Kategória archívum: ZÁRT

Egyes egyedi méltányossági engedélyű készítmények elszámolásának változásai

Egyes egyedi méltányossági engedélyű készítmények elszámolásának változásai

Ezúton szeretném felhívni a tisztelt Kollégák figyelmét a NEAK által 2024. január 9-én közzétett, egyes egyedi méltányossági engedéllyel felírt vények elszámolásával kapcsolatos tájékoztatásra.

Dr. Gyarmati Kinga Gyógyszerészszakmai vezető

2023. december 12-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 177. számában a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról és finanszírozási eljárásrendek kiadásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2023. (XII.12.) BM rendelet, mely alapján 2024. január 1-jei hatálybalépéssel új hatóanyagok, illetve új indikációk kerültek bevezetésre. Az újonnan befogadott készítmények egy része a vényes gyógyszerkörbe, egy része a tételes gyógyszerkörbe került befogadásra. Az alábbi 1. és 2. sz. táblázatban felsorolt gyógyszerek korábban kizárólag egyedi méltányosság terhére finanszírozott készítményként voltak elszámolhatók.
A folyamatos betegellátás érdekében azonban érvényes méltányossági engedéllyel rendelkező betegek 2024. január 1. előtt egyedi támogatás jogcímmel felírt vényei expediálhatók a vény érvényességének lejártáig. Az így kiadott vények azonban csak akkor számolhatók el, ha a TB támogatás összege megfelel a január 1-én kihirdetett ár- és támogatási adatoknak.

Ennek érdekében fontos, hogy az expediálás során az alábbi táblázatokban megadott támogatási összeg kerüljön feltüntetésre az egyedi méltányossági támogatási összeg megadása során. A rendszer ebből automatikusan kiszámolja a térítési díjat, amit a betegtől el kell kérni.

Az 1. sz. táblázatban azon készítmények találhatók, melyek emelt vagy kiemelt támogatott körbe kerültek befogadásra, és ezt követően is vény alapján lesznek kiválthatók.

A 2. sz. táblázatban azok a készítmények láthatók, melyek jelenleg egyedi méltányosság alapján támogatottak, a tételes gyógyszerkörbe kerültek befogadásra, az eredményes beszerzési eljárást követően természetben a kórházak részére azonban várhatóan csak a jogszabályban meghatározott időponttól, 2024. április 1-től érhetők el.

A NEK által kiadott tájékoztatás értelmében az expediálás során az egyedi engedélyben megadott TB fogyasztói árat és az engedélyezett TB támogatást a patikák NE vegyék figyelembe!

 A táblázatokban szereplő gyógyszerek bruttó fogyasztói ára a Pharma Cloud szoftvereibe a január 1-jei PUPHA változás után bevezetésre kerültek. Expediálás során csak a támogatás összegét kell beírni, a táblázatnak megfelelően, valamint az engedélyen szereplő iktatószámot szükséges rögzíteni.

Forrás: NEAK

A NEAK által kiadott tájékozató teljes terjedelmében az alábbi linken elérhető:

http://neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/ATFO_dok/gyogyszer/PUPHA/Tajekoztato_a_befogadott_keszitmenyekkel_kapcsolatban_20240108.pdf1&inline=true

 

Állatgyógyászati cikkek expediálása I.

Állatgyógyászati cikkek expediálása I.

Egyre több patika bővíti forgalmazott készítményeinek palettáját állatgyógyászati készítményekkel. Hogy milyen előírások vonatkoznak ezen gyógyszerek expediálására, azt dr. Gyarmati Kinga cikksorozatban taglalja.

Az elmúlt esztendőben igyekeztem mindig olyan témákról írni, amelyek vagy kevésbé kerültek fókuszba a gyógyszerészek, gyógyszertárak számára, vagy épp ellenkezőleg, újra és újra előforduló kérdéseket vetettek fel. Ezt a két nézőpontot ebben az évben is tartani fogom, így igyekszem olyan témákat is feldolgozni, amelyek lehet, hogy nem minden patikát érintenek, de érdemes róluk minden expediáló szakembernek tudnia.

PATIKASZOFTVER hírlevelünk aktuális és következő számában szeretnék azoknak a patikáknak segíteni, akik tervezik állatorvosi gyógyszerek forgalmazását. Cikkeimben összegyűjtöm a legfontosabb kritériumokat ezen szerek expediálására vonatkozóan. Mások a szabályok úgynevezett élelmiszer-termelő és mások a nem élelmiszer-termelő állatok (nevezzük a továbbiakban egyszerűen hobbiállatoknak) számára felírt gyógyszerek esetén. Ebben az írásban a nem élelmiszer-termelő, tehát hobbiállatok (pld. kutya, macska, kanári stb.) számára felírt gyógyszerek expediálási szabályait mutatom be.

Állatgyógyászati készítmények forgalmazása

Az állatgyógyászati készítmények (akár vénynélküli, akár vényköteles) forgalmazásának alapfeltétele, hogy a gyógyszertár a NÉBIH felé bejelentse erre vonatkozó igényét. Ehhez mellékelnie kell a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, vagy jogelődjei által kiadott működési engedély másolatát. Azon közforgalmú gyógyszertárak, amelyek kizárólag humán gyógyszereket forgalmaznak, kizárólag olyan állatorvosi vényeket fogadhatnak el, amelyen humán készítményt rendelnek, illetve a Szabványos Állatorvosi Vényminták (FoNoVet) alapján felírt magisztrális készítményt tartalmazza. A FoNo-ban szereplő magisztrális gyógyszerhez a gyógyszer kiszolgáltatója papíralapú betegtájékoztatót kell, hogy mellékeljen, vagy a gyógyszer átvevőjének kérésére azt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátania.

Az „Állatorvosi vény” a 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 7/A. pontja szerint  állatorvosi képesítéssel rendelkező személy által kiadott, állatgyógyászati készítmény rendelésére vonatkozó, papíralapú vagy elektronikus vény, vagy megrendelő okirat. A vényt az orvos 1 példányban állítja ki, melyet a gyógyszertár 5 évig köteles megőrizni. A vény a felírástól számítva 90 napig érvényes (kivéve a kábító fájdalomcsillapítót tartalmazó vény), és csak 1 terméket tartalmazhat, pontos adagolás megjelölésével.

