A híd, ami egyszerre több irányba vezet

1 nap híján éppen 1 éve, 2022. március 1-én lépett a Pharma Cloud kötelékébe dr. Gyarmati Kinga, aki a közforgalomban töltött évek után új szerepben, új környezetben, mint gyógyszerészszakmai vezető támogatja a gyógyszertárakban dolgozó kollégákat, valamint szakmai ismereteivel a Pharma Cloud daxa™ és a QB-Pharma szoftverszolgáltatásait. Az évforduló kapcsán egy mélyebb beszélgetésre invitáltuk a szakembert.

PATIKASZOFTVER: Miért döntöttél úgy, hogy 24 gyógyszertárban töltött év után váltasz, illetve ezt a váltást milyen munkák, szerepek előzték meg?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertári informatika iránti érdeklődésem 2008-ban kezdett körvonalazódni. Az akkori patikában, ahol 16 évig, mint beosztott gyógyszerész dolgoztam, abban az évben szoftvercsere volt, és egy, az annak az időszaknak megfelelő, modern programot kezdtünk használni. Már akkor kíváncsi voltam, hogy ami nekünk a patikában egy kattintás, az miképpen lesz megvalósítva, és milyen szakemberek vannak ezek mögött a fejlesztések mögött. Majd 2017-ben az EESZT bevezetésekor már patikavezetőként, az általam vezetett patikát be tudtam kapcsolni a különböző tesztekbe, és tesztpatikaként még közelebb kerülhettem ehhez a világhoz, 2021 novemberében pedig megláttam egy álláshirdetést. Gyógyszerészszakmai vezetőt keresett a Hungaropharma informatikai leányvállalata, a Pharma Cloud Kft. A kiírásban éppen olyan munkakör szerepelt, amivel kapcsolatban azt éreztem, muszáj megpályáznom. A pozíció egy szakmai támogató szerepet fogalmazott meg, ami gyakorlatilag hidat képez a gyógyszerészek és az informatika között. Azzal, hogy ezt a munkát elnyertem, végre közelebb kerülhettem ahhoz a világhoz, ami nagyon régóta érdekelt, foglalkoztatott.

PATIKASZOFTVER: Így persze maradva a gyógyszerészetnél, de annak mégis egy egészen speciális szegmensében, a patikai szoftverszolgáltatás területén, ráadásul vállalati struktúrában folytattad a tevékenységed. Egészen nagy ugrásnak tűnik ez így. Hogyan, milyen pontokon jelentkeznek ennek a jelentős változásnak a sajátosságai? Mik azok, amik újdonságot jelentettek, és összességében, hogyan élted meg ezt a váltást, és hogy érzed magad így 1 év elteltével ebben az új munkakörnyezetben?

Dr. Gyarmati Kinga: Ez nem egy nagy ugrás, hanem inkább egy belépés volt részemről a végtelenbe. 😊 A gyógyszertári szektor a kis-és középvállalatok világa, patikánként átlagosan 3-10 dolgozóval, ahol a munkafázisok jól körül határolhatóak. A Pharma Cloud a Hungaropharma vállalatcsoport tagjaként viszont egy nagyvállalati struktúra szerint felépülő szervezet, amiben először is a magam helyzetét kellett megértenem, majd ezt követően megismernem a többiekét. Több mint 50 emberrel dolgozom együtt, akik nagyon sokrétű feladatokat látnak el. Sok támogatást és türelmet kaptam a kollégáimtól, és én magam rengeteg energiát fektettem bele, hogy megtanuljam, és ráérezzek a gondolkodásukra, megértsem a nyelvezetet, amit használnak. A kollégáim pedig eközben ráéreztek arra, hogy hol tudják az én tudásomat használni. Ezek a folyamatok dinamikusak és konstans fejlődnek. Én folyamatosan képzem magam, nem elszakadva a közforgalmú gyógyszerészettől. Így 1 év elteltével azt gondolom, megszoktam ezt a struktúrát, és be tudtam illeszkedni ebbe az új környezetbe.

PATIKASZOFTVER: A Pharma Cloudnál gyógyszerészszakmai vezetőként a vállalat több területén is jelen vagy a napi munkák során. Egész pontosan mik azok a feladatok, amiket ebben a pozícióban te gondozol?

Dr. Gyarmati Kinga: A munkakörömből kifolyólag a vállalat összes területén van feladatom. Az ügyfélszolgálattal napi szinten együtt dolgozom, a patikáktól érkező bármilyen, a patikaüzemeltetéssel kapcsolatos kérdésre választ, információt adok az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák számára, amiket az adott gyógyszertár felé megválaszolhatnak. Emellett nagyon sok NEAK-kal kapcsolatos ügyet intéztem az elmúlt időszakban, de közvetlen kapcsolatban állok az OGYÉI-vel. A hatóságokkal való aktív párbeszéd révén így a szoftvereink, a daxa™ és a QB-Pharma fejlesztői csapatai felé jelzem az olyan változásokat, melyek előre gondolkodást, tervezést és további fejlesztést kívánnak. Ilyen volt például a HUMVO-riasztások élesbe állása, hogy a patikában a daxa™ vagy QB-Pharma szoftverekkel dolgozó kollégák egy jelzés esetén pontosan tudják, az mit jelent, és mit kell tenniük. Mivel a munkám alapját a jogszabályi megfelelőség és a gyógyszerészszakmai szabályok jelentik, így a vállalat minden területén tudom támogatni a működést, ideértve a szerviz és a pénzügy szakterületeit is.

