Kategória archívum: ZÁRT

A számlák beérkezése

A számlák beérkezése

Megesik, hogy egy fontos dokumentum, egy e-mail, vagy annak melléklete úgy tűnik, mintha nem érkezne be postafiókunkba. Gyakori jelenség ez például Gmail fiókok esetén. Ilyen fontos dokumentum a számla is. Segítségképp részletesen bemutatjuk ennek beérkezését.

A Pharma Cloud által kibocsátott számlák a vállalat központi rendszerén keresztül, egy technikai e-mail címről kerülnek kiküldésre. Feladó e-mail címként a pharmacloud@kulcstavszamla.hu jelenik meg a levelezőfiókokban. Mivel ez egy automatikus kiküldéshez kapcsolt technikai cím, és nem levélváltásra szolgál, így ez az e-mail cím nem tud leveleket fogadni, az erről a címről érkező levelekre partnereink nem tudnak válaszolni.

Az ügyfélszolgálat és a pénzügy is segít

A számlával, az azokon szereplő tételek jelentésével, az egyes szolgáltatások tartalmával kapcsolatban, valamint számlamásolat igény esetén az ügyfélszolgálat munkatársai a szokott elérhetőségeken, az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címen, vagy a 06 1 436 9931-es telefonszámon fogadják a megkereséseket. Amennyiben részletesebb pénzügyi információkra, számlaegyeztetésre, vagy más, pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekben lenne szüksége a patikavezetőnek vagy a patika könyvelőjének segítségre, úgy ügyfélszolgálati munkatársainktól kérhető a pénzügyes kollégával való közvetlen telefonos egyeztetés.

A számlák megjelenítése a Gmail levelezőrendszerben

Azon partnereink, akik eszközbérleti szerződést is kötöttek a Pharma Cloud Kft.-vel, havonta több számlát kapnak – külön a bérleti díjról, külön a szoftverszolgáltatás havidíjáról, továbbá akik fiókpatikára is igénybe veszik szolgáltatásainkat, azok számára a fiókpatikákra szintén külön számlákon érkeznek a fizetendő díjak.

Ahogy a bevezetőben is említettük, bizonyos levelezőrendszerek, főképp a Gmail esetében sok esetben úgy tűnik, mintha nem érkezett volna meg minden számla.  Mivel ugyanazon feladótól, egymás után érkeznek ezek a levelek, a Gmail levelező ilyenkor összerendezi egymás alá, és összecsukja a leveleket, csak a legfrissebbet mutatva. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy folytatólagos levélváltás lenne, amelyben a korábban érkező levelek alulra kerülnek, és csak a legfrissebb látható teljes egészében, ám a többi levél is ott bújik meg a látható alatt, csupán ki kell bontani a Gmail által összecsukott leveleket a levél alján található három pontra kattintva.

Váltsunk nézetet!

Ezt az összecsukott elrendezést a Gmail levelezőfelület nézetbeállítása, az ún. beszélgetési nézet okozza. Az alábbi két ábrán segítséget adunk ahhoz, hogyan lehet ezt a nézetet kikapcsolni.

 • A levelezőfelületen a jobb felső sarokban kattintsanak a fogaskerék szimbólumra, a Beállítások menüre.
 • Az így megjelenő kis panelen görgessenek le legalulra, az utolsó, E-mailek beszélgetésekbe rendezése szekcióig, és itt vegyék ki a pipát a Beszélgetési nézet feliratú jelölőnégyzetből.

Új riportfelület támogatja a daxa™ felhasználókat

Új riportfelület támogatja a daxa™ felhasználókat

A következő hónapokban új riportfelülettel bővül a daxa™ szoftver. Az új riportok szélesebb körű lekérdezéseket és részletesebb információt biztosítanak majd. A fejlesztés részleteiről a fejlesztéseket vezető Dr. Nagy Gábor Product Ownert kérdeztük.

PATIKASZOFTVER: Milyen új riportok lesznek elérhetők a daxa™-ban?

Dr. Nagy Gábor: A fejlesztés első ütemében a meglévő riportokat írjuk, strukturáljuk újra, majd a következő fázisban teljesen új lekérdezési lehetőségeket is beépítünk a szoftverbe. A meglévő riportok újraírása nyomán a fő cél az, hogy gyorsabban összeállítható, egységes elnevezésű és egységes fejlécekkel ellátott riportokat találjanak a felhasználók. Emellett, ha szükséges, egy-egy riport tartalmát is optimalizáljuk, kiveszünk, vagy adott esetben hozzáteszünk adatoszlopokat.

PATIKASZOFTVER: Miért kerültek továbbfejlesztésre az eddigi lekérdezési lehetőségek?

Dr. Nagy Gábor: Azt tapasztaltuk, hogy a korábbi riportlehetőségek nem tudták maradéktalanul betölteni a szerepüket, bizonyos adattartalmak és megjelenítés okán nem illeszkedtek a patikák szakmai és üzleti igényeihez. Mivel az elmúlt években kifejezetten a patikák üzleti érdekei mentén végezzük a szoftvereink fejlesztését, nem volt kérdés a riportok megújításának üzleti érdeke. Megvizsgáltuk hát, mik azok a tényezők, amik mentén a lekérdezések valóban érdemi támogatást adnak a patikavezetés számára. Ennek eredményeként az egységes, áttekinthető struktúrák kialakítása, az adattartalom optimalizálása és a gyorsaság lettek az első körös újratervezés nyertesei.