Általános állatgyógyászati szerek expediálása

Az állatorvosi vény kötelező alaki kellékei a nem élelmiszertermelő állat esetén a következők:

 1. a rendelt készítmény neve,
 2. az előírt mennyiség, beleértve a kiszerelés méretét is,
 3. a kezelendő állat azonosítása,
 4. adagolási előírás,
 5. az állatorvos aláírása, pecsétje, vagy azzal egyenértékű elektronikus azonosítója,
 6. az állattartó neve, címe,
 7. az állattartó telefonos és elektronikus elérhetősége,
 8. „A vényt 5 évig meg kell őrizni!” szöveg,
 9. a vény bal felső sarkában az „Rp.” betűk feltüntetése,
 10. a vény sorszáma,
 11. a kiállítás dátuma
 12. az állatorvos neve vagy cégneve,
 13. az állatorvos lakcíme vagy a cég székhelye,
 14. az állatorvos telefonos és elektronikus elérhetősége,
 15. az állatorvos kamarai tagsági száma,
 16. az állatorvos FELIR azonosítója.

Kábító fájdalomcsillapítók

Nagyon ritka esetben előfordulhat, hogy a kisállat részére az állatorvos kábító fájdalomcsillapítót kénytelen rendelni. Ebben az eset a kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény csak és kizárólag állatorvosi vényen rendelhető, amelyet két példányban kell kiállítani, és az állatorvos mindkét példányt aláírásával és kamarai bélyegzőjének, intézmény esetén az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomatával kell érvényesítenie. A kábító fájdalomcsillapító vényen a „Használati utasítás szerint” kifejezést nem lehet feltüntetni, valamint a vényt javítani nem lehet. A vény a felírást követő 3 napig érvényes.

Kábítószerként kezelendő gyógyszerek kizárólag állatorvos részére, vényre csak akkor adható ki, h a gyógyszert kiadó gyógyszerész megbizonyosodott arról, hogy az állatorvos állategészségügyi szolgáltatója rendelkezik a tevékenységre jogosító hatósági bizonyítvánnyal.
Az állatorvosi vényen, amelyre kábítószer került kiadásra, szerepelnie kell a fentieken túl:

 • a gyógyszert átvevő, kábítószerért felelős személy aláírásának, valamint
 • a gyógyszert átvevő személy kamarai bélyegzője lenyomatának.

A kábítószert rendelő állatorvosi vényeket az embergyógyászati vényekkel együtt sorszámozva, elkülönítetten kell gyűjteni, a gyógyszertár és 5 évig köteles ezeket megőrizni.

Nyilvántartási kötelezettség

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazása esetén, hasonlóan a humán készítményekhez, a gyógyszertárakat elektronikus nyilvántartási kötelezettség terheli. A patika részletes elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az alábbi pontok szerint:

 1. a bevételezés és kiadás időpontja
 2. az állatgyógyászati készítmény pontos megnevezése
 3. az állatgyógyászati készítmény gyártási száma
 4. a bevételezett vagy kiadott mennyiség
 5. a beszállító vagy vevő neve és címe
 6. vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az állatorvosi vény, és
 7. az állatorvosnak, orvosnak vagy gyógyszerésznek vény nélkül kiadott, egyébként vényköteles állatgyógyászati készítmény esetében az átvétel igazolására magángyakorlati bélyegzőjének lenyomata és aláírása, vagy bélyegző hiányában neve olvasható formában, aláírással és lakcímmel.

A jegyzőkönyvet és nyilvántartásokat ellenőrzés céljára 5 évig meg kell őrizni.

Az állatgyógyászati termékek esetén az ellenőrző hatóság a NÉBIH, a humán gyógyszerekkel kapcsolatban az ellenőrzési jogkör az NNGYK Tisztigyógyszerészti Főosztályát illeti.

Cikksorozatom februári folytatásában a hústermelő állatokra vonatkozó szabályokat fogom ismertetni.

 

A cikk jogszabályi forrásai:

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

Egyedi méltányosság, egyedi import

Egyedi méltányosság, egyedi import

Egyedi méltányossági kérelmek és egyedi importtal behozott gyógyszerek expediálási gyakorlatáról vázol részletes képet dr. Gyarmati Kinga Gyógyszerészszakmai vezető.

Az elmúlt időszakban mind többször keresnek meg minket partnereink a NEAK által kiadott egyedi méltányossági kérelmekkel, illetve az egyedi importtal behozott gyógyszerek expediálásával kapcsolatban. Az egyedi méltányossági kérelmek esetén a legtöbb kérdés az engedélyezett készítmény TB fogyasztói árának változásáról, illetve a kiadandó gyógyszernek, tápszernek, gyógyászati segédeszköznek a korábban a PUPHA-ból (Publikus gyógyszertörzsből) kikerült, hiányzó TTT kódjáról szól. Az egyedi importos gyógyszerek esetén a legtöbb megkeresés az expediálás jogcímével kapcsolatos.

Egyedi méltányossági kérelemre történő gyógyszerrendelés

A NEAK speciális esetekben egyedi támogatást nyújthat az alábbi esetekben:

 • Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendelkező, de nem támogatott gyógyszerek árához
 • Magyarországon forgalombahozatali engedéllyel NEM rendelkező, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban: NNGYK) nyilatkozata/engedélye alapján rendelhető készítmények árához, valamint
 • ún. indikáción túl (off label) rendelt gyógyszerek árához.

Abban az esetben nem jár a kiadás semmilyen akadállyal, ha az engedélyben szereplő készítmény az aktuális PUPHA-ban szerepel, valamint az engedély kiadása és az expediálás időpontja között nem volt társadalombiztosítási fogyasztói árváltozás.

Abban az esetben viszont, ha olyan termék lett kiírva, amelynek például a TB fogyasztói ára változott, vagy nem szerepel a PUPHA-ban, már más a helyzet.

 • Abban az esetben, ha az adott készítménynek nincs TTT kódja, a gyógyszertár közvetlenül a NEAK-tól kell, hogy igényelje azt. Ilyenkor az elszámolhatósághoz az adott engedélyben szereplő termékhez adja ki a hatóság a TTT kódot. Ez a TTT kód más engedélyhez nem használható!
 • Abban az esetben, amennyiben a társadalombiztosítási fogyasztói ár változott az engedély kiadása és az expediálás időpontja között (PUPHA-változás), és más összeg található az engedélyben, fel kell venni a hatósággal, a NEAK-kal a kapcsolatot a méltányossági engedélyben meghatározott támogatási összeg helyességével kapcsolatban. A patikai cikktörzsben mindig az aktuális társadalombiztosítási fogyasztói árat látjuk. Semmiképpen sem szabad ebben az esetben az engedélyben szereplő társadalombiztosítási fogyasztói árra módosítani a patikai cikktörzsben szereplő árat!

