A patikára ható erők

Mire van befolyása a patikának a gazdálkodására ható erők közül? Dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgató 2023. október 8-án, a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán elhangzott előadásának összefoglalása.

2023-ban, a korábbi években megindult makro- és mikrogazdasági változások határozottabban mutatkoztak meg a patikák pénzügyi mutatóiban. Az idei évben több gyógyszertár felkérésére végeztem gazdasági elemzéséket a rendelkezésünkre bocsájtott adatokból. Bár a mintaszám biztosan nem reprezentatív, de olyan egyértelmű, jól lekövethető adatokat mutatnak, melyek nyomán bizonyos mélyebb összefüggéseket is levonhattunk.

Az elemzés során az általam részletesen megvizsgált (20 db) patika adatai mellett az IQVIA adatait használtam. A vizsgálat célja, hogy megértsük, a patikánk bizonyos mutatói (ELÁBÉ, árrés százalék, árréstömeg, nyugtaszám, vényszám, dobozszám stb.) miért és hogyan változnak. Ehhez ismernünk kell az ezeket befolyásoló külső gazdasági körülményeket is. Az elemzések során a patikai termékek online és offline adatait vizsgáltam. A termékeket 3 nagy (RX, OTC, egyéb) termékköre, mindegyik termékkört pedig több kisebb csoportra osztva, hatástani szempontok alapján.

Vényköteles termékek doboz/forgalmi mozgásai

A vényköteles termékek dobozszáma az online étékesítésben nagyon csekély, mindössze néhány ezer doboz. A vényköteles gyógyszerek dobozszámát az online értékesítésben 2019 és 2023 közötti időszakban vizsgálva az látszik, hogy 2020 után egy nagyobb zuhanás van, amiért az online kereskedelem szabályozása felelős.

A vényköteles gyógyszerek dobozszámát az offline értékesítésben 2019 és 2023 közötti időszakban vizsgálva az látszik, hogy 2020 után egy nagyobb zuhanás van (Kardiovaszkuláris, Központi Idegrendszeri készítmények), amiért a COVID felelős, mivel az emberek kevésbé jutottak el az orvosokhoz.

2020 után a kardiovaszkuláris és a központi idegrendszer kategóriákban visszaesett a forgalom, és ez a tendencia 2023-ban is folytatódott. A légzőszervi és vérképző szerek esetében ez a csökkenés nem figyelhető meg. Véleményem szerint ennek oka, hogy a légzőszervi és vérképzőszervi gyógyszerek esetén a gyógyszerelés elhagyása gyors és jelentős élettani tüneteket okoz a betegnek, míg a kardiovaszkuláris és idegrendszeri gyógyszereket könnyebben hagyják el a betegek (a betegek compliance jóval kisebb ezekben az esetekben)

Bár a forgalomban 2020-ról 2021-re történt némi visszaesés, ugyanakkor az infláció okán hiába csökken a dobozszám, a forgalmi adatok továbbra is emelkednek ebben a két készítménycsoportban. Ennek oka lehet a támogatott szerek drágulása, valamint a drága gyógyszerek közforgalomba való kikerülése.

 

OTC termékek doboz/forgalmi mozgásai

Az OTC-k esetében az online értékesítési csatorna forgalmában 2021 után tapasztalható volt egy mély visszaesés, a jogszabályi változtatások miatt, ugyanakkor még egy ilyen rendkívül szigorú szabályozások mellett is 2022-ből 2023-ra növekedést tudnak elérni a gyógyszertárak mind dobozszámban, mind forgalomban. Ez jól mutatja, hogy ezeknél a terméknél kezd átkerülni a forgalmi hangsúly az online piacra. Jelen esetben mi csak az IQVIA által adott patikai piaci adatokat nézzük, az azon kívüli nagy, online szereplőknél ez a tendencia még erősebben mutatkozik.

Az OTC gyógyszerek offline, patikai forgalmában az látszik, hogy a legtöbb hatástani csoportban dobozszám lassú növekedése vagy stagnálása volt a jellemző 2022-ig. Azonban 2023-ban két csoportra oszthatók a készítmények: azokban a csoportokban, ahol a betegeknek azonnal szükségük van a készítményre, azért betérnek a gyógyszertárba, viszont a vizsgált időszakban olyan folyamatok indultak el, amik azt mutatják, hogy a drágább készítmények megvásárlását megfontolják, vagy nem veszik meg, vagy az online térben keresik az olcsóbb lehetőségeket.

A forgalmi adatoknál látszik, hogy a legtöbb termékcsoportban csökkenő dobozszám mellett is nő a forgalom, a köhögés, megfázás elleni készítményeknél azonban 2023 utolsó 4 hónapjára a forgalom csökkenése prognosztizálható, ami így (csökkenő dobozszám + csökkenő forgalom) az árrésre is negatív hatással lesz.

Étrendkiegészítő termékek doboz/forgalmi mozgásai

Az étrendkiegészítőknél változatlan az évek óta tartó ív: a dobozszám növekedése vagy stagnálása mellett stagnáló vagy növekvő bevételek láthatók. E termékkategóriában is megfigyelhető az online csatorna ereje: folyamatosan átkerül a hangsúly az offline értékesítésből erre a platformra.

Az offline értékesítés pedig stagnál, illetőleg csökkenő számokat produkál, és a vitaminok értékesítésében egyre jelentősebb online hangsúly látható, az offline értékesítés csökkenése mellett.

Ami a patikák eredményeiben látszik, hogy bár e kategóriában a termékek folyamatosan drágulnak, dobozszámra erős csökkenés mutatkozik, valamint forgalomban a drágulások ellenére lassan a legtöbb csoportban stagnálni vagy akár csökkenni (vitaminok) kezdenek a bevételek. Ennek pedig mind az árrés % és az árréstömeg csökkenése lesz a következménye.

Egy jó függvény még stabilizál

E piaci adatok és a patikák egyedi eredményeinek elemzésére egy összefoglaló áttekintést készítettem az egyes mozgásokról. Az alapot egy időskála képezte, aminek a kiindulópontját 2022 negyedik negyedévét megelőző időszakra helyeztem. Ez volt az a forduló, amikor az általános piaci adatokban a jelentősebb mozgások elindultak.

A második sorban az egyedi patikai adatokat vizsgálva azt láttuk, hogy az árrés százalék csökken, ugyanakkor a dobozszám, vényszám és nyugtaszám nem változik.

 • Ha egy patika egy erős, degresszív függvényt használ az árazás során, akkor minél drágábban értékesít egy terméket, annál kisebb az árrés százalék, viszont annál nagyobb az árréstömeg.
 • Tehát a dráguló készítmények magasabb ELÁBÉ értéke mellett az árrés százalék csökken, de növekszik az árréstömeg.
 • Mivel vannak olyan költségek a patika életében, amelyek százalék alapúak, így az kijelenthető, hogy az nem ideális, ha százalékosan is leesik az árrés, bár az azért még egy jóval kedvezőbb állapot.

A harmadik sorban megjelent az a jelenség, hogy leginkább a szabadáras, főképp OTC termékek esetében a dobozszám elkezdett csökkenni.

 • Ez fokozta az árrés százalék esést, mert felborult a támogatott – nem támogatott készítmények forgalmi aránya. Olyan készítmények kezdtek túlsúlyba kerülni az értékesítés során, amelyeknek jóval alacsonyabb az árrés százaléka.
 • Mivel a termékek drágultak, és ha emellett egy megfelelő degresszív függvénnyel dolgozik a patika, akkor az árréstömeg még mindig képes volt egy kicsit emelkedni vagy elkezdett stagnálni.

Boruló arányok

A patikák egyedi számainak elemzésekor a jelenlegi időszakot nézve (negyedik sor) már nemcsak a szabadáras termékeknél tapasztalható dobozszám csökkenés, hanem a támogatott készítményeknél is.