PATIKASZOFTVER: És mi lesz a második körben?

Dr. Nagy Gábor: A második körben a meglévő riportok mellé új lekérdezéseket építünk be. Ez azt jelenti, hogy az egységes megjelenésen túl a jövőben több riport elkészítésére nyílik lehetőség, melyek új adattartalommal szélesebb körű lekérdezéseket és részletesebb információt biztosítanak majd a patikák számára.

PATIKASZOFTVER: Felsoroltál több jellemzőt, is, de ha egyet kellene kiemelni, ami miatt a patikai szoftverek között ez a fejlesztés haladónak tekinthető, mi lenne az?

Dr. Nagy Gábor: Az egységes adattartalmat mondanám, de mellé tenném még a könnyű tovább felhasználhatóságot, azaz az elkészített riportok mindegyike egyszerűen kimenthető a számítógépre excel vagy pdf formátumban.

PATIKASZOFTVER: Mikor lesznek elérhetők az új riportok a daxa™ szoftverben?

Dr. Nagy Gábor: Az első új lekérdezés már a február végi frissítéssel elérhetővé vált. Összhangban a patikák szerializációban lévő kötelezettségeivel, létrehoztuk a HUMVO statisztika lekérdezést. Ebben a patika által ellenőrizhető, illetve hatósági ellenőrzés során bemutatható a lehúzott HUMVO vonalkódok felhasználónkénti mennyisége. A korábbi riportok továbbra is elérhetők az új felületen is, melyek az eddigi megjelenítés szerint nyílnak meg, az új riportok pedig egy új megjelenítőfelületen belül lesznek elérhetők, ahol egyszerre több riport is megnyitható lesz egymás melletti füleken. A riportfelület az elkövetkező hetekben folyamatosan bővül majd az új riportokkal, valamint a meglévő riportlehetőségek is frissítésre kerülnek, április végétől várhatóan május végéig pedig a régi riportokat fokozatosan felváltják majd az újak.

A gyógyszerészi gondozásról

A gyógyszerészi gondozásról

A Covid-19 pandémia rávilágított arra, hogy a gyógyszerészeknek milyen komoly szerepük van a járóbeteg ellátásban. De hogyan kapcsolódik ez a gyógyszertári ügyviteli szoftverekhez? Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető írása.

A pandémia idején a világ számára világossá vált a gyógyszerészi gondozás súlya, szerepe és a gondozásra mutatkozó igény. Ezek meghatároztak egy kompetenciafejlesztési irányt is, amivel az egészségügyi ágazat vezetésének és a gyógyszerészi szakmának komolyan foglalkoznia kell.

A gyógyszerészi gondozás és annak irányelvei egy olyan jövőbe mutató rendszert képeznek, amelynek alap jogszabályi kerete már korábban meghatározásra került, és amely mögé, ha nem egy megfelelően kidolgozott dokumentációs infrastruktúra kerül kialakításra, nem validálható a gyógyszerészek valós tudása, amit a gyógyszerészi gondozás irányelvei tesznek bele, és nem teremthető meg a finanszírozhatóság lehetősége sem.

Mi is a gyógyszerészi gondozás?

A 2006.évi GYFTV 3§ (26) pontja kimondja, hogy a gyógyszerészi gondozás „a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között.”

A 41/2007 (IX.19.) EüM rendelet 36/A § (1) bekezdés c) pontjában ezt mondja: „a betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás, mely a népegészségügyi programhoz kapcsolódóan az adott betegség és kockázati tényezői korai felismerésére, a betegség késői komplikációinak vagy visszatérésének megelőzésére, a betegek egyensúlyi állapotának fenntartására irányul és – a beteg kezelőorvosával együttműködésben – magában foglalja a kockázati tényezők felmérését és a beteg szükség szerinti orvoshoz irányítását, valamint a beteg oktatását és együttműködőkészségének kialakítását, továbbá a beteg gyógyszerhasználatának irányítását”

(3) pontja pedig kimondja: „Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott gyógyszerészi gondozási tevékenységet az a gyógyszerész végezheti, aki a külön jogszabály szerinti folyamatos továbbképzés keretében az erre irányuló programot elvégezte.”

Jogszabályok fölött a valóság

Jelenleg a gyógyszerészi gondozás egy önkéntes alapon működő tevékenység, amelynek törvényi háttere bár előírja a kötelező és megfelelő dokumentációját, de azt, hogy az milyen aktuális irányelvek szerint történjen, nem. Emellett az EüM rendelet (3) pontja szerint a gondozást olyan folyamatos továbbképzési rendszerhez köti, amely jelenleg nem létezik. A szakmai irányelvek pedig 2021. április 1-én lejártak, újbóli akkreditálásuk pedig nem történt meg.

A gyógyszerészi gondozás, valamint az új irányelvek meghatározása a 41/2007 (IX.19.) EüM rendeletben meghatározott gyógyszerészi szakmapolitikai és tudományos társaságok kompetenciája. A rendelet 36/A § (7) pontja kimondja, hogy „a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmai irányelveket az egészségügyi szakmai kollégium Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozata és tanácsa készíti elő és terjeszti fel közzétételre jogszabályban foglaltak alapján. A kollégium ezen irányelvek előkészítésébe bevonja a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének képviselőit, valamint az érintett orvosi tagozatokat és tanácsokat.”