PATIKASZOFTVER: És hogyan néz ki a napi gyakorlatban az a támogatás, amit a patikák számára nyújtasz?

Dr. Gyarmati Kinga: Közvetve és közvetlenül is jelen vagyok. Sokszor közvetlenül is kommunikálok a patikák felé, beszélek a kollégákkal. Előfordul, hogy az ügyfélszolgáltunkra beérkező egy-egy összetettebb kérdést magam válaszolok meg, de ahogy az előzőekben elmondtam, az ott dolgozó kollégáimnak folyamatos szakmai háttértámogatást nyújtok, amivel már ők tudnak visszamenni a patikákhoz a releváns válasszal. Másrészt, mivel napi szinten folyamatosan nyomon követem a jogszabályi előírásokat, így változás, vagy más fontos, a patikákat, a gyógyszerészi munkát érintő információról egyrészt emailben értesítjük partnereinket, és ezeket a tájékoztatókat aztán a weboldalunkra is kitesszük a külön erre a célra dedikált Gyógyszerészszakmai információk nevű menüpont alá. Ezek mellett nagyon fontos csatorna a gyógyszerészek felé a PATIKASZOFTVER nevű hírlevelünk, melyben minden hónapban szentelünk legalább egy cikket az aktuális gyógyszerészszakmai témáknak, amiket a Pharma Cloud zárt Facebook csoportjában akár meg is tudunk vitatni. Szeretném mind a Pharma Cloud, mind a gyógyszerész kollégák munkáját segíteni a szakmai információk hatékony átadásával.

PATIKASZOFTVER: Hogyan látod a szoftverszolgáltató szerepét és jelentőségét a mai patikai piacon és a mai gazdasági viszonyok között?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertári informatika nélkül egy gyógyszertár sem lenne működésképes.  Egyrészt ott vannak a hatósági előírások, a jogszabályi megfelelőség, így a NEAK-, EESZT-, HUMVO- és NAV-kapcsolatok, melyek mind szigorú szempontok szerint akkreditáltak, és amelyek megfelelő működését a patikai oldalon a szoftverszolgáltatóknak is kell biztosítaniuk, de ezek mellett ott vannak a mai piaci elvárások, a kiskereskedelmi fejlettség és vásárlási szokások, legyen az akár egy webshopos vásárlás. Ezek mind-mind az ügyviteli szoftveren alapulnak. Ebből kifolyólag azoknak a cégeknek, amelyek ilyen jellegű szoftvereket fejlesztenek, igen nagy a felelősségük, a mindenkori hatósági, partneri és vásárlói elvárásokat egyaránt maradéktalanul teljesíteniük kell, mind szoftver, mind hardver oldalról. A Pharma Cloudnál ezen a téren nagyon komoly munkák zajlanak. A cég, jogelődjeivel együtt felismerte, hogy a patikák üzleti egyensúlyában neki, mint szoftverfejlesztőnek kulcsszerepe van, így túl a „kötelezőn”, hogy működőképes és jogszabályoknak megfelelő szoftverszolgáltatást nyújtson, folyamatosan olyan innovatív, szoftveres alapú kiegészítőelemek fejlesztésén dolgozik, melyek a pénzügyi stabilitásban és a piaci előny megszerzésében, megtartásában is kézzelfogható eszközöket biztosítanak, gondolok itt most elsősorban az egyik sikertermékünkre, az Intelligens Árazó®-ra, az árréstömeg-növekedést célzó szolgáltatásunkra.

Dr. Gyarmati Kinga a Pharma Cloud standján, a MOSZ XXXII. Kongresszusán 2022. szeptemberében.

PATIKASZOFTVER: A Pharma Cloudnál végzett munkád mellett egyébként aktív szerepet vállalsz a Magyar Gyógyszerészi Kamara munkájában is. Mesélj, kérlek, erről!

Dr. Gyarmati Kinga: A szakmapolitika az egyetem óta érdekel, azokban az években részt vettem a HÖK munkájába is. A diploma után azonban a családi élet és a napi munka elvitte az idő azon részét, amit a szakmapolitikára tudtam volna fordítani, így sajnos e területen gyakorlatilag 20 év kimaradt az életemből. Ettől függetlenül azért közvetve folyamatosan követtem a szakmapolitikai történéseket. Ebbe a gyógyszerészeti közéleti világba akkor tudtam belépni, amikor 2019-ben a kamarai választásokon bekerültem a Kamara budapesti szervezetének elnökségébe, valamint tagként a Kamara országos kommunikációs bizottságába beválasztottak. Ezen kívül 2019 óta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság budapesti szervezetének is elnökségi tagja vagyok. Így a Pharma Cloudnál végzett napi teendőim mellett a szakmapolitika és a szakmaiság két társterületén is hasznos munkát végezhetek a gyógyszerészet, gyógyszerészek érdekében. A kamarai munkám során a kommunikációs bizottságban betöltött szerepem révén segítem a lehető leggyorsabban információkkal ellátni a kollégáinkat, valamint közelebb hozni egymáshoz a Kamarát és a gyógyszerészeket.

