Viszlát OGYÉI, üdv NNGYK!

A Magyar Közlöny július 20-án megjelent számában kihirdették az OGYÉI megszűnéséről szóló rendeletet. Cikkünkben kigyűjtöttük a patikák számára első körben legfontosabb paragrafusokat.

A kormányrendelet értelmében 2023. augusztus 1-jétől az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központba történő beolvadás útján jogutódlással megszűnik, az OGYÉI általános jogutódja az NNGYK, mely szervezet gyógyszerészeti államigazgatási szervként a jövőben ellát minden olyan hatósági feladatot, melyet korábban az OGYÉI.
Ezzel párhuzamosan, szintén augusztus 1. napjától a Nemzeti Népegészségügyi Központ neve Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra változik.

A rendeletben a megnevezések átvezetésén túlmenően olyan módosítások is szerepelnek, amelyek a párhuzamosság megszüntetésével függenek össze: például ahol eddig az országos tisztifőorvos engedélyezett és OGYÉI szakvéleményt adott, ott megszűnik a külön szakvéleményezés.
Fentiek alapján augusztus 1-jétől a díjakat az NNGYK felé kell megfizetni, az esetleges visszaigényléseket szintén az NNGYK-hoz benyújtani, a folyamatban lépő perekbe pedig szintén az NNGYK lép be.

Az alábbiakban kigyűjtöttük azokat az első körben legfontosabb, a gyógyszertárak működését érintő paragrafusokat.

A Kormány 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelete a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról 

 

 1. § (1) Az NNGYK gyógyszerészeti, orvostechnikai, élelmezés-egészségügyi feladatkörében
  1. ellátja a gyógyszerészeti hatósági és ellenőrzési tevékenységeket,
  2. ellátja a gyógyszerellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekkel, illetve kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos szakfelügyeletet, ennek keretében biztosítja, hogy a forgalomból kivont gyógyszerkészítmények ne kerüljenek további felhasználásra,

13. ellátja

d) az orvostechnikai eszközök, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök és az ápolástechnikai eszközök forgalmazóinak, valamint a rendelésre készült eszközök nyilvántartásával kapcsolatos hatósági hatásköröket,

h) az MDR 5. cikk (5) bekezdése szerinti orvostechnikai eszközök és az IVDR 5. cikk (2) bekezdése szerinti in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyártásának és használatba adásának hatósági felügyeletét,

15. ellátja a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 161/2016 bizottsági rendeletben meghatározott nemzeti hatósági feladatokat,

 1. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése
  15. § A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki.

 

 1. Záró rendelkezések
  16. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
  17. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részére az elektronikus aláíráshoz, továbbá az elektronikus bélyegzőhöz kiadott, az elektronikus ügyintézés keretében alkalmazott tanúsítványok 2023. december 31. napjáig, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ eljárása során továbbra is érvényesek.
  18. § A Nemzeti Népegészségügyi Központ elnevezése 2023. augusztus 1. napjától Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra változik.

 

 1. § (1) Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) 2023. augusztus 1. napjával – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központba történő beolvadás útján jogutódlással megszűnik.

(2) Az OGYÉI általános jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

(3) A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az (1) bekezdés szerinti beolvadás napjától ellátja az (1) bekezdés szerinti beolvadás napját megelőző napon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendeletben és más jogszabályban meghatározott feladatokat, gyakorolja a kijelölt gyógyszerészeti államigazgatási szerv és egészségügyi államigazgatási szerv számára megállapított és más kijelölésből adódó hatásköröket és hatósági jogköröket.

(6) A (4) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában az NNGYK mint jogutód jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belépni a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba.

A Kormány 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ működésével kapcsolatos módosításáról 

 1. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
  31.
  § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ” szöveg lép.

31. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 1. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet
  a) 2. § (3) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)” szöveg,
  b) 2. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. § (1) bekezdésében az „OGYÉI-nek” szövegrész helyébe az „NNGYK-nak” szöveg,
  c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az „OGYÉI” szövegrész helyébe az „NNGYK” szöveg lép.

  41. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása 

  52. § A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
  a) 3. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az „az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)” szöveg,
  b) 3. § (2), (3) és (6) bekezdésében az „OGYÉI” szövegrész helyébe az „NNGYK” szöveg lép.

 

 1. § Hatályát veszti a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a.

 

A Magyar Közlöny 108. száma, benne a kormányrendelet teljes szövegével, az alábbi a linken olvasható, letölthető:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9dfeaae2ddaa8c62c3b26f597e606d5ad4451ef4/megtekintes