A Pharma Cloud Kft. elkötelezett a gyógyszerészek és a gyógyszerész hivatás irányába. Szolgálatatásaival, valamint ügyviteli szoftverei, a daxa™ és QB-Pharma fejlesztéseivel folyamatosan a mindenkori jogszabályi környezet elvárásainak mentén szolgálja ki partnereit. Amennyiben a jogszabályi környezet pontosan meghatározza az irányelvek szerinti dokumentációs paramétereket, a patikai szoftverekben ezeknek megfelelően meg fognak jelenni.

Szerializáció – közös felelősség, közös munka a gyógyszerhamisítás ellen

Szerializáció – közös felelősség, közös munka a gyógyszerhamisítás ellen

A szerializáció egy EU-s szabályozási rendszer eleme, mely a gyógyszerellátási lánc szigorú ellenőrzésére és nyilvántartására szolgál, és amelyben a gyógyszerkereskedelem minden résztvevőjének fontos feladata van.

A szerializáció egy a gyógyszerhamisítás megelőzését megcélzó egyedi gyógyszerazonosítási rendszer, melynek segítségével egy adott készítmény a gyógyszergyártól egészen a patikáig nyomon követhetővé válik.

Mit is nevezünk hamis gyógyszernek?

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 1§ 42. pontja alapján hamisított gyógyszer: „bármilyen gyógyszer, amelynek eredete nem igazolható, vagy amellyel kapcsolatban – a nem szándékos minőségi hiányosság esetét kivéve – az alábbiak valamelyike hamisan van feltüntetve:

a) azonossága, így annak csomagolása és a címkézése, megnevezése, a hatóanyagokat, segédanyagokat és azok hatáserősségét jelölő összetétele, 

b) eredete, így a gyártója, a gyártó országa, a származási országa vagy a forgalomba hozatali engedély jogosultja, 

c) előtörténete, így az alkalmazott forgalmazási lánc azonosítását lehetővé tevő nyilvántartások és dokumentumok;

függetlenül attól, hogy ez sérti-e a szellemi tulajdonjogot”

A patikákban kapható vényköteles gyógyszerek dobozait az új szabályok értelmében egyedi biztonsági elemekkel látják el. Az uniós szabályok szerint két biztonsági elemet kell elhelyezniük a gyógyszergyártóknak a vényköteles készítmények csomagolásán. Az egyik egy kétdimenziós adatmátrixkód, amely a gyógyszerek egyedi dobozazonosítóját tartalmazza, a másik pedig a manipulálás ellen védő, dézsmabiztos csomagolás. A szabályozás értelmében a gyógyszerek csak akkor adhatók ki a gyógyszertárakban a betegeknek, ha mindkét biztonsági elem megfelelő és sértetlen a csomagoláson.

Magyarországon is kötelező

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelv által bevezetett gyógyszer-azonosítási szabályokat 2019. február 9-től kötelezően alkalmazni kell az EU és az EGT területén. Magyarországon a HUMVO Zrt. a gyógyszer-azonosító rendszer működtetője. A szervezet alapvető feladata a nemzeti gyógyszer-verifikációs rendszer (NMVS) létrehozása és működtetése a vonatkozó EU direktívának való megfelelés szerint.

Magyarországon a rendszer – az OGYÉI döntése alapján – több lépésben, fokozatosan került bevezetésre, 2023. február 9-től pedig már élesben, a rendszerben keletkező riasztások esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

Mi történik, amikor deaktiválás során riasztás történik?

A gyógyszertárakban a gyógyszer biztonsági elemeit, mint végponton lévő a lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkezőknek vagy arra jogosult személyeknek (gyógyszerészek) kötelező ellenőrizni.

A gyógyszertárak riasztás esetén nem adhatják ki a körülmények kivizsgálása – és a gyógyszertár belső eljárásrendje szerinti dokumentálás – nélkül azokat a gyógyszereket, amelyekre vonatkozóan a patikai szoftverben az alábbi táblázatban felsorolt rendszerüzenetek érkeznek:

Riasztás esetén:

 • Amennyiben az emberi tévedés vagy technikai hiba kizárható (pl. többször megismételt deaktiválási kísérlet, korábbi téves deaktiválás, rosszul beállított leolvasó), és a hamisítás gyanúja megalapozottan felmerül, az érintett gyógyszert karanténba kell helyezni a rendszer által adott riasztási azonosító (Alert ID) egyidejű rögzítésével, és bejelentést kötelező tenni az OGYÉI-részére bármilyen formában, de elsődlegesen a szerializacio@ogyei.gov.hu címre küldött elektronikus levélben. Kérjük, hogy a levél tárgyában szerepeljen a „riasztás kivizsgálás” kifejezés is.
 • Amennyiben az emberi tévedés vagy technikai hiba igazolható és a hamisítás megalapozott gyanúja nem merül fel, akkor – a gyógyszertár belső eljárásrendje szerinti dokumentálás után – a gyógyszer kiadható.

 

Forrás: OGYÉI

Mindent rólunk – mindent a patikákért 4. rész

Mindent rólunk – mindent a patikákért 4. rész

A bérleti konstrukció előnyei

Sorozatunk aktuális részétől azokat a szolgáltatásokat mutatjuk be, melyeket a daxa™ és QB-Pharma szoftvereinkkel dolgozó gyógyszertárak választhatnak meglévő szerződéseik kiegészítő elemeként. A 4. részben a bérletes konstrukció előnyeit foglaljuk össze.