Ezzel a patika elkerüli, hogy anyagi veszteség érje, egyrészt azáltal, hogy a NEAK elszámoláskor kizárja a vényt a rossz TB fogyasztói ár miatt, másrészt, hogy a beteg nem azt a különbséget fizeti meg (plusz-mínusz), amely indokolt lenne az engedély alapján.

Egyedi importos gyógyszer rendelése

Amennyiben olyan gyógyszer alkalmazására van szükség, amely Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik, vagy magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel ugyan rendelkezik, de átmenetileg nem elérhető, lehetőség van annak behozatalára az Európai Gazdasági Térségen belülről és kívülről egyaránt. A gyógyszer alkalmazása iránti igényt a kezelő-, illetve a szakorvosnak kell kezdeményezni az NNGYK-nál. Az egyedi gyógyszerigénylés formájában kérelmezett gyógyszert kizárólag az alkalmazási előírásban megadott javallatokra és körülmények között lehet alkalmazni; kizárólag, amire az alkalmazási előirata szól.

Egyedi import eljárás keretében rendelt gyógyszer árához egyedi támogatás igényelhető ún. egyedi méltányossági eljárás keretében a NEAK-nál (ez nem jár automatikusan).
Ennek részleteiről bővebben a
https://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas linken olvashatnak.

Amennyiben nincs támogatási igény benyújtva, a készítményt teljes áron kell értékesíteni!

Amennyiben a gyógyszert járóbeteg ellátásban rendelték, úgy az eljárást a NEAK-nál a betegnek kell kezdeményeznie! Ilyen esetben a NEAK adja meg azt a TTT kódot, amelyen a gyógyszer elszámolható, de a TTT kódot ez esetben a gyógyszertár kéri meg a hatóságtól.

Önöknek írom – dr. Gyarmati Kinga évzárója

Önöknek írom.

Dr. Gyarmati Kinga évzáró gondolatai

Lassan vége a 2023-as évnek, és az év végéhez közeledve az ember hajlamos számadást készíteni: mit sikerült elérnie, mit tudott megvalósítani az adott évben, esetleg mi maradt el, és mik a céljai jövőre.

Azt gondolom, nekünk, gyógyszerészeknek ez idei év nagyon sok várakozást, változást és eredményt hozott. Elmondhatom, hogy tőlem e változásokra való felkészülés folyamatos rugalmasságot és nyitottságot követelt meg. A Pharma Cloudnál a szolgáltatások fejlesztése és partnereink gyógyszerészi szempontok szerint való kiszolgálása dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgató kinevezésével még erőteljesebbé, hangsúlyosabbá vált. Működésünket tekintve a gyógyszerészek szakmai és a patikák, mint vállalkozások üzleti igényeinek kielégítése eddig is kiemelt szerepet kapott, de a Pharma Cloud gyógyszerész menedzsmentjének támogatásával immár csapatunkon belül, a kollégáink is mind a személyes patikalátogatásaik, mind a belső, fejlesztési munkáik során még alaposabb bepillantást nyernek a gyógyszerészi feladatokba, és még jobban megismerhetik és meg is érthetik a tára mögött dolgozó gyógyszerészek igényeit, szükségleteit.

Milyen támogatást tudtam adni Önöknek?

Hírleveleinkben, valamint a patikák számára küldött tájékoztatókban és a weboldalunk gyógyszerészszakmai információkat tartalmazó menüpontjában közzétett szakmai anyagaim mindig egy adott, az aktuális időszakban és egyszerre több patikánál is felmerülő kérdésekre igyekeztek válaszokat adni. Ezek az írások a gyógyszerész kollégák visszajelzései alapján hiánypótlónak bizonyultak, így a következő évben is folytatni fogom a gyógyszertárak ilyen irányú szakmai támogatását. Emellett, ahogy idén, úgy jövőre is tovább készülnek a napi expediálás legfontosabb vonatkozó jogszabályait értelmező írásaim, mert ezekkel is, ahogy a visszajelzések mutatták, sok segítséget tudok nyújtani a tára mögött álló kollégáknak. Ezért továbbra is bíztatom Önöket, hogy bármilyen, a szakmánkat érintő kérdésük támad, keressenek akár engem közvetlenül, vagy jelezhetik azt ügyfélszolgálatunk felé.

A daxa™ és QB-Pharma szoftvereink fejlesztési tevékenységében való részvételemmel és szakmai támogatásommal a gyógyszerészi szempontok még szélesebb spektrumon képviseltették magukat, ahogy ez a jövő évben még hangsúlyosabban jelen lesz az általunk fejlesztett és üzemeltetett programokban. Az ügyfélszolgálatunk strukturális átalakítása során jelentős szerepet kapott, hogy a telefon végén ülő kollégák maradéktalanul megértsék a gyógyszerészek szakmai problémáit, kérdéseit, igényeit, így ebben a fejlesztési munkában gyógyszerészszakmai vezetőként magam is részt vettem. A jövő évben is az egyik legfontosabb feladatom marad, hogy a partnereinkkel való szorosabb kapcsolattartás mellett támogassam a kommunikációt a vállalaton belül, munkatársaim, valamint kívül, gyógyszerész kollégáim között információmegosztással és edukációval.

Nagy öröm, hogy ebben az évben több szakmai eseményen is volt lehetőségem személyesen találkozni Önökkel, és bízom benne, 2024-ben még több platformon beszélgethetünk!

Sok-sok gondolat maradt még bennem, de így, a karácsony közeledtével, az év végén a gyógyszertárakban dolgozó kollégák már ember feletti energiákat tesznek a betegkiszolgálásba és tájékoztatásba, ezért nem is szaporítom a szót. Köszönöm, hogy olvasták az idei írásaimat, bízom benne, segítségükre voltak!
Kívánok Mindenkinek nagyon eredményes, Boldog Új Évet!

Dr. Gyarmati Kinga, gyógyszerészszakmai vezető

Évzáró gondolatok dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgatótól

Évzáró gondolatok
dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgatótól

Gyógyszerészként, és mint korábbi gyógyszertárvezető, tudom, milyen fontos szerepe van egy szakmai és üzleti igényeket kielégítő, patikai ügyvitelt támogató rendszernek. Örömmel vállaltam ez év tavaszán a felkérést a Pharma Cloud vállalat vezetésére, mert így a lehető legtöbbet tehetek annak érdekében, hogy mind a daxa™, mind a QB-Pharma szoftver olyan termékek lehessenek, amelyek a patikák elvárásait és szükségleteit figyelembe veszik, és valódi támogatást adnak a napi munkához. Egy ilyen rendkívül összetett, nemcsak szakmai és üzleti, de hatósági és jogalkotói előírásoknak is megfelelő szoftverszolgáltatás mögött a fejlesztési munka ugyanolyan összetett, mint maguk az elvárások. Mi nap mint nap azért dolgozunk, hogy partnereink szolgáltatásaink minden megtett fejlesztési lépését folyamatosan érzékelhessék, és eredményeit élvezhessék.

Ebben az évben ügyfélszolgálatunkat jelentősen átstrukturáltuk. Az eddigi legmagasabb létszám mellett az új telefonos menüvel és a 3 szintű ügyintézési rendszerrel partnereink bejelentései a legrövidebb időn belül a megfelelő szakterület kezelésébe kerülnek. Az Önök visszajelzései nyomán, a felhasználói élmény növelése érdekében az év második felében a daxa™ szoftverben egy több területet magába foglaló fejlesztési csomagot kezdtünk meg, melynek első eredményei már az elmúlt hónapokban érzékelhetők lettek a napi használat során. A QB-Pharma szoftverünkben ebben az évben a kényelmi megoldások kialakításán volt a fókusz olyan háttérfejlesztésekkel, melyek főként a vezetői igények és patikai adatok kezelésének terén jelentenek segítséget a gyógyszertáraknak.

2024-ben munkánkat új célkitűzésekkel és újult erővel folytatjuk, mindkét szoftverünk, valamint kapcsolódó szolgáltatásaink bővítésével és fejlesztésével, fókuszban a felhasználói élményekkel és üzleti igényekkel.
Köszönöm minden kedves Partnerünk ez évi együttműködését, és köszönöm új Partnereinknek a bizalmat, amit szoftvermegoldásainknak szavaztak!

Kívánok Mindannyiuknak békés karácsonyt és közös sikerekben gazdag új esztendőt!

Dr. Nagy Gábor, ügyvezető igazgató

Business Dose – A patikára ható erők

A patikára ható erők

Mire van befolyása a patikának a gazdálkodására ható erők közül? Dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgató 2023. október 8-án, a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán elhangzott előadásának összefoglalása.

2023-ban, a korábbi években megindult makro- és mikrogazdasági változások határozottabban mutatkoztak meg a patikák pénzügyi mutatóiban. Az idei évben több gyógyszertár felkérésére végeztem gazdasági elemzéséket a rendelkezésünkre bocsájtott adatokból. Bár a mintaszám biztosan nem reprezentatív, de olyan egyértelmű, jól lekövethető adatokat mutatnak, melyek nyomán bizonyos mélyebb összefüggéseket is levonhattunk.

Az elemzés során az általam részletesen megvizsgált (20 db) patika adatai mellett az IQVIA adatait használtam. A vizsgálat célja, hogy megértsük, a patikánk bizonyos mutatói (ELÁBÉ, árrés százalék, árréstömeg, nyugtaszám, vényszám, dobozszám stb.) miért és hogyan változnak. Ehhez ismernünk kell az ezeket befolyásoló külső gazdasági körülményeket is. Az elemzések során a patikai termékek online és offline adatait vizsgáltam. A termékeket 3 nagy (RX, OTC, egyéb) termékköre, mindegyik termékkört pedig több kisebb csoportra osztva, hatástani szempontok alapján.

Vényköteles termékek doboz/forgalmi mozgásai

A vényköteles termékek dobozszáma az online étékesítésben nagyon csekély, mindössze néhány ezer doboz. A vényköteles gyógyszerek dobozszámát az online értékesítésben 2019 és 2023 közötti időszakban vizsgálva az látszik, hogy 2020 után egy nagyobb zuhanás van, amiért az online kereskedelem szabályozása felelős.

A vényköteles gyógyszerek dobozszámát az offline értékesítésben 2019 és 2023 közötti időszakban vizsgálva az látszik, hogy 2020 után egy nagyobb zuhanás van (Kardiovaszkuláris, Központi Idegrendszeri készítmények), amiért a COVID felelős, mivel az emberek kevésbé jutottak el az orvosokhoz.

2020 után a kardiovaszkuláris és a központi idegrendszer kategóriákban visszaesett a forgalom, és ez a tendencia 2023-ban is folytatódott. A légzőszervi és vérképző szerek esetében ez a csökkenés nem figyelhető meg. Véleményem szerint ennek oka, hogy a légzőszervi és vérképzőszervi gyógyszerek esetén a gyógyszerelés elhagyása gyors és jelentős élettani tüneteket okoz a betegnek, míg a kardiovaszkuláris és idegrendszeri gyógyszereket könnyebben hagyják el a betegek (a betegek compliance jóval kisebb ezekben az esetekben)

Bár a forgalomban 2020-ról 2021-re történt némi visszaesés, ugyanakkor az infláció okán hiába csökken a dobozszám, a forgalmi adatok továbbra is emelkednek ebben a két készítménycsoportban. Ennek oka lehet a támogatott szerek drágulása, valamint a drága gyógyszerek közforgalomba való kikerülése.

 

OTC termékek doboz/forgalmi mozgásai

Az OTC-k esetében az online értékesítési csatorna forgalmában 2021 után tapasztalható volt egy mély visszaesés, a jogszabályi változtatások miatt, ugyanakkor még egy ilyen rendkívül szigorú szabályozások mellett is 2022-ből 2023-ra növekedést tudnak elérni a gyógyszertárak mind dobozszámban, mind forgalomban. Ez jól mutatja, hogy ezeknél a terméknél kezd átkerülni a forgalmi hangsúly az online piacra. Jelen esetben mi csak az IQVIA által adott patikai piaci adatokat nézzük, az azon kívüli nagy, online szereplőknél ez a tendencia még erősebben mutatkozik.

Az OTC gyógyszerek offline, patikai forgalmában az látszik, hogy a legtöbb hatástani csoportban dobozszám lassú növekedése vagy stagnálása volt a jellemző 2022-ig. Azonban 2023-ban két csoportra oszthatók a készítmények: azokban a csoportokban, ahol a betegeknek azonnal szükségük van a készítményre, azért betérnek a gyógyszertárba, viszont a vizsgált időszakban olyan folyamatok indultak el, amik azt mutatják, hogy a drágább készítmények megvásárlását megfontolják, vagy nem veszik meg, vagy az online térben keresik az olcsóbb lehetőségeket.

A forgalmi adatoknál látszik, hogy a legtöbb termékcsoportban csökkenő dobozszám mellett is nő a forgalom, a köhögés, megfázás elleni készítményeknél azonban 2023 utolsó 4 hónapjára a forgalom csökkenése prognosztizálható, ami így (csökkenő dobozszám + csökkenő forgalom) az árrésre is negatív hatással lesz.

Étrendkiegészítő termékek doboz/forgalmi mozgásai

Az étrendkiegészítőknél változatlan az évek óta tartó ív: a dobozszám növekedése vagy stagnálása mellett stagnáló vagy növekvő bevételek láthatók. E termékkategóriában is megfigyelhető az online csatorna ereje: folyamatosan átkerül a hangsúly az offline értékesítésből erre a platformra.

Az offline értékesítés pedig stagnál, illetőleg csökkenő számokat produkál, és a vitaminok értékesítésében egyre jelentősebb online hangsúly látható, az offline értékesítés csökkenése mellett.

Ami a patikák eredményeiben látszik, hogy bár e kategóriában a termékek folyamatosan drágulnak, dobozszámra erős csökkenés mutatkozik, valamint forgalomban a drágulások ellenére lassan a legtöbb csoportban stagnálni vagy akár csökkenni (vitaminok) kezdenek a bevételek. Ennek pedig mind az árrés % és az árréstömeg csökkenése lesz a következménye.

Egy jó függvény még stabilizál

E piaci adatok és a patikák egyedi eredményeinek elemzésére egy összefoglaló áttekintést készítettem az egyes mozgásokról. Az alapot egy időskála képezte, aminek a kiindulópontját 2022 negyedik negyedévét megelőző időszakra helyeztem. Ez volt az a forduló, amikor az általános piaci adatokban a jelentősebb mozgások elindultak.

A második sorban az egyedi patikai adatokat vizsgálva azt láttuk, hogy az árrés százalék csökken, ugyanakkor a dobozszám, vényszám és nyugtaszám nem változik.

 • Ha egy patika egy erős, degresszív függvényt használ az árazás során, akkor minél drágábban értékesít egy terméket, annál kisebb az árrés százalék, viszont annál nagyobb az árréstömeg.
 • Tehát a dráguló készítmények magasabb ELÁBÉ értéke mellett az árrés százalék csökken, de növekszik az árréstömeg.
 • Mivel vannak olyan költségek a patika életében, amelyek százalék alapúak, így az kijelenthető, hogy az nem ideális, ha százalékosan is leesik az árrés, bár az azért még egy jóval kedvezőbb állapot.

A harmadik sorban megjelent az a jelenség, hogy leginkább a szabadáras, főképp OTC termékek esetében a dobozszám elkezdett csökkenni.

 • Ez fokozta az árrés százalék esést, mert felborult a támogatott – nem támogatott készítmények forgalmi aránya. Olyan készítmények kezdtek túlsúlyba kerülni az értékesítés során, amelyeknek jóval alacsonyabb az árrés százaléka.
 • Mivel a termékek drágultak, és ha emellett egy megfelelő degresszív függvénnyel dolgozik a patika, akkor az árréstömeg még mindig képes volt egy kicsit emelkedni vagy elkezdett stagnálni.

Boruló arányok

A patikák egyedi számainak elemzésekor a jelenlegi időszakot nézve (negyedik sor) már nemcsak a szabadáras termékeknél tapasztalható dobozszám csökkenés, hanem a támogatott készítményeknél is.

 • Ez a kiadott vények számának csökkenésével is jár, tehát egy újabb támogatott – nem támogatott arány átrendeződés látszik.
 • Amikor a minket megkereső patikák adatait évekre visszamenőleg megvizsgáltuk, az RX – OTC arány éveken keresztül stabilnak volt nevezhető, jellemzően átlagosan 70-30% mértékben, amit viszont most látunk, hogy ez az arány akár hónapról hónapra is kiugró mértékben képes változni.
 • Fentieken túl pedig a nyugtaszámokban is tapasztalható bizonyos csökkenés. Ami a vásárlók számának csökkenését jelzi.
 • Tehát, hogy ez a 3 összetevő: az RX és OTC dobozszámai, a kiadott vények száma és a nyugtaszám is csökken, azt eredményezi, hogy az árrés százalék csökkenése elkezd megállni támogatott-nem támogatott arány helyrebillen.
 • Viszont az árrés tömeg elkezd csökkeni, vagy beszakadni.
 • Az ELÁBÉ értékében ez úgy jelent meg, hogy nagyon sok patikában hiába van az infláció okozta drágulás, már a beszerzett áru eladási értékében is visszaesés tapasztalható, pontosan azért, mert már olyan nagymértékű a dobozszám csökkenése.

A patikák befolyása a számokra

Hogy milyen folyamatok lesznek az elkövetkező hónapokban, azt nehéz megjósolni (ötödik sor). A gyógyszertárak egyedi számaira együttesen több tényező is hat. Függ a patika környezetében élők fizetőképességétől, függ az adott patika, illetve az adott környéken lévő versenytárs patikák üzletpolitikájától, függ attól, hogy a gyógyszertár milyen megtartó tevékenységet végez, tehát például szabadpolcos modellben működik-e, vagy végez-e bármilyen gondozási tevékenységet stb.

Patikavezetői, üzleti döntéshozói szemmel vizsgálva a jelenlegi tendenciákat, valamint a patikák üzleti eredményességére ható összetevőket, egy olyan összegző, áttekintő modellt készítettem, melyben jól megjeleníthető, melyek azok az elemek, melyekre a patika képes hatást gyakorolni, és melyek azok a tényezők, amelyek függetlenek a vezetői döntésektől.

Megállapításom szerint nincs hatása az üzleti döntésnek a gyógyszerek beszerzési árára, azok emelkedésére. Ugyanakkor arra, hogy milyen árrés százalékkal, milyen függvénnyel dolgozik, az egyértelműen a patika döntése. Itt többféle lehetőség közül választhat a gyógyszertár a méretét, fenntartási költségeit és elvárt eredményeit tekintetbe véve.

