Pénztárgépek éves felülvizsgálata
és az online adatküldéssel kapcsolatos szerződés

A pénztárgépek üzemeltetése sokszereplős, felelősségteljes, jogszabályok meghatározta tevékenység, melyben minden szereplőre kötelezettség hárul. Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető írása.

Az elmúlt hónapokban a pénztárgépek üzemeltetését és szervizelését tanulmányoztam. Ennek az egyik oka az volt, hogy bár eléggé hosszú közforgalomban eltöltött év van mögöttem, és ügyviteli szoftvert használtam magam is, a pénztárgépek üzemeltetésére vonatkozóan meg voltam arról győződve, hogy ez az ügyviteli szoftvert forgalmazó cég szervizének a felelőssége, és azt gondolom, hogy ezt rajtam kívül sok gyógyszerész kolléga is így gondolja. Ahogy jobban elkezdtem beleásni magam a témába, rá kellett jönnöm, hogy részben van csak igazam. A pénztárgépek üzemeltetése, karbantartása, szervizelése közös felelősség.

Alapfogalmak

A pénztárgépekről a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *  jogszabály rendelkezik.

1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (a) a gyógyszertárak)

A járóbeteg ellátást végző gyógyszertárak úgynevezett számítógép alapú pénztárgépeket üzemeltetnek. Ez alapján tehát a patikák az üzemeltetők!

67.§ 16a. *  számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, e rendeletben foglalt követelményeket.

A számítógép alapú pénztárgép-forgalmazók pedig az ügyviteli szoftvert fejlesztő és értékesítő cégek, a szerviz pedig az adott pénztárgépre az állami hatóság által kiadott műszerész igazolvánnyal rendelkező szerelő. A Pharma Cloud Kft. esetében a forgalmazó és a szerviz egy cégen belül valósul meg.

67.§ 18. *  szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást.

A pénztárgéppel történő bármilyen beavatkozást az ún. Pénztárgép naplóban kötelező rögzíteni. A Pénztárgép naplónak pedig mindig az üzemeltetési helyen, az adott pénztárgép mellett kötelező lennie.

67§  23. – üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja.

Éves felülvizsgálat

Pár szót ejtsünk az éves felülvizsgálatról, melyről a fent megnevezett jogszabály 48§-a rendelkezik.

  1. § (1)A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) *  Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból

1b) *  Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. * 

Ebben a jogszabályi részben mind az üzemeltető (patika), mind a forgalmazói (ügyviteli szoftver forgalmazó) felelősségét meghatározzák.

Az online adatküldéssel kapcsolatos szerződések 

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes, ún. SIM-chipet tartalmaz.

A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének, vagyis a patikának a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie mindegyik pénztárgépe esetén.

A patikában meglévő AP kódokhoz tartozó előfizetési szerződések megléte a patika feladatkörébe tartozik, a pénztárgépek éves felülvizsgálatának nyomon követése pedig a patika és a forgalmazó megosztott feladata.