 Ahogy azt az előző részekben már írtuk, a Pharma Cloud szolgáltatásai között elérhetők olyan pénzügyi és informatikai megoldások, melyek fokozatos megtérüléssel hosszabb távú növekedést biztosítanak a patikáknak. Ennek egyik legjelentősebb eleme a bérletes konstrukció.

Az informatikai eszközök fejlődése rendkívül gyors ütemű, egyre gyorsabb, kisebb méretű és alacsonyabb energiaigényű eszközök érhetők el a gyártók kínálatában.

 Egy szolgáltatás számtalan előnnyel

A vásárlók gyors kiszolgálása, a patika miliőjéhez jobban illeszkedő informatikai megoldások, a biztonságos üzletmenet – ezek azok az okok, amiért a Pharma Cloud ügyfeleinek nagy hányada él a cég a bérletes konstrukciót jelentő szolgáltatásával, felismerve ennek számtalan előnyét, így például, azt, hogy a bérelt hardverekért a szolgáltató vállal felelősséget, és ha netán meghibásodás tapasztalható, azonnal, késlekedés nélkül biztosít partnerei számára a szerződésben felsorolt típusú, vagy legalább azonos paraméterekkel rendelkező eszközöket.

Az a gyógyszertár, mely él a hardverbérlet lehetőségével, nem saját maga ruház be ezen tárgyi eszközökbe, hanem helyette egy szolgáltatást vesz igénybe, mely konstrukciót bármikor, menet közben módosíthatja a bérlet időtartama alatt. Amennyiben a patika bővülne például új officinai munkaállomással, egyszerűen megteheti azt, hogy a meglévő bérletét kiegészíti az új hardverekkel. A bérleti időszak lejáratához közeledve a Pharma Cloud munkatársai hardverfelmérést kezdeményeznek, hogy javaslatot tehessenek a lehetséges folytatásról, akár új bérlet indításáról.

A szolgáltatás egyebek közt magában foglalja az alábbiakat is:

 • jogtiszta operációs rendszer telepítése
 • működtetéshez szükséges szoftvercsomagok telepítése (SQL, ODBC, TeamViewer, böngésző, dokumentumkezelő, e-Személyi kliens, stb.)
 • patikai szoftver telepítése számítógépekre, laptopokra, notebookokra
 • Android alapú, saját fejlesztésű program telepítése mobil eszközre (TC20, TC21)
 • szükséges hálózati beállítások elvégzése, perifériák illesztése
 • 3. féltől az ügyfél által igénybe vett szolgáltatások, eszközök illesztése a patikai rendszerhez

További előnye a bérleti konstrukciónak, hogy a hardver eszköz bérleti szerződéssel rendelkező partnerek számára eseti „Helyszíni kiszállás díja” díjtétel a helyszíni munkavégzések során nem kerül felszámításra, helyette a bérleti szerződéshez havi kiszállási díjátalány tartozik.

További részletek és igénylés

A konstrukcióval kapcsolatos részletek az aktuális ÁSZF-ben és Hirdetményben olvashatók, melyek megtalálhatók a QB-Pharma és a daxa™ programok erre a célra kialakított menüpontjában. A daxa™-n belül, a jobb felső sarokban a felhasználó neve mellett látható kis nyílra kattintva az így legördülő menüben, az ÁSZF menüpontban érhető el. A QB-Pharma irodai programrészébe a gyógyszertárvezető eSzemélyivel történő belépése után az Egyéb funkciók menüpontban megjelenik a QB-Pharma szerződés dokumentumok menüpont. Erre kattintva böngészőben megnyílik az ÁSZF oldala.

Amennyiben Ön is szeretné igénybe venni a hosszú távú előnyökkel bíró bérleti konstrukciót, vegye fel velünk a kapcsolatot a 06 1 436 9931-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címen. Bejelentését követően kollégáink felveszik patika vezetőjével a kapcsolatot, és egyeztetik az igényelt szolgáltatással kapcsolatos részleteket.

Tárgyalási időpontfoglaló

Szeretné látni a patikája számára elérhető kedvezményeket és bevételnövelő lehetőségeket? Beszélgessünk elképzeléseiről, és állítsunk össze együtt az Ön igényeihez illeszkedő egyedi szolgáltatáscsomagot!

Foglaljon tárgyalási időpontot kollégáinkhoz!

Hírlevél feliratkozás

Minden hónapban érkezik a PATIKASZOFTVER!

Mindennapi munkánk során azon dolgozunk, hogy olyan informatikai és üzleti szolgáltatásokkal támogassuk az Önök munkáját, melyek hozzájárulnak a gyógyszertár zavartalan működéséhez és pénzügyi sikerességéhez. Ezzel a szemlélettel indítottuk útjára 2022 nyarán hírlevelünket is, a PATIKASZOFTVER-t, melyben hónapról hónapra olyan cikkeket és videós tartalmakat közlünk, amik hasznos információkkal támogatják a patikák napi munkáját, valamint a tudatos üzleti tervezéshez is jól alkalmazható, gyakorlati témákat tárgyalnak.

Eddigi lapszámainkban olvashattak ügyfélszolgálati bejelentéssel kapcsolatos tudnivalókat, informatív és értelmezést segítő írásokat a gyógyszertárakat érintő jogszabályi változásokról, valamint eseménybeszámolókat, de legújabb szolgáltatásaink elindulásáról is ez online újság lapjain számoltunk és számolunk be elsőként.

