Számlázási gyakorlat a vényköteles gyógyszerek esetében

Cikkünkben Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető összefoglalja a vényköteles gyógyszerek számlázására vonatkozó legfontosabb szabályokat.   

Számla kiállítása – mikor?

A gyógyszertárak működtetői gyógyszerértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységük révén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) hatálya alá tartozó adóalanyoknak minősülnek. Amennyiben az értékesítés (adóköteles ügylet) szintén az Áfa törvény hatálya alá tartozó adóalany felé történik, úgy a gyógyszertárakat minden esetben számlakiállítási kötelezettség terheli. Magánszemély részére történő expediálás esetén a magánszemély kérésére a gyógyszertárnak szintén számlát kell kiállítania.

Vényköteles gyógyszerek expediálásának lehetőségei

A közforgalmú patikákban az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet szerint vényköteles gyógyszer az alábbi esetekben expediálható:

 1. vényre
 2. megrendelőkönyvre
 3. jogszabályban meghatározott jogosult részére – gyógyszerész, orvos és állatorvos – amennyiben a következőkkel igazolja magát: arcképes igazolvány + olyan azonosító okmány, amellyel hitelt érdemlően bizonyítani tudja a szakmai végzettségét, például: működési engedély, diploma másolata, orvosi pecsétszám, illetve állatorvos esetén kamarai igazolványszám.

Mire figyeljünk a számla kiállításakor…

 1. vény alapú expediáláskor

Vény alapú expediáláskor a patika kiállíthat számlát

 • a beteg
 • a beteg által megbízott magánszemély
 • közintézmény

számára.

A patikának az utolsó két esetben nem feladata vizsgálni, hogy a kiváltó személy (mind természetes, mind jogi személy) milyen megbízás alapján vállalja át a térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a térítési díj megfizetése mögött mindig egyfajta megbízásos, szerződéses, vagy tagsági jogviszony áll, mely a kiállításra kerülő számla mögöttes ügyletének tekintendő.

 1. megrendelőlapra történő expediáláskor

Megrendelőlapon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy magisztrális gyógyszerkészítmény rendelhető. Egy megrendelőlapon egyszerre több gyógyszert is fel lehet sorolni. A megrendelőlapon rendelt gyógyszert kiadni annak kiállításától számított 30 napon belül lehet.

Dr. Gyarmati Kinga itt felhívja a figyelmet arra, hogy a 44/2004 (IV.28) ESzCsM rendelet 16§ (3) bekezdése szerint az alábbi készítmények gyógyszerésznek, orvosnak és állatorvosnak is csak vényre adhatók ki:

 • kábítószerként és pszichotróp anyagként (66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet, K1, K2, P2, P4 lista alapján) minősített gyógyszer
 • FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában
 • az alkalmazási előírása szerint az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, a legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.

Ezek a gyógyszerek tehát kizárólag megrendelőre nem írhatóak fel, az orvosnak a megrendelőn kívül ezek esetében vényfelírási kötelezettsége is van.

Vevő

Megrendelőlapra történő gyógyszerértékesítés esetén a számlán szereplő Vevő kizárólag az az adott, egészségügyi tevékenység végzésére hazai hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező vállalkozás lehet, amelynek javára – közvetlenül a betegellátás biztosítása érdekében – megrendelték és beszerezték a vényköteles gyógyszereket.

Orvosi megrendelés

Az orvos egészségügyi tevékenységét leggyakrabban valamilyen vállalkozás, gazdasági társaság formájában (kft., bt., egyéni vállalkozás), annak képviseletében, mint szakképesítéssel rendelkező közreműködő személy végzi.

Vényköteles gyógyszert egészségügyi, orvosi tevékenységének végzéséhez, annak közvetlen ellátásához rendelhet, megrendelőlapot egészségügyi tevékenységének végzése során betegellátásra felhasznált gyógyszerek rendeléséhez használhat.

A megrendelőlapon a következő kötelező tartalmi elemeknek kell szerepelniük:

 • a gyógyszert megrendelő orvos neve, pecsétjének azonosítható lenyomata, saját kezű aláírása
 • azon személyek száma, akik ellátására a gyógyszert rendeli
 • a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezése, címe, a gyógyszer megrendelésének dátuma
 • a megrendelt gyógyszer(ek) megnevezése, gyógyszerformája, hatáserőssége, összmennyisége
 1. gyógyszerész, orvos és állatorvos saját jogon történő vásárlása során vényköteles gyógyszer expediálásakor

Rendelhető mennyiség

Gyógyszerész, orvos és állatorvos részére legfeljebb 30 napra elegendő mennyiségben adható ki vényköteles gyógyszer.

Dr. Gyarmati Kinga itt ismételten hangsúlyozza, hogy a (44/2004 (IV.28.) ESzCsM rendelet 16§ (3) szerint gyógyszerésznek, orvosnak és állatorvosnak magánszemélyként is csak vényre engedélyezett az alábbi készítmények kiadása:

 • kábítószerként és pszichotróp anyagként (66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet, K1, K2, P2, P4 lista alapján) minősített gyógyszer
 • FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában
 • az alkalmazási előírása szerint az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, a legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.

Vevő

Gyógyszerész, orvos és állatorvos részére kizárólag olyan számla állítható ki, melyen Vevőként a gyógyszerész, orvos és állatorvos, mint magánszemély szerepel.

Felhasznált forrás:

 1. évi XCVIII. törvény
 2. évi CXXVII. törvény

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

OGYÉI Tájékoztató a vényköteles gyógyszerek expediálásához kapcsolódó számlázási gyakorlatról (módosítással egységes szerkezetben) venykoteles gyogyszerek expedialasa.pdf (gov.hu)