Bármily meglepő, a gyógyszertárnak erős ráhatása van az értékesített dobozszámra és a nyugtaszámra. Itt jön be a megtartás, gondozás kérdése, hogy milyen egyéb szolgáltatást nyújt a patika a betegek, vásárlók számára. Hogy – a hiánycikkektől eltekintve – be tud-e nála szerezni mindent a beteg, és elégedetten tud-e távozni, mert olyan plusz szolgáltatást vagy törődést kapott, ami mellett a betegélmény pozitívba fordul az adott patikában. Ennek ellenére, amennyiben az infláció tovább emelkedik, akkor egyértelműen újabb csökkenések várhatók.

A kiadott vények számára szintén lehet befolyása a patikának, mert amelyik patika megvalósítja ezt az „élményalapú” működést, akkor valamennyire fékezhető a vények számának csökkenése is.

Ahogy látható, a betegélmény, a vásárlói élmény már a patikák életében is mindennapos kifejezéssé vált, nem véletlenül. A gazdasági számaink nem csupán külső hatások eredményeként létrejött kimenetek. Azokhoz az átgondolt és következetes üzleti lépések mellett az általunk nyújtott szolgáltatásokkal és saját személyiségünkkel is hozzájárulunk.

A Business Dose a Pharma Cloud PATIKASZOFTVER c. havi kiadású hírlevelének sorozata, melyben olyan, üzleti döntéseket támogató témákról olvashatnak, melyek segíthetnek egy gyógyszertári gazdálkodás rövid, közepes és hosszú távú stratégiájának tervezésekor, valamint különféle ötletekkel és szempontokkal hozzájárulhatnak a nyereségességhez és a sikeres piaci fejlődéshez.

Magisztrális díjak változása

Magisztrális díjak változása

2023. november 16-tól egy új belügyminiszteri rendelet nyomán új magisztrális díjak kerültek bevezetésre. Cikkünkben megtalálják a legfontosabb információkat.

A 2023. november 15-én 21 órakor megjelenő 161. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a   belügyminiszter 47/2023. (XI. 15.) BM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról.

A NEAK a kihirdetés napján, már délután a gyógyszertári szoftverfejlesztő cégek részére kiadta a PUPHA speciális, hóközi verzióját a rendeletben szereplő, megemelt magisztrális díjakkal (kivéve a pilula készítésére vonatkozóan, melynél nem történt változás), hogy november 16-án reggelre, a változás életbe lépésekor minden gyógyszertár felkészülten várhassa a magisztrális készítményekért betérő betegeit, és anyagi kár ne érje a patikákat.

A megemelt magisztrális díjak a rendelet kiadását követően a daxa és QB-Pharma szoftverekbe betöltésre kerültek, így a patikák a rendelet megjelenését követő másnap reggeli munkanap nyitástól már az aktuális, emelt díjakat tudták érvényesíteni.

A PUPHA-ról

A NEAK Ártámogatási Főosztálya a patikai és az orvosi informatikai rendszerfejlesztők munkájának megkönnyítése érdekében folyamatosan közzéteszi a gyógyszerek adatait tartalmazó publikus gyógyszeradatbázisát, mely adatbázis tájékoztató jelleggel részben tartalmazza a nem támogatott gyógyszereket is. Ezt az adatázist nevezzük PUPHA-nak.
A PUPHA hivatalos megjelenésének határideje minden tárgyhó 20. napja. A NEAK honlapján publikálja a PUPHA új, végleges verzióját. Ez az adatbázis a következő hónap első napjától az összes orvosi, és gyógyszertári, gyógyászati segédeszköz-forgalmazó informatikai rendszereinek az adatforrása, így ez a végleges adatbázis az, amely a Pharma Cloud daxa és QB-Pharma szoftverében is megjelenik.

Az új rendelet kihirdetésekor a Pharma Cloud Kft. a rá háruló feladatokat elvégezte, így a kihirdetésre került társadalombiztosítási támogatást érintő módosítás a megfelelő időben megjelent az általa fejlesztett szoftverekben.

Ellenőrzött szerek kezelése

Ellenőrzött szerek kezelése

A napi expediálásban előforduló ellenőrzött szerek kezelésével kapcsolatban dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető készített fontos összefoglalót.

Beszéljünk egy kicsit az ellenőrzött szerekkel történő patikai eljárásrendről. Ebben a cikkben a nagy általánosságban a napi szintű gyakorlatban előforduló esetek alapján a felírást, a kiadást és a rendelést járom körbe.

Az elsődleges jogszabályi hátteret a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet – a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről – adja.

Mit nevezünk fokozottan ellenőrzött szernek? Melyek azok az alapanyagok, illetve készítmények, amelyek ezen rendelet alá tartoznak?

A kábítószer és pszichotróp anyag: az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén, a BM rendelet 2. melléklet P2, P3 és P4 jegyzékén szereplő anyagok gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek, kivéve a BM rendelet 1. melléklet K3 jegyzékén szereplő anyagokkal megegyező összetételű gyógyszereket;

A fokozottan ellenőrzött szer: a BM rendelet 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén, a BM rendelet 2. melléklet P2 jegyzékén szereplő anyagok gyógyszeralapanyagként, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó gyógyszerek.

Részletesebben: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200078.bm

Felírásra vonatkozó szabály

 Ezek a készítmények mind elektronikusan (22-es eRecept), mind papír alapon (21-es) felírhatóak. Ezt azért emelem ki, mert a két típusú felírás között eltérőek a kötelező alaki kellékek.

 1. A 22-s eRecept esetén kötelezően látszódnia kell a TÉR-ben:
 • a készítmény hatáserősségének arab számmal feltüntetve (pld.: DUROGESIC 25 µg/óra transzdermális tapasz)
 • adagolási egységben (pld.: tabletta, ampulla, tapasz stb.) kifejezett adagjának római számmal, latin nyelven kiírva. Minden esetben bontásban, darabszámra kötelező felírni! (pld.: V.quinque)
 • adagolására vonatkozó utasításnak, melyet egyértelműen kell megadni (pld.: 3 naponta 1 tapasz)

Amennyiben az expediáló kollégák hibát tapasztalnak a TÉR-ben felírt eRecept esetén, minél hamarabb fel kell venni a felíró orvossal a kapcsolatot a javítás miatt. Hibásan felírt eReceptet tilos expediálni!

 1. A 21-es, papír alapú recept esetén a következő alaki kellékek kötelezőek:
 • a készítmény hatáserőssége arab számmal és latin nyelven feltüntetve (pld.: DUROGESIC 25 µg, viginti quinque µg /óra transzdermális tapasz)
 • adagolási egységben (pld.: tabletta, ampulla, tapasz stb.) kifejezett adag római számmal, latin nyelven kiírva. Minden esetben bontásban, darabszámra kötelező felírni! (pld.: V.quinque)
 • adagolására vonatkozó utasítás, melyet egyértelműen kell megadni (pld.: 3 naponta 1 tapasz)

Mindkét típusú felírás esetén, amennyiben az orvos magisztrális készítményt rendel, kötelező

 • a gyógyszerben foglalt fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét arab számmal és latinul, az adagok számát római számmal és betűvel, latin nyelven feltüntetni
 • adagolására vonatkozó utasítást egyértelműen megadni

Kiadásra vonatkozó szabály

A vény patikába történő beérkezésekor ellenőrizzük, hogy mikor lett a vény felírva. Ellenőrizzük, hogy a vényre felírt gyógyszert a beteg először kapja-e, vagyis úgynevezett első felírás, vagy Értesítővel érkező, folyamatos, fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló beteg részére történt-e a felírás.

Az első recept felírása szakorvos által történhet. A beteget 15 napra látja el gyógyszerrel. Az adott készítmény ismételt felírása ezek után vagy a háziorvos, vagy a szakorvos kompetenciája, utóbbi abban az esetben, ha az adott gyógyszert kizárólag szakorvos rendelheti.

Mind az eRecept, mind a papír vény esetén a felírás után 5 munkanap a határidő, ami alatt a vény kiváltható. Ezt követően lejárt vényként kell kezelni.

 • Értesítő általi kiadás

Az Értesítőt a háziorvos állítja ki. Az Értesítő meghatározza a kiadás gyakoriságát, de azt úgy kell meghatározni, hogy a felírt mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer adagja a 30 napot ne haladja meg.

Ha az orvos a fokozottan ellenőrzött szerrel kapcsolatban a terápiában változtatást hajt végre, kötelező új Értesítőt kiállítania.

Az Értesítő alapján csak abban a patikában szabad kiadni a fokozottan ellenőrzött szert, amelyik patikára szól! Amennyiben a gyógyszertár működésében változás történik, például bezár, akkor erről kötelező értesíteni a beteget vagy hozzátartozót, és átadni a legközelebbi gyógyszertár részére az eredeti gyógyszertár által lepecsételt Értesítőt, az átadás tényét pedig szükséges bejelenteni az NNGYK felé.

 • Helyettesíthetőség

Kardinális kérdés a helyettesítés. Helyettesíteni ezeket a készítményeket ugyanúgy lehet, mint bármelyik másik gyógyszert. Amennyiben az adott készítmény nem beszerezhető, és az NNGYK helyettesítési listáján szerepel helyettesítő készítmény, nyugodtan felajánlhatjuk.

Egy speciális szabály van azonban: az Értesítő másolatán a helyettesítést feltüntetve, az orvoshoz az Értesítőt vissza kell juttatni.

Rendelésre, visszavételre, visszárura vonatkozó szabály 

Az adminisztrációt minden fent leírt esetben az 5 példányos kábítószer és pszichotróp megrendelő tömbben kell elvégezni.

 

Megrendelés során a megrendelendő gyógyszer nevét, hatáserősségét és a megrendelendő mennyiséget darabszámon(!), és nem dobozszámon kötelező feltüntetni. Nem szükséges latin nyelven.

A Visszavétel és Visszáru során is ugyanez az eljárás, egy különbséggel: ezekben az esetekben, ahogy a Megrendelőkönyv is meghatározza, a megrendelőlapon fel kell tüntetni, hogy milyen okból történik a visszaküldés.

Gyógyszertári nyilvántartás

Minden beszerzett és kiadott fokozottan ellenőrzött gyógyszerről, alapanyagról kötelező nyilvántartó kartont vezetni.

Selejtezés

Általánosságban elmondható, hogy egy gyógyszertárban ezekből a gyógyszerekből, kevés kivétellel, nem tartanak jelentős készleteket. A selejtezés leginkább az alapanyagokat érinti. Ebben az esetben úgynevezett Selejtezési jegyzőkönyvet állít ki a patika, és ezt fűzi hozzá az Megrendelőkönyvhöz, amikor a selejtezett alapanyagot visszaküldte a nagykereskedőhöz. Ezt a visszaküldésig a leselejtezett hatóanyag mellett érdemes tartani.

Remélem, cikkemmel hasznos információkat tudtam adni a kábító- és fájdalomcsillapító gyógyszerek, mindennapi, általában előforduló gyógyszertári kezeléséhez.

A szervizcsapat. Beszélgetés Császár Attilával.

A szervizcsapat

Az elmúlt hónapokban több területünket is bemutattuk Önöknek. Ismerjék meg ezúttal a Pharma Cloud szervizcsapatának munkáját! Császár Attilával, a terület irányítását végző szakemberrel beszélgettünk.

PATIKASZOFTVER: Hogyan épül fel a csapat?

Császár Attila: A szervizcsapat jelenleg 7 főből áll. 1 kiemelt, 5 szerviztechnikus és 1 adminisztrátor kolléga alkotja. Iparági hasonlattal olyanok ők, mint a hatóanyagok a gyógyszerekben. 😊 Nélkülük megállna az élet. Az adminisztrátor feladatkörét a csoport működéséhez elengedhetetlen tevékenységek jelentik, így a raktár kezelése, a bejövő és időszakosan elvégzendő feladatok ütemezése, valamint a szerviz tevékenységét támogatóan egyéb adminisztratív feladatok ellátása. A kiemelt szerviztechnikus kollégánk fő feladata a nagyobb projektek megtervezése, tesztelése és a csapattagok szakmai ellenőrzése. Akikkel leggyakrabban találkozhatnak partnereink, ők a technikus kollégáink, akik jóval több mindennel foglalkoznak, mint ami leírható lenne. Felmérnek, telepítenek, átépítenek, cserélnek, bővítenek, javítanak, bevizsgálnak, kábeleznek, beállítanak, és még sorolhatnám.

PATIKASZOFTVER: Hogyan történik a munkák megszervezése?

Császár Attila: A szerviznek eseti és rendszeres feladatai egyaránt vannak. Ezek alapján időről időre összeállításra kerül a rendszeres feladatoknak megfelelő beosztás, amihez az eseti, nem sürgős kiszállást igénylő munkák is bekerülnek érkezési, valamint logisztikai sorrendben. Az így előállt beosztást „megfűszerezzük” azon kiszállásokkal, melyek megoldása nem tűr halasztást.