Azért, hogy biztosan ne maradjon le az üzleti és napi működést támogató témákról, az alábbi űrlapon iratkozzon fel a PATIKASZOFTVER-re!

PharmaCloud fejléc

Feliratkozás

* kötelező mező

Kérjük jelölje be, hogy milyen módon szeretne hallani a Pharma Cloud Kft. felől!

Bármikor leiratkozhat a listáról. Ezt a hírlevelek alján található linkre kattintással és megerősítéssel tudja megtenni. További információkért kérjük olvassa el a teljes adatvédelmi tájékoztatónkat! https://www.pharmacloud.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Mailchimpet használjuk hírlevélküldő platformként. A feliratkozásra kattintva engedélyezi, hogy a megadott adatokat a Mailchimp mint harmadik fél rendelkezésére bocsájtja. Tudjon meg többet a Mailchimp adatvédelmi szabályzatáról itt!

>

Megéri az EESZT mobilToken regisztráció

Megéri az EESZT mobilToken regisztráció

Többször előforduló probléma amikor az EESZT rendszerébe az eSzemélyivel való belépés nehézségbe ütközik, elakad.  Ezt a problémát kerüli ki a mobilToken használata.

Amellett, hogy az eSzemélyi igazolvány a használatból fakadóan meghibásodhat, az EESZT központi szerverkapcsolat hibája is fennakadásokat okozhat az EESZT rendszerébe történő belépésnél. Az EESZT mobilToken mobilalkalmazásával való belépéssel ilyen probléma nem jelentkezik, ezért előnyös lehet az erre a belépési módra való áttérés.

Az alábbiakban bemutatjuk a mobilToken alkalmazással való bejelentkezés néhány lépésből álló folyamatát.

 

 1. Regisztráció

Első lépésként az EESZT honlapján el kell végezni a mobilToken regisztrációt: https://portal.eeszt.gov.hu/

A regisztráció folyamata az alábbi lépésekből áll:

A mobilalkalmazás Androidos és iOS készülékekre is elérhető.

Amennyiben a regisztrációs folyamatban segítségre lenne szüksége, az EESZT munkatársai a következő elérhetőségen nyújtanak útmutatást: +36 1 920 1050

 1. Kezdje el használni! Belépés a Térbe a szoftveren keresztül.

Amikor megtörtént az EESZT felületén a regisztráció, akkor már csupán annyi a teendő, hogy az alábbiakban részletezett módon a daxa™ és a QB-Pharma szoftverekben belépjünk mobilTokennel a Térbe.

A) daxa™ szoftver esetén

 1. Kattintson a bal alsó sarokban található EESZT ikonra.

2. Válassza a legördülő menüből a Mobil token lehetőséget.

3. Lépjen be mobiltelefonján az EESZT MobilToken alkalmazásába, és az ott generált jelszót írja be az Egyszer használatos jelszó mezőbe, majd kattintson a Belépés gombra.

 

B) QB-Pharma szoftver esetén

 1. A szoftver indítása után, vagy a már futó programban az F10 billentyű leütésével megnyílik a bejelentkezési ablak.

 

 1. A bejelentkezési ablakban válassza ki a Mobil Token opciót, és írja be a QB-Pharma programban használt jelszavát.
 2. Lépjen be mobiltelefonján az EESZT MobilToken alkalmazásába, és az ott generált jelszót írja be a felugró, Kérem a Token kódot feliratú ablakba.

5. A mobilToken jelszó beírását követően a szoftver automatikusan belépteti Önt az EESZT rendszerébe.

Ezt miért kaptam? Az egyenlegközlők tartalma.

Ezt miért kaptam?

Az egyenlegközlők tartalma.

Mit közöl az egyenlegközlő? Cikkünkben mélyebbre megyünk a kétheti rendszerességgel érkező egyenlegközlők tartalmába.

A szolgáltatások piacán megszokottak szerint, más vállalatokhoz hasonlóan, 2023. januárjában a Pharma Cloud is bevezette az ún. Egyenlegközlő tájékoztatók küldését partnerei részére.

Segítség a tervezéshez

Az egyenlegközlő levelek célja, hogy átláthatóan, jól nyomon követhető módon időről időre összefoglalja a patika nyitott számláinak listáját. Ezzel a tájékoztatóval a Pharma Cloud által kiállított számlák könnyedén, mindössze néhány perc alatt áttekinthetők, így a patika egy világos és gyors betekintést kap az aktuális nyitott tételeiről.

Ennek előnyeit már több patika felismerte. Az eddig kapott visszajelzések alapján ezzel a kétheti rendszerességgel küldött egyszerű tájékoztatóeszközzel szem előtt tartható, és pénzügyileg, valamint naptár szerint is áttekinthetőbb és ütemezhetőbb a számlák kifizetése.

Nem felszólítás

A tájékoztatásra szánt dokumentumban feltüntetésre kerül minden nyitott, pénzügyileg még nem rendezett tétel, így egyben láthatók, melyek a Pharma Cloud felé

 1. még nem lejárt és
 2. a lejárt, de még nem kifizetett tételek.

Az egyenlegközlő dokumentum nem fizetési felszólítás, az összes nyitott (lejárt és nem lejárt) beszállítói számlát egyaránt tartalmazza. Olvasható benne a számla sorszáma, kelte, esedékessége és végösszege.

Hogyan, hová és mikor?

Az egyenlegközlők a Pharma Cloud partnerei számára e-mail formájában a szerződéskötéskor megadott pénzügyi e-mail címre érkeznek, kéthetente, a hétfői napokon. Amennyiben Ön nem találta még levelei között, vagy szeretné a korábban megadott pénzügyi az e-mail címét módosítani, jelezze felénk az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre, vagy hívjon minket a 06 1 436 9931-es telefonszámon, és kollégáink elküldik Önnek ehhez az Adatváltozás bejelentőlapot.

Amennyiben az Egyenlegközlő levelekkel kapcsolatban további kérdései merülnek fel, írjon nekünk a penzugy@pharmacloud.hu e-mail címre, vagy hívja a 06 1 436 9931-es telefonszámot.

 

Bizonyos e-mail kiszolgálók, így például a Gmail, a levelek megjelenítését saját módon kezeli. Ennek kezelésébe a következő hírlevelünkben nyújtunk Önöknek segítséget.

 

A híd, ami egyszerre több irányba vezet

A híd, ami egyszerre több irányba vezet

1 nap híján éppen 1 éve, 2022. március 1-én lépett a Pharma Cloud kötelékébe dr. Gyarmati Kinga, aki a közforgalomban töltött évek után új szerepben, új környezetben, mint gyógyszerészszakmai vezető támogatja a gyógyszertárakban dolgozó kollégákat, valamint szakmai ismereteivel a Pharma Cloud daxa™ és a QB-Pharma szoftverszolgáltatásait. Az évforduló kapcsán egy mélyebb beszélgetésre invitáltuk a szakembert.

PATIKASZOFTVER: Miért döntöttél úgy, hogy 24 gyógyszertárban töltött év után váltasz, illetve ezt a váltást milyen munkák, szerepek előzték meg?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertári informatika iránti érdeklődésem 2008-ban kezdett körvonalazódni. Az akkori patikában, ahol 16 évig, mint beosztott gyógyszerész dolgoztam, abban az évben szoftvercsere volt, és egy, az annak az időszaknak megfelelő, modern programot kezdtünk használni. Már akkor kíváncsi voltam, hogy ami nekünk a patikában egy kattintás, az miképpen lesz megvalósítva, és milyen szakemberek vannak ezek mögött a fejlesztések mögött. Majd 2017-ben az EESZT bevezetésekor már patikavezetőként, az általam vezetett patikát be tudtam kapcsolni a különböző tesztekbe, és tesztpatikaként még közelebb kerülhettem ehhez a világhoz, 2021 novemberében pedig megláttam egy álláshirdetést. Gyógyszerészszakmai vezetőt keresett a Hungaropharma informatikai leányvállalata, a Pharma Cloud Kft. A kiírásban éppen olyan munkakör szerepelt, amivel kapcsolatban azt éreztem, muszáj megpályáznom. A pozíció egy szakmai támogató szerepet fogalmazott meg, ami gyakorlatilag hidat képez a gyógyszerészek és az informatika között. Azzal, hogy ezt a munkát elnyertem, végre közelebb kerülhettem ahhoz a világhoz, ami nagyon régóta érdekelt, foglalkoztatott.

PATIKASZOFTVER: Így persze maradva a gyógyszerészetnél, de annak mégis egy egészen speciális szegmensében, a patikai szoftverszolgáltatás területén, ráadásul vállalati struktúrában folytattad a tevékenységed. Egészen nagy ugrásnak tűnik ez így. Hogyan, milyen pontokon jelentkeznek ennek a jelentős változásnak a sajátosságai? Mik azok, amik újdonságot jelentettek, és összességében, hogyan élted meg ezt a váltást, és hogy érzed magad így 1 év elteltével ebben az új munkakörnyezetben?

Dr. Gyarmati Kinga: Ez nem egy nagy ugrás, hanem inkább egy belépés volt részemről a végtelenbe. 😊 A gyógyszertári szektor a kis-és középvállalatok világa, patikánként átlagosan 3-10 dolgozóval, ahol a munkafázisok jól körül határolhatóak. A Pharma Cloud a Hungaropharma vállalatcsoport tagjaként viszont egy nagyvállalati struktúra szerint felépülő szervezet, amiben először is a magam helyzetét kellett megértenem, majd ezt követően megismernem a többiekét. Több mint 50 emberrel dolgozom együtt, akik nagyon sokrétű feladatokat látnak el. Sok támogatást és türelmet kaptam a kollégáimtól, és én magam rengeteg energiát fektettem bele, hogy megtanuljam, és ráérezzek a gondolkodásukra, megértsem a nyelvezetet, amit használnak. A kollégáim pedig eközben ráéreztek arra, hogy hol tudják az én tudásomat használni. Ezek a folyamatok dinamikusak és konstans fejlődnek. Én folyamatosan képzem magam, nem elszakadva a közforgalmú gyógyszerészettől. Így 1 év elteltével azt gondolom, megszoktam ezt a struktúrát, és be tudtam illeszkedni ebbe az új környezetbe.

PATIKASZOFTVER: A Pharma Cloudnál gyógyszerészszakmai vezetőként a vállalat több területén is jelen vagy a napi munkák során. Egész pontosan mik azok a feladatok, amiket ebben a pozícióban te gondozol?