 • Ez a kiadott vények számának csökkenésével is jár, tehát egy újabb támogatott – nem támogatott arány átrendeződés látszik.
 • Amikor a minket megkereső patikák adatait évekre visszamenőleg megvizsgáltuk, az RX – OTC arány éveken keresztül stabilnak volt nevezhető, jellemzően átlagosan 70-30% mértékben, amit viszont most látunk, hogy ez az arány akár hónapról hónapra is kiugró mértékben képes változni.
 • Fentieken túl pedig a nyugtaszámokban is tapasztalható bizonyos csökkenés. Ami a vásárlók számának csökkenését jelzi.
 • Tehát, hogy ez a 3 összetevő: az RX és OTC dobozszámai, a kiadott vények száma és a nyugtaszám is csökken, azt eredményezi, hogy az árrés százalék csökkenése elkezd megállni támogatott-nem támogatott arány helyrebillen.
 • Viszont az árrés tömeg elkezd csökkeni, vagy beszakadni.
 • Az ELÁBÉ értékében ez úgy jelent meg, hogy nagyon sok patikában hiába van az infláció okozta drágulás, már a beszerzett áru eladási értékében is visszaesés tapasztalható, pontosan azért, mert már olyan nagymértékű a dobozszám csökkenése.

A patikák befolyása a számokra

Hogy milyen folyamatok lesznek az elkövetkező hónapokban, azt nehéz megjósolni (ötödik sor). A gyógyszertárak egyedi számaira együttesen több tényező is hat. Függ a patika környezetében élők fizetőképességétől, függ az adott patika, illetve az adott környéken lévő versenytárs patikák üzletpolitikájától, függ attól, hogy a gyógyszertár milyen megtartó tevékenységet végez, tehát például szabadpolcos modellben működik-e, vagy végez-e bármilyen gondozási tevékenységet stb.

Patikavezetői, üzleti döntéshozói szemmel vizsgálva a jelenlegi tendenciákat, valamint a patikák üzleti eredményességére ható összetevőket, egy olyan összegző, áttekintő modellt készítettem, melyben jól megjeleníthető, melyek azok az elemek, melyekre a patika képes hatást gyakorolni, és melyek azok a tényezők, amelyek függetlenek a vezetői döntésektől.

Megállapításom szerint nincs hatása az üzleti döntésnek a gyógyszerek beszerzési árára, azok emelkedésére. Ugyanakkor arra, hogy milyen árrés százalékkal, milyen függvénnyel dolgozik, az egyértelműen a patika döntése. Itt többféle lehetőség közül választhat a gyógyszertár a méretét, fenntartási költségeit és elvárt eredményeit tekintetbe véve.

Bármily meglepő, a gyógyszertárnak erős ráhatása van az értékesített dobozszámra és a nyugtaszámra. Itt jön be a megtartás, gondozás kérdése, hogy milyen egyéb szolgáltatást nyújt a patika a betegek, vásárlók számára. Hogy – a hiánycikkektől eltekintve – be tud-e nála szerezni mindent a beteg, és elégedetten tud-e távozni, mert olyan plusz szolgáltatást vagy törődést kapott, ami mellett a betegélmény pozitívba fordul az adott patikában. Ennek ellenére, amennyiben az infláció tovább emelkedik, akkor egyértelműen újabb csökkenések várhatók.

A kiadott vények számára szintén lehet befolyása a patikának, mert amelyik patika megvalósítja ezt az „élményalapú” működést, akkor valamennyire fékezhető a vények számának csökkenése is.

Ahogy látható, a betegélmény, a vásárlói élmény már a patikák életében is mindennapos kifejezéssé vált, nem véletlenül. A gazdasági számaink nem csupán külső hatások eredményeként létrejött kimenetek. Azokhoz az átgondolt és következetes üzleti lépések mellett az általunk nyújtott szolgáltatásokkal és saját személyiségünkkel is hozzájárulunk.

A Business Dose a Pharma Cloud PATIKASZOFTVER c. havi kiadású hírlevelének sorozata, melyben olyan, üzleti döntéseket támogató témákról olvashatnak, melyek segíthetnek egy gyógyszertári gazdálkodás rövid, közepes és hosszú távú stratégiájának tervezésekor, valamint különféle ötletekkel és szempontokkal hozzájárulhatnak a nyereségességhez és a sikeres piaci fejlődéshez.