PATIKASZOFTVER: Hogyan ér össze, hogyan egészíti ki egymást ez a két terület?

Dr. Gyarmati Kinga: A kamarai munkám révén nagyon sok gyógyszerésszel állok kapcsolatban, akik közül többen a Pharma Cloud ügyfelei is. Igyekszem ezt az ismertségemet felhasználva közvetíteni a gondolatokat, kérdéseket a felek között. Gyógyszerészként, és mint aki maga is hosszú ideig vezető volt, valamint a kamarai munkám révén pontosan tudom, milyen gondokkal küzdenek a kollégák, így könnyebben tudom az igényeket közvetíteni a cégen belül is. Az elmúlt 1 évben végzett közös munkánk nyomán, továbbá az ez idő alatt a gyógyszertári informatikában megszerzett tapasztalataim alapján azt látom, jó irányban haladunk ahhoz, hogy a Pharma Cloud és a patikák között masszív és hatékony kommunikációt alakítsunk ki.

PATIKASZOFTVER: Hogyan látod a gyógyszertárak jelenlegi helyzetét, kihívásait?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertárak sajnos küzdenek. A külső gazdasági változások nagyon komoly terheket róttak a patikákra, például rezsiköltségek növekedésével, de emellett negatívan hatnak a működésre az egyes, központilag szabályozott fogyasztói árral rendelkező, csak negatív árréssel értékesíthető termékkörök is, amivel kapcsolatban egyébként a Kamara már tett lépéseket az államigazgatás felé. A jelenlegi infláció mértéke is nagyon sok nehézséget jelent a patikák pénzügyi egyensúlyát tekintve. Erre jön még rá a munkaerő kérdése. A gyógyszertáraknak igencsak kihívást jelent, hogy megfelelő számú szakdolgozó hiánya mellett  a betegellátást gördülékenyen végezzék.

PATIKASZOFTVER: Mit gondolsz, mi jelenthet a patikák számára ezekben a nehézségben segítséget, hogyan lehet ma piacképes egy gyógyszertár?

Dr. Gyarmati Kinga: Azt gondolom, hogy a gyógyszertárvezetőkre nagy teher hárul, hiszen azon kívül, hogy közforgalmú gyógyszerészként a betegek ellátása és beosztottjaik gyógyszertári szakmai munkájának irányítása az egyik komoly alapfeladatuk, másrészről üzleti szemlélettel rendelkező „kereskedőnek” is lenniük kell, és ezt akkor itt értsük jól, hiszen e két funkció összefonódása teszi lehetővé egy patika számára a sikeres működést: a betegek/vásárlók magas szintű szakmai kiszolgálását, a dolgozói bérek és rezsiköltségek kitermelését és az esetleges patikafejlesztések, beruházások finanszírozását együttesen.

Az elmúlt években a digitalizáció megjelent a patikákban is, a számítógépek, a robotok, a laborok területén érkezett újdonságok (kenőcskeverők, elektronikus mérlegek stb.) mind a gyógyszerészi, a patikai munkát hivatottak segíteni, támogatva azt, hogy a szakemberek a betegeknek a legtöbbet tudjanak segíteni. Ebben a szakmában rengeteg potenciál van még, amit viszont az emelkedő adminisztrációs terhek lefognak. Meggyőződésem, hogy a gyógyszertári informatika fejlesztésével ezeknek a terheknek jó része levehető lesz a kollégák válláról elektronikus nyilvántartásokkal, online, valamint egyéb digitális felületek és eszközök használatával.

Az informatika segítségével bármilyen olyan finanszírozott szolgáltatást képesek lennének a kollégák elvégezni, amely a lakosság érdekeit is szolgálná, és a gyógyszerészi munka presztízsét is tudná emelni. Mire gondolok? Például a terápiamenedzsmentre, akár a vakcinációban való részvétel, vagy az állami egészségügyi szűrőprogramokba való bevonódás. Ezek a feladatok a szoftverekben pontosan dokumentálhatók és riportálhatók lennének.

A patikai szoftverekben megtalálható szolgáltatások, mint amilyen az Intelligens Árazó®, rengeteg időt tud felszabadítani a patikavezető számára. Tudjuk, egy teljes cikktörzs napi szintű átellenőrzése és manuális kezelése, hogy a veszteségeket minimálisra szorítsuk, több munkaóra naponta. És gyakorlatilag lehetetlen. Természetesen ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat a patikavezetők elfogadják, az kell, hogy a gyógyszerész és üzletember hibrid szerepét merjék felvállalni, és merjenek üzleti szemlélettel is nyitni az újdonságok felé. Meggyőződésem, hogy a kettő nem zárja ki egymást, mert tudomásul kell venni, hogy a patika is a bevételből él.