Dr. Gyarmati Kinga: A munkakörömből kifolyólag a vállalat összes területén van feladatom. Az ügyfélszolgálattal napi szinten együtt dolgozom, a patikáktól érkező bármilyen, a patikaüzemeltetéssel kapcsolatos kérdésre választ, információt adok az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák számára, amiket az adott gyógyszertár felé megválaszolhatnak. Emellett nagyon sok NEAK-kal kapcsolatos ügyet intéztem az elmúlt időszakban, de közvetlen kapcsolatban állok az OGYÉI-vel. A hatóságokkal való aktív párbeszéd révén így a szoftvereink, a daxa™ és a QB-Pharma fejlesztői csapatai felé jelzem az olyan változásokat, melyek előre gondolkodást, tervezést és további fejlesztést kívánnak. Ilyen volt például a HUMVO-riasztások élesbe állása, hogy a patikában a daxa™ vagy QB-Pharma szoftverekkel dolgozó kollégák egy jelzés esetén pontosan tudják, az mit jelent, és mit kell tenniük. Mivel a munkám alapját a jogszabályi megfelelőség és a gyógyszerészszakmai szabályok jelentik, így a vállalat minden területén tudom támogatni a működést, ideértve a szerviz és a pénzügy szakterületeit is.

PATIKASZOFTVER: És hogyan néz ki a napi gyakorlatban az a támogatás, amit a patikák számára nyújtasz?

Dr. Gyarmati Kinga: Közvetve és közvetlenül is jelen vagyok. Sokszor közvetlenül is kommunikálok a patikák felé, beszélek a kollégákkal. Előfordul, hogy az ügyfélszolgáltunkra beérkező egy-egy összetettebb kérdést magam válaszolok meg, de ahogy az előzőekben elmondtam, az ott dolgozó kollégáimnak folyamatos szakmai háttértámogatást nyújtok, amivel már ők tudnak visszamenni a patikákhoz a releváns válasszal. Másrészt, mivel napi szinten folyamatosan nyomon követem a jogszabályi előírásokat, így változás, vagy más fontos, a patikákat, a gyógyszerészi munkát érintő információról egyrészt emailben értesítjük partnereinket, és ezeket a tájékoztatókat aztán a weboldalunkra is kitesszük a külön erre a célra dedikált Gyógyszerészszakmai információk nevű menüpont alá. Ezek mellett nagyon fontos csatorna a gyógyszerészek felé a PATIKASZOFTVER nevű hírlevelünk, melyben minden hónapban szentelünk legalább egy cikket az aktuális gyógyszerészszakmai témáknak, amiket a Pharma Cloud zárt Facebook csoportjában akár meg is tudunk vitatni. Szeretném mind a Pharma Cloud, mind a gyógyszerész kollégák munkáját segíteni a szakmai információk hatékony átadásával.

PATIKASZOFTVER: Hogyan látod a szoftverszolgáltató szerepét és jelentőségét a mai patikai piacon és a mai gazdasági viszonyok között?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertári informatika nélkül egy gyógyszertár sem lenne működésképes.  Egyrészt ott vannak a hatósági előírások, a jogszabályi megfelelőség, így a NEAK-, EESZT-, HUMVO- és NAV-kapcsolatok, melyek mind szigorú szempontok szerint akkreditáltak, és amelyek megfelelő működését a patikai oldalon a szoftverszolgáltatóknak is kell biztosítaniuk, de ezek mellett ott vannak a mai piaci elvárások, a kiskereskedelmi fejlettség és vásárlási szokások, legyen az akár egy webshopos vásárlás. Ezek mind-mind az ügyviteli szoftveren alapulnak. Ebből kifolyólag azoknak a cégeknek, amelyek ilyen jellegű szoftvereket fejlesztenek, igen nagy a felelősségük, a mindenkori hatósági, partneri és vásárlói elvárásokat egyaránt maradéktalanul teljesíteniük kell, mind szoftver, mind hardver oldalról. A Pharma Cloudnál ezen a téren nagyon komoly munkák zajlanak. A cég, jogelődjeivel együtt felismerte, hogy a patikák üzleti egyensúlyában neki, mint szoftverfejlesztőnek kulcsszerepe van, így túl a „kötelezőn”, hogy működőképes és jogszabályoknak megfelelő szoftverszolgáltatást nyújtson, folyamatosan olyan innovatív, szoftveres alapú kiegészítőelemek fejlesztésén dolgozik, melyek a pénzügyi stabilitásban és a piaci előny megszerzésében, megtartásában is kézzelfogható eszközöket biztosítanak, gondolok itt most elsősorban az egyik sikertermékünkre, az Intelligens Árazó®-ra, az árréstömeg-növekedést célzó szolgáltatásunkra.

Dr. Gyarmati Kinga a Pharma Cloud standján, a MOSZ XXXII. Kongresszusán 2022. szeptemberében.

PATIKASZOFTVER: A Pharma Cloudnál végzett munkád mellett egyébként aktív szerepet vállalsz a Magyar Gyógyszerészi Kamara munkájában is. Mesélj, kérlek, erről!

