Állatgyógyászati cikkek expediálása I.

Egyre több patika bővíti forgalmazott készítményeinek palettáját állatgyógyászati készítményekkel. Hogy milyen előírások vonatkoznak ezen gyógyszerek expediálására, azt dr. Gyarmati Kinga cikksorozatban taglalja.

Az elmúlt esztendőben igyekeztem mindig olyan témákról írni, amelyek vagy kevésbé kerültek fókuszba a gyógyszerészek, gyógyszertárak számára, vagy épp ellenkezőleg, újra és újra előforduló kérdéseket vetettek fel. Ezt a két nézőpontot ebben az évben is tartani fogom, így igyekszem olyan témákat is feldolgozni, amelyek lehet, hogy nem minden patikát érintenek, de érdemes róluk minden expediáló szakembernek tudnia.

PATIKASZOFTVER hírlevelünk aktuális és következő számában szeretnék azoknak a patikáknak segíteni, akik tervezik állatorvosi gyógyszerek forgalmazását. Cikkeimben összegyűjtöm a legfontosabb kritériumokat ezen szerek expediálására vonatkozóan. Mások a szabályok úgynevezett élelmiszer-termelő és mások a nem élelmiszer-termelő állatok (nevezzük a továbbiakban egyszerűen hobbiállatoknak) számára felírt gyógyszerek esetén. Ebben az írásban a nem élelmiszer-termelő, tehát hobbiállatok (pld. kutya, macska, kanári stb.) számára felírt gyógyszerek expediálási szabályait mutatom be.

Állatgyógyászati készítmények forgalmazása

Az állatgyógyászati készítmények (akár vénynélküli, akár vényköteles) forgalmazásának alapfeltétele, hogy a gyógyszertár a NÉBIH felé bejelentse erre vonatkozó igényét. Ehhez mellékelnie kell a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, vagy jogelődjei által kiadott működési engedély másolatát. Azon közforgalmú gyógyszertárak, amelyek kizárólag humán gyógyszereket forgalmaznak, kizárólag olyan állatorvosi vényeket fogadhatnak el, amelyen humán készítményt rendelnek, illetve a Szabványos Állatorvosi Vényminták (FoNoVet) alapján felírt magisztrális készítményt tartalmazza. A FoNo-ban szereplő magisztrális gyógyszerhez a gyógyszer kiszolgáltatója papíralapú betegtájékoztatót kell, hogy mellékeljen, vagy a gyógyszer átvevőjének kérésére azt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátania.

Az „Állatorvosi vény” a 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 7/A. pontja szerint  állatorvosi képesítéssel rendelkező személy által kiadott, állatgyógyászati készítmény rendelésére vonatkozó, papíralapú vagy elektronikus vény, vagy megrendelő okirat. A vényt az orvos 1 példányban állítja ki, melyet a gyógyszertár 5 évig köteles megőrizni. A vény a felírástól számítva 90 napig érvényes (kivéve a kábító fájdalomcsillapítót tartalmazó vény), és csak 1 terméket tartalmazhat, pontos adagolás megjelölésével.

Általános állatgyógyászati szerek expediálása

Az állatorvosi vény kötelező alaki kellékei a nem élelmiszertermelő állat esetén a következők:

 1. a rendelt készítmény neve,
 2. az előírt mennyiség, beleértve a kiszerelés méretét is,
 3. a kezelendő állat azonosítása,
 4. adagolási előírás,
 5. az állatorvos aláírása, pecsétje, vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítója,
 6. az állattartó neve, címe,
 7. az állattartó telefonos és elektronikus elérhetősége,
 8. „A vényt 5 évig meg kell őrizni!” szöveg,
 9. a vény bal felső sarkában az „Rp.” betűk feltüntetése,
 10. a vény sorszáma,
 11. a kiállítás dátuma
 12. az állatorvos neve vagy cégneve,
 13. az állatorvos lakcíme vagy a cég székhelye,
 14. az állatorvos telefonos és elektronikus elérhetősége,
 15. az állatorvos kamarai tagsági száma,
 16. az állatorvos FELIR azonosítója.

Kábító fájdalomcsillapítók

Nagyon ritka esetben előfordulhat, hogy a kisállat részére az állatorvos kábító fájdalomcsillapítót kénytelen rendelni. Ebben az eset a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény csak és kizárólag állatorvosi vényen rendelhető, amelyet két példányban kell kiállítani, és az állatorvos mindkét példányt aláírásával és kamarai bélyegzőjének, intézmény esetén az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomatával kell érvényesítenie. A kábító fájdalomcsillapító vényen a „Használati utasítás szerint” kifejezést nem lehet feltüntetni, valamint a vényt javítani nem lehet. A vény a felírást követő 3 napig érvényes.

Kábítószerként kezelendő gyógyszerek kizárólag állatorvos részére, vényre csak akkor adható ki, h a gyógyszert kiadó gyógyszerész megbizonyosodott arról, hogy az állatorvos állategészségügyi szolgáltatója rendelkezik a tevékenységre jogosító hatósági bizonyítvánnyal.
Az állatorvosi vényen, amelyre kábítószer került kiadásra, szerepelnie kell a fentieken túl:

 • a gyógyszert átvevő, kábítószerért felelős személy aláírásának, valamint
 • a gyógyszert átvevő személy kamarai bélyegzője lenyomatának.

A kábítószert rendelő állatorvosi vényeket az embergyógyászati vényekkel együtt sorszámozva, elkülönítetten kell gyűjteni, a gyógyszertár és 5 évig köteles ezeket megőrizni.

Nyilvántartási kötelezettség

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazása esetén, hasonlóan a humán készítményekhez, a gyógyszertárakat elektronikus nyilvántartási kötelezettség terheli. A patika részletes elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az alábbi pontok szerint:

 1. a bevételezés és kiadás időpontja
 2. az állatgyógyászati készítmény pontos megnevezése
 3. az állatgyógyászati készítmény gyártási száma
 4. a bevételezett vagy kiadott mennyiség
 5. a beszállító vagy vevő neve és címe
 6. vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az állatorvosi vény, és
 7. az állatorvosnak, orvosnak vagy gyógyszerésznek vény nélkül kiadott, egyébként vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az átvétel igazolására magángyakorlati bélyegzőjének lenyomata és aláírása, vagy bélyegző hiányában neve olvasható formában, aláírással és lakcímmel.

A jegyzőkönyvet és nyilvántartásokat ellenőrzés céljára 5 évig meg kell őrizni.

Az állatgyógyászati termékek esetén az ellenőrző hatóság a NÉBIH, a humán gyógyszerekkel kapcsolatban az ellenőrzési jogkör az NNGYK Tisztigyógyszerészti Főosztályát illeti.

Cikksorozatom februári folytatásában a hústermelő állatokra vonatkozó szabályokat fogom ismertetni.

 

A cikk jogszabályi forrásai:

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről