Bejegyzések tőle: Pető Andrea

Az anamnézisről

Az anamnézisről

Közforgalmú gyógyszerészként elsődleges célunk, hogy az általunk gyógyszerrel ellátandó beteget a legnagyobb biztonsággal tudjuk kiszolgálni. Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető írása.

Dr. Gyarmati Kinga

Saját gyakorlatomban is többször előfordult, hogy OTC kiszolgálása során, a beteget kikérdezve derült ki, hogy inkompatibilitás áll fent a beteg állandóan szedett gyógyszerei és az általam első körben javasolt OTC között. Szerencsére ezekben az esetekben a beteg, miután fel tudta sorolni, hogy mit szed, nem történt baj. De mi van akkor, ha a beteg nem tudja, vagy nem biztos abban, hogy mit szed?

 1. évi XLVII. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről”„*  törvény 14.§ (3) *  A gyógyszerész a 4. § (2) bekezdés z) pontja szerinti cél érdekében /(z) *  az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében,/ – amennyiben az érintett ezt írásban vagy elektronikus kapcsolattartás keretében nem tiltotta meg – megismerheti a gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat – ide nem értve a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatokat – úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus formában biztosítja számára. A gyógyszerész – az adatok rögzítése nélkül – a gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét ismerheti meg.

Ezen felhatalmazás alapján van lehetősége az expediáló gyógyszerésznek a betegellátás során, a beteg beleegyezése után, a gyógyszerelési előzményeket és a beteg anamnézisét megismerni.

Az anamnézis lekérdezésével kapcsolatban három, adatvédelmi szempontból is fontos lépésre szeretném a kollégák figyelmét felhívni:

 1. az anamnézist csak a beteg, saját maga kezdeményezheti
 2. a személyi igazolványszám rögzítése kötelező, mert ez a beteg azonosítására szolgál
 3. minden esetben kötelező a beleegyező nyilatkozat kitöltése

A jogszabálynak való megfelelést biztosítják az expediáló számára mind a daxa™, mind a QB-Pharma patikai programjainkban elérhető funkciók: az anamnézis lekérdezése, valamint a kinyomtatható beleegyező nyilatkozat. Az alábbiakban bemutatom, a két szoftverben mely felületen lehet ezeket elérni.

daxa

Az eRecept menüben az Anamnézis gombra kattintva.

 

QB-Pharma:

eVények lekérdezése menüben az Anamnézis lekérdezés gombra kattintva.

 

Az anamnézis felület használata a biztonságos és teljes körű betegellátás része. OTC expediálás során, különösen a krónikus betegségben szenvedők esetén, ha a beteg nem tudja megmondani a pontosan szedett gyógyszereit, az anamnézis lekérdezése az expediálónak nagy segítséget jelenthet. Nagyon fontos viszont kihangsúlyozni, hogy ez a funkció a gyógyszerészek számára kizárólag a beteg saját kérésére használható.

Pénztárgép éves felülvizsgálat a gyakorlatban

Pénztárgép éves felülvizsgálat a gyakorlatban

Áprilisi hírlevelünkben összefoglaltuk a pénztárgépekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok értelmezését. Aktuális írásunkban a felülvizsgálat gyakorlati részleteiről adunk részletesebb információkat.

Akik nem olvasták a téma áprilisi bevezetőjét, ide kattintva megtehetik.

A 48/2013. (XI. 15.) számú, a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló NGM rendelet értelmében kötelező a pénztárgépek éves felülvizsgálata.

A felülvizsgálat célja a jogszabályi megfelelőségen túl az, hogy a pénztárgépek megfelelő működése rendszeresen ellenőrzésre kerüljön.

A felülvizsgálat elmulasztására a rendelet a pénztárgép üzemeltetőjének felelősségét rögzíti.

A felülvizsgálat időpontja

Az első

Az első felülvizsgálat a pénztárgép üzembehelyezését követő 365 napon belül esedékes, a következő felülvizsgálat pedig az azt megelőzőtől számított 365 napon belül kötelező.

Egyéb esetekben az alábbiak az irányadóak:

Átszemélyesített pénztárgépek

Abban az esetben, ha átszemélyesített pénztárgépet üzemeltet a patika, annak megvásárlásakor érdemes tájékozódni az előző üzemeltetőnél, hogy mikor volt elvégezve a legutóbbi éves felülvizsgálat, ugyanis nem az átszemélyesítés időpontjától kell számítani a soron következő éves felülvizsgálat határidejét, hanem a korábbi ellenőrzéstől. Abban az esetben, ha nem volt még esedékes az első körös felülvizsgálat, az első üzembehelyezés a mérvadó.

AEE egység cseréjekor

Előfordul, hogy a pénztárgép AEE egysége meghibásodik és azt cserélni kell. Ilyen esetben a pénztárgép AP száma is megváltozik. Ekkor a pénztárgép éves felülvizsgálata a kicserélt AEE egység beüzemelésétől kezdődik.

Szüneteltetett pénztárgépek

A szüneteltetett pénztárgépek felülvizsgálata is kötelező, a szüneteltetés nem mentesíti az üzemeltetőt a kötelező éves felülvizsgálat elvégzése alól. Ebben az esetben a szervizeknek módjában áll az adatkapcsolat helyreállítása egy bizonyos időre, a felülvizsgálat elvégzésére hivatkozva.

Éves felülvizsgálat bejelentése

Az aktuális felülvizsgálat közeledtét az üzemeltetőnek, tehát a patikának figyelemmel kell kísérnie, és a felülvizsgálat idejének közeledtét jeleznie kell a forgalmazó, esetünkben a Pharma Cloud felé. A bejelentést a patika megteheti az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címünkön. Ezt követően időpontegyeztetés céljából felvesszük a patikával a kapcsolatot.

A felülvizsgálat

A felülvizsgálat egy helyszíni vizsgálatból, valamint a forgalmazó szoftveres vizsgálatából áll. A helyszíni vizsgálatot kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti. Mint pénztárgépforgalmazó, a Pharma Cloud Kft.-nél is ilyen jogosultsággal rendelkező szervizes kollégák végzik a patikákban a felülvizsgálatot.

A felülvizsgálathoz szükség van a pénztárgépnaplókra, melyeket a vizsgálat megbeszélt időpontjára a patikának elő kell készítenie.

A pénztárgépek helyszíni vizsgálata gépenként általában 5-6 percig tart, valamint a kapcsolódó adminisztráció még mintegy 15 percet vesz igénybe, ez utóbbi az értékesítést már nem akadályozza.

A felülvizsgálat részletesen

A felülvizsgálat az alábbi lépésekből áll:

 • pénztárgép ellenőrzése szemrevételezéssel (látható-e az AP-szám, pénztárgép burkolatának sértetlensége, a lezáró plomba sértetlensége)
 • megfelelően működik-e a billentyűzet, a kezelői kijelző, a vevőkijelző és a nyomtató
 • a kibocsátott bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségének ellenőrzése
 • a bizonylaton a helyes forgalmi gyűjtők ellenőrzése és a kiadott nyugták sorszámának dokumentálása

A vizsgálatok megállapításai a felülvizsgálati adatlapon és a pénztárgépnaplóban kerülnek rögzítésre. Ez utóbbi minden AEE-vel kapcsolatos műveletet tartalmaz, és a felülvizsgálat ténye is rögzítésre kerül benne.

A felülvizsgálat költsége Com-passz és Fiscat pénztárgépek esetén tartalmazza a pénztárgép szoftveres felülvizsgálatának díját is, mely díjat a forgalmazón keresztül a pénztárgépgyártó felé kell egy az egyben megfizetni.

BBOX pénztárgép esetén az érvényben lévő NGM rendelet nem írta elő a pénztárgépek gyártói, szoftveres felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat lezárása

A forgalmazói felülvizsgálat tényéről a forgalmazó az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosítóval ellátott igazolást készít, melyet a műszerész a helyszíni felülvizsgálat során átad a patikának.

A műszerész által elvégzett helyszíni fizikai, valamint szoftveres felülvizsgálatot követően a patikának nincs egyéb teendője. A vizsgálat eredményéről, mint forgalmazó, a Pharma Cloud benyújtja az online adatszolgáltatást a NAV felé.

Segédlet NEAK elszámolásokhoz

Segédlet NEAK elszámolásokhoz

Számos kérdés érkezik ügyfélszolgálatunkra a NEAK elszámolásokkal kapcsolatban. Oberajter Dávid Ügyfélszolgálat vezető hiánypótló segédletben gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat a gördülékeny beküldésekhez.

Oberajter Dávid

A NEAK elszámolások készítése folyamatos tevékenység a patika életében, egy hónapon belül négy alkalommal is küld be jelentést az intézmény felé. Hétről hétre nagyon sok megkeresés érkezik ügyfélszolgálatunkra az elszámolásokkal kapcsolatban, ezért összeállítottam egy segédletet a legfontosabb információkkal, hogy Önök gördülékenyebben és magabiztosabban tudják kezelni elszámolásaikat.

A NEAK elszámolás alap folyamata:

 1. NEAK dekád összegyűjtése vagy legenerálás
 2. e-Jelentés felküldése és nyugtázása
 3. NEAK válaszlevél megtekintése
 4. Elszámolás nyugtázása.

Amennyiben a szoftverben a nyugtázást nem végezzük el, az 3 munkanapon belül automatikusan nyugtázásra kerül a NEAK oldalán.

Amennyiben a 2-es, 3-as vagy 4-es pontban leírt művelet nem sikerült elsőre, akkor javasolt bizonyos időközönként újra megpróbálni azt. Ilyen esetekben általában NEAK-oldali kommunikációs hiba okozza a fennakadást.

A 3-as pontban említett NEAK válaszlevél tartalmazhat kizárt vényeket. Amennyiben a programban korrekciót rögzítünk, az mindig az adott munkanapon rögzül, tehát e dátumhoz viszonyítva lehet kiszámolni, melyik dekádba fog bekerülni.

NEAK általi kizárások okai

Az alábbiakban egy összefoglalót találnak a leggyakoribb kizárások kezeléséről, így, bízom benne, könnyebben tudják elvégezni a korrekciózást.

NEAK kizárás oka: A vénynek van elfogadott előzménye.

Ebben az esetben már egyszer el lett számolva a vényünk.

Amennyiben módosítani szeretnénk, a 42-es (Önkorrekció – Módosítás-Már elszámolt vény) korrekciót kell alkalmazni és a kívánt adatokat átjavítani.

NEAK kizárás oka: A vényhez kizárt előzmény nem található.

Korábban tévesen 46-os (elszámolásból kivont/kizárt tétel) korrekció került rögzítésre annak ellenére, hogy az adott vény korábban nem került kizárásra.

Amennyiben módosítani szeretnénk a vény adatokat, a 42-es (Önkorrekció – Módosítás-Már elszámolt vény) korrekciót kell alkalmazni és a megfelelő adatokat felvinni.

NEAK kizárás oka: A csomagolóanyag összege több mint 500 Ft.

QB-Pharma program esetében javasolt javítás:

Tévesen került rögzítésre a csomagolóanyag a magisztrális készítményben.

Javítani 46-os korrekcióval lehet, és a korrekció megadása után kattintsunk a Cikk kiválasztása gombra, majd üssük le az ALT+M billentyűkombinációt, és javítsuk ki a készítményben a hibás csomagolóanyagot a Módosítás gombot használva, vagy újként rögzítve.

daxa™ szoftver esetében javasolt javítás:

Tévesen került rögzítésre a csomagolóanyag a magisztrális készítményben.

Javítani 46-os korrekcióval lehet. Kattintsunk az aktuális dekádra, majd a TB forgalom gombra. Itt Megjelennek a hibás sorok. Ezek közül válasszuk ki a csomagolóanyag sor végén szereplő ceruza ikont, majd írjuk be a megfelelő árakat. Ezután a Mentés gombbal rögzíthetjük.

NEAK kizárás oka: Már van ilyen sorszámú eRecept elszámolva.

QB-Pharma szoftver esetében javasolt javítás:

Ez abban az esetben lehetséges, ha az eRecept időközben más patikában is kiváltásra került. Legtöbbször az EESZT kommunikációs hibája miatt alakulhat ki ez a probléma.

Ilyenkor ellenőrizni kell a Gépi Retaxa menüpontban, hogy kapott-e a kérdéses vény kiadás ID-t. Mindig az a patika számolhatja el az eVényt, amelyik a kiváltás pillanatában kiadott státuszúvá teszi.

Ha nincs kiadás ID-ja a vénynek, akkor ez a vény nem kerül elszámolásra, ugyanis a másik patikában lett megfelelően rögzítve. Ezt követően érdemes felvenni a kapcsolatot a NEAK-kal, illetve ezt követően jelezzék ügyfélszolgálatunkon is.

Amennyiben van kiadás ID-ja a vénynek, de mégis kizárta a NEAK, akkor először az ID alapján e-mail formájában egy igazolást kell kérni az EESZT-től, amellyel utána a NEAK-hoz fordulhatnak, szintén email formájában, a támogatási igényért.

daxa™ szoftver esetében javasolt javítás:

Ez abban az esetben lehetséges, ha az eRecept időközben más patikában is kiváltásra került. Legtöbbször az EESZT kommunikációs hibája miatt alakulhat ki ez a probléma.

Ilyen ellenőrizni kell az eretaxa menüpontban, hogy kapott-e a kérdéses vény kiadás ID-t. Mindig az a patika számolja el az eVényt, amelyik a kiváltás pillanatában kiadott státuszúvá teszi.

Ha nincs kiadás ID-ja a vénynek, akkor ez a vény nem kerül elszámolásra, ugyanis a másik patikában lett megfelelően rögzítve. Ezt követően érdemes felvenni a kapcsolatot a NEAK-kal, illetve ezt követően jelezzék ügyfélszolgálatunkon is. Amennyiben van kiadás ID-ja a vénynek, de mégis kizárta a NEAK, akkor először az ID alapján e-mail formájában egy igazolást kell kérni az EESZT-től, amellyel utána a NEAK-hoz fordulhatnak, szintén e-mail formájában, a támogatási igényért.

NEAK kizárás oka: eRecept vényen csak gyógyszerkészítmény adható ki.

Nem gyógyszer, hanem egyéb cikk került rögzítésre az eReceptre, amit 22-es vényen nem lehet elszámolni, ilyen például a GYSE.

Javasoljuk a termék sztornózását, és újbóli rögzítését a megfelelő cikkel.  Amennyiben sztornózás és újbóli rögzítés helyett inkább a korrekciót választják, akkor a 46-os korrekciótípust kell használni, és ellenőrizni, illetve cserélni a vényen a kiadott cikket.

NEAK kizárás oka: ’27’-es e-GYSE vényen csak GYSE/kötszer/oxigén adható ki.

Nem a fent említett termékkategóriák lettek rögzítve az eReceptre.

Javasoljuk a termék sztornírozását és újbóli rögzítését a megfelelő cikkel. Amennyiben sztornírozás és újbóli rögzítés helyett inkább a korrekciót választják, akkor a 46-os korrekciótípust kell használni és ellenőrizni, illetve cserélni a vényen a kiadott cikket.

NEAK kizárás oka: A tétel egy másik alapján hibás. /többtételes vagy dupla/

Ez egy a magisztrális készítményeknél előforduló kizárási ok, amely azt jelenti, hogy a készítmény összetételével van a probléma.

Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a kizárásban az adott vényszámon pontosan milyen hibaüzenetek jelennek meg, és az alapján a 46-os típusú korrekciót alkalmazva, valamint a magisztrális készítmény összetevőit megfelelően módosítva, újra be kell küldeni a vényt.

NEAK kizárás oka: Hibás ár vagy jogcím (érvénytelen jogcím-ár összefüggés)

Általában az egyedi engedélyes vények esetén fordulhat elő ez a kizárás.

Ilyen esetben ellenőrizzük az egyedi engedélyen lévő adatokat, majd a korrekciós felületen javítsuk a hibás vény adatokat, és 46-os korrekcióval rögzítsük a vény. Ha ismét kizárásra kerül, egyeztetni kell a NEAK-kal, mi okozhatja a problémát.

NEAK kizárás oka: Vényazonosító/TAJ CDV értéke érvénytelen

Hibás karakter került rögzítésre, a vényszámhoz/TAJ számhoz esetleg nem megfelelő mennyiségű szám szerepel benne.

A vényszám/TAJ szám ellenőrzés és javítás után a 46-os típusú korrekciót kell alkalmazni.

NEAK kizárás oka: Az orvos a felírás idején inaktív volt

Abban az esetben lehet ilyen válasz, amennyiben az orvos pecsétje le van tiltva.

Ilyenkor első lépésként ellenőrizzük le a vényen a felírási dátumot, és vessük