Dr. Gyarmati Kinga: A szakmapolitika az egyetem óta érdekel, azokban az években részt vettem a HÖK munkájába is. A diploma után azonban a családi élet és a napi munka elvitte az idő azon részét, amit a szakmapolitikára tudtam volna fordítani, így sajnos e területen gyakorlatilag 20 év kimaradt az életemből. Ettől függetlenül azért közvetve folyamatosan követtem a szakmapolitikai történéseket. Ebbe a gyógyszerészeti közéleti világba akkor tudtam belépni, amikor 2019-ben a kamarai választásokon bekerültem a Kamara budapesti szervezetének elnökségébe, valamint tagként a Kamara országos kommunikációs bizottságába beválasztottak. Ezen kívül 2019 óta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság budapesti szervezetének is elnökségi tagja vagyok. Így a Pharma Cloudnál végzett napi teendőim mellett a szakmapolitika és a szakmaiság két társterületén is hasznos munkát végezhetek a gyógyszerészet, gyógyszerészek érdekében. A kamarai munkám során a kommunikációs bizottságban betöltött szerepem révén segítem a lehető leggyorsabban információkkal ellátni a kollégáinkat, valamint közelebb hozni egymáshoz a Kamarát és a gyógyszerészeket.

PATIKASZOFTVER: Hogyan ér össze, hogyan egészíti ki egymást ez a két terület?

Dr. Gyarmati Kinga: A kamarai munkám révén nagyon sok gyógyszerésszel állok kapcsolatban, akik közül többen a Pharma Cloud ügyfelei is. Igyekszem ezt az ismertségemet felhasználva közvetíteni a gondolatokat, kérdéseket a felek között. Gyógyszerészként, és mint aki maga is hosszú ideig vezető volt, valamint a kamarai munkám révén pontosan tudom, milyen gondokkal küzdenek a kollégák, így könnyebben tudom az igényeket közvetíteni a cégen belül is. Az elmúlt 1 évben végzett közös munkánk nyomán, továbbá az ez idő alatt a gyógyszertári informatikában megszerzett tapasztalataim alapján azt látom, jó irányban haladunk ahhoz, hogy a Pharma Cloud és a patikák között masszív és hatékony kommunikációt alakítsunk ki.

PATIKASZOFTVER: Hogyan látod a gyógyszertárak jelenlegi helyzetét, kihívásait?

Dr. Gyarmati Kinga: A gyógyszertárak sajnos küzdenek. A külső gazdasági változások nagyon komoly terheket róttak a patikákra, például rezsiköltségek növekedésével, de emellett negatívan hatnak a működésre az egyes, központilag szabályozott fogyasztói árral rendelkező, csak negatív árréssel értékesíthető termékkörök is, amivel kapcsolatban egyébként a Kamara már tett lépéseket az államigazgatás felé. A jelenlegi infláció mértéke is nagyon sok nehézséget jelent a patikák pénzügyi egyensúlyát tekintve. Erre jön még rá a munkaerő kérdése. A gyógyszertáraknak igencsak kihívást jelent, hogy megfelelő számú szakdolgozó hiánya mellett  a betegellátást gördülékenyen végezzék.

PATIKASZOFTVER: Mit gondolsz, mi jelenthet a patikák számára ezekben a nehézségben segítséget, hogyan lehet ma piacképes egy gyógyszertár?

Dr. Gyarmati Kinga: Azt gondolom, hogy a gyógyszertárvezetőkre nagy teher hárul, hiszen azon kívül, hogy közforgalmú gyógyszerészként a betegek ellátása és beosztottjaik gyógyszertári szakmai munkájának irányítása az egyik komoly alapfeladatuk, másrészről üzleti szemlélettel rendelkező „kereskedőnek” is lenniük kell, és ezt akkor itt értsük jól, hiszen e két funkció összefonódása teszi lehetővé egy patika számára a sikeres működést: a betegek/vásárlók magas szintű szakmai kiszolgálását, a dolgozói bérek és rezsiköltségek kitermelését és az esetleges patikafejlesztések, beruházások finanszírozását együttesen.

Az elmúlt években a digitalizáció megjelent a patikákban is, a számítógépek, a robotok, a laborok területén érkezett újdonságok (kenőcskeverők, elektronikus mérlegek stb.) mind a gyógyszerészi, a patikai munkát hivatottak segíteni, támogatva azt, hogy a szakemberek a betegeknek a legtöbbet tudjanak segíteni. Ebben a szakmában rengeteg potenciál van még, amit viszont az emelkedő adminisztrációs terhek lefognak. Meggyőződésem, hogy a gyógyszertári informatika fejlesztésével ezeknek a terheknek jó része levehető lesz a kollégák válláról elektronikus nyilvántartásokkal, online, valamint egyéb digitális felületek és eszközök használatával.

Az informatika segítségével bármilyen olyan finanszírozott szolgáltatást képesek lennének a kollégák elvégezni, amely a lakosság érdekeit is szolgálná, és a gyógyszerészi munka presztízsét is tudná emelni. Mire gondolok? Például a terápiamenedzsmentre, akár a vakcinációban való részvétel, vagy az állami egészségügyi szűrőprogramokba való bevonódás. Ezek a feladatok a szoftverekben pontosan dokumentálhatók és riportálhatók lennének.

A patikai szoftverekben megtalálható szolgáltatások, mint amilyen az Intelligens Árazó®, rengeteg időt tud felszabadítani a patikavezető számára. Tudjuk, egy teljes cikktörzs napi szintű átellenőrzése és manuális kezelése, hogy a veszteségeket minimálisra szorítsuk, több munkaóra naponta. És gyakorlatilag lehetetlen. Természetesen ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat a patikavezetők elfogadják, az kell, hogy a gyógyszerész és üzletember hibrid szerepét merjék felvállalni, és merjenek üzleti szemlélettel is nyitni az újdonságok felé. Meggyőződésem, hogy a kettő nem zárja ki egymást, mert tudomásul kell venni, hogy a patika is a bevételből él.

1 2 3 6