszük a patikával a kapcsolatot.

A felülvizsgálat

A felülvizsgálat egy helyszíni vizsgálatból, valamint a forgalmazó szoftveres vizsgálatából áll. A helyszíni vizsgálatot kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti. Mint pénztárgépforgalmazó, a Pharma Cloud Kft.-nél is ilyen jogosultsággal rendelkező szervizes kollégák végzik a patikákban a felülvizsgálatot.

A felülvizsgálathoz szükség van a pénztárgépnaplókra, melyeket a vizsgálat megbeszélt időpontjára a patikának elő kell készítenie.

A pénztárgépek helyszíni vizsgálata gépenként általában 5-6 percig tart, valamint a kapcsolódó adminisztráció még mintegy 15 percet vesz igénybe, ez utóbbi az értékesítést már nem akadályozza.

A felülvizsgálat részletesen

A felülvizsgálat az alábbi lépésekből áll:

  • pénztárgép ellenőrzése szemrevételezéssel (látható-e az AP-szám, pénztárgép burkolatának sértetlensége, a lezáró plomba sértetlensége)
  • megfelelően működik-e a billentyűzet, a kezelői kijelző, a vevőkijelző és a nyomtató
  • a kibocsátott bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzése
  • a bizonylaton a helyes forgalmi gyűjtők ellenőrzése és a kiadott nyugták sorszámának dokumentálása

A vizsgálatok megállapításai a felülvizsgálati adatlapon és a pénztárgépnaplóban kerülnek rögzítésre. Ez utóbbi minden AEE-vel kapcsolatos műveletet tartalmaz, és a felülvizsgálat ténye is rögzítésre kerül benne.

A felülvizsgálat költsége Com-passz és Fiscat pénztárgépek esetén tartalmazza a pénztárgép szoftveres felülvizsgálatának díját is, mely díjat a forgalmazón keresztül a pénztárgépgyártó felé kell egy az egyben megfizetni.

BBOX pénztárgép esetén az érvényben lévő NGM rendelet nem írta elő a pénztárgépek gyártói, szoftveres felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat lezárása

A forgalmazói felülvizsgálat tényéről a forgalmazó az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosítóval ellátott igazolást készít, melyet a műszerész a helyszíni felülvizsgálat során átad a patikának.

A műszerész által elvégzett helyszíni fizikai, valamint szoftveres felülvizsgálatot követően a patikának nincs egyéb teendője. A vizsgálat eredményéről, mint forgalmazó, a Pharma Cloud benyújtja az online adatszolgáltatást a NAV felé.