Az elektronikus gyógyászati segédeszköz vényekről

2021. november 1-én indult el az az EESZT eGYSE modulja. A 27-es vények különböző státuszairól és kiválthatóságáról Dr. Gyarmati Kinga Gyógyszerészszakmai vezető írt tömör áttekintést.

A 14/2007 EüM. rendelet módosításai szerint társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz, valamint annak kölcsönzése és javítása, meghatározott kivétellel az EESZT útján (27-es) elektronikus vényen rendelhető. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy amennyiben az orvos (21-es) papírvényen szeretne a betege részére gyógyászati segédeszközt felírni, azt nem teheti meg.

A felírói oldalon az elektronikus GYSE rendszer indulásával, 2021. november 1-től új rendelkezés lépett életbe a kihordási időre és a betegnyilatkozatokra vonatkozóan. eGYSE vény esetén az azonos rendeltetésű segédeszköz TB-támogatással történő igénybevételének párhuzamosságát kizáró betegnyilatkozatot írásban kell megtenni, amit az orvos a vény felírásakor jelöl az EESZT-ben is. Ennek megléte a felíró kompetenciája!

Az elektronikus gyógyászati segédeszköz modul igen specifikus funkciója az ellenjegyzés (jóváhagyás). Ilyenkor a vényt az orvos „ellenjegyzésre vár” státusszal tölti fel a TÉR-be, ami ilyenkor még nem kiváltható, a gyógyszertár ilyenkor nem expediálhatja ezeket a vényeket.

Az ellenjegyzésre váró vények esetén a NEAK a papíralapú dokumentáció alapján dönti el, hogy jóváhagyja-e az adott GYSE termék felírását. Az ellenjegyző főorvos az esetet a beteg betegdokumentum azonosítója alapján tudja követni, értékelni. A folyamat során az elektronikus vény engedélyezett („nyitott”), vagy elutasított („visszavont”) státuszt kaphat. A jóváhagyás után az eGYSE vény azonnal kiválthatóvá válik.