PATIKASZOFTVER: Hogyan kezeli a szerviz egyes eseteket? Milyen osztályozás szerint kerülnek kiosztásra és ütemezésre a feladatok?

Császár Attila: A beérkező feladatok osztályozása és prioritása céges szinten definiált. Az alapvető priorizálás már az ügyfélszolgálaton megtörténik, melyet a minőségbiztosítással foglalkozó kollégáink (Kiemelt ügyfélszolgálat, Szoftverszakértők) folyamatosan monitoroznak, valamint korrigálnak, ha szükséges. Az így a szerviz csoporthoz került munkákat három alapvető csoportba soroljuk: ütemezett feladatok, fontos feladatok, sürgős feladatok. Az ütemezett feladatok közé tartoznak a pénztárgép felülvizsgálatok, új patikába történő telepítések, patika átépítések, és minden olyan feladat, melynek elvégzési határideje több mint egy hét. A fontos feladatokba kerülnek a nem sürgős, de egy héten belül elvégzendő munkák, melyeket prioritással kezelünk, a sürgős feladatok közé pedig, ha egy eset bekerül, akkor az azonnal az első elérhető kollégához kerül, aki a feladat felvétele után elindul a helyszínre, így tehát az értékesítő csapattal ellentétben, a szerviztechnikusoknál nincs területi felosztás, a kiszállásokat a prioritások határozzák meg. A fő cél, hogy minden partnerünk részére kiemelt szolgáltatást tudjunk biztosítani. Ettől függetlenül minden kollégánknak megvannak a „kedvenc” patikái, melyekkel szeretnek személyes kapcsolatot fenntartani, személyesen kezelni, így fordulhat elő, hogy partnereink a sürgősségi eseteket leszámítva általában csak 1-2 szerviztechnikusunkkal találkoznak.

PATIKASZOFTVER: Kereshetik-e, keresik-e a patikák közvetlenül a technikusokat, vagy minden esetben az ügyfélszolgálaton keresztül érkezik a feladat a szervizre?

Császár Attila: Előfordul, hogy közvetlenül a technikusokat hívja egy-egy patika, ugyanakkor ez azért nem praktikus, mert az előre elkészített ütemezések miatt technikus kollégáink egy-egy munkanapja előre be van osztva, és ők nem írhatják felül a kapott feladatokat. Ha nincs éppen sürgős feladat, vélhetően egy előre ütemezett feladaton dolgoznak. Mivel, ha egy új, sürgős feladat érkezik, az előre megtervezett napirend könnyen borulhat, ezért azt kérjük partnereinktől, hogy először mindenképp az ügyfélszolgálatot hívják az esetlegesen felmerülő kérdésekkel vagy problémákkal. Az ügyfélszolgálaton keresztül érkező hívások minden esetben rögzítésre kerülnek, így biztosak lehetünk abban, hogy minden információ eljut kollégáinkhoz. De technikusaink folyamatosan oktatják is az ügyfélszolgálaton lévő kollégákat, hogy a problémák minél nagyobb hányada akár távolról, gyorsan elhárítható legyen.

PATIKASZOFTVER: Átlagosan mennyi idő alatt ér ki a szerviz a patikákba Budapesten és vidéken?

Császár Attila: Minden esetben törekszünk az Általános Szerződéses Feltételekben foglalt idők tartására. Az eset beérkezése után a technikus kollégánk minden alkalommal felhívja a partnert, és egyezteti az érkezési időpontot. Sürgős feladat esetében akár 1-2 órán belül is kiérhetünk Budapest területén, de vidék esetében is tartani tudjuk a 4 órás kiszállást. Partnereinktől rendre érkezik pozitív visszajelzés, hogy időre, pontosan érkezünk a helyszínre. …és ezt akár kávéval, csokival is megköszönik a kollégáimnak, és ez a kedvesség különösen jól esik a partnerek részéről. 😊 De ha már a kedves fogadtatást behoztam, behozom a folytatást is. Egy-egy átszerelésnél, a daxa programunkra való átállásnál rendszeresen kapunk olyan visszajelzést a partnereink részéről, hogy más szolgáltatókhoz mérten is sokkal szebb és rendezettebb helyszínt és munkaállomásokat hagyunk magunk után.

PATIKASZOFTVER:Vannak-e eltérések a két szoftver, a daxa és a QB-Pharma szervizelését illetően?

Császár Attila: A daxa  esetében lényegesen kevesebb a szerviz teendő, megkockáztatom, hogy ez a teljes piacra vonatkozóan is igaz. E szoftver esetében ugyanis a végletekig törekszünk arra, hogy olyan infrastruktúrát építsünk ki, mely ellenáll a hibáknak, stabil. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a felmerülő feladatok számottevő részéhez nem szükséges kiszállás, azok távolról is elvégezhetőek, hiszen a daxa rendszerünk felhőalapú, a szerver nem a patikában van. Másrészt biztonsági tartalékokat építünk be, melyek segítségével egy-egy eszköz kiesése is áthidalható. Ezeknek a folyamatos tevékenységeinknek, fejlesztéseknek köszönhetően a legtöbb daxa-t használó partnerünk évente maximum 1-2 alkalommal találkozik a szerviztechnikusainkkal.

PATIKASZOFTVER: Vannak-e olyan kérdések, kérések, amikkel gyakran találkoznak a szerviztechnikusok a patikákban?

Császár Attila: Igen, ezek között a leggyakrabban az online pénztárgépek jogszabályi hátterére vonatkoznak. Többek között ezen tapasztalataink miatt is igyekeztünk az alapvető kérdéseket tisztázni az elmúlt hónapokban hírleveleinkben is. Ezen kívül sokszor kérdeznek minket harmadik felek működésével kapcsolatban. Vannak olyan külső partnerek, melyek szerves részét képezik a szolgáltatásunknak, ugyanakkor nincs ráhatásunk ezek működésére. Ilyenek az EESZT, HUMVO, NEAK és a patika internetszolgáltatója. Utóbbi esetében egyébként, ha a szerviztechnikusaink azt látják, hogy egy patikában nem a legmegfelelőbb az internetszolgáltatás, azt jelzi a patika felé, és javaslatot is tesz csomag- vagy szolgáltatóváltásra.

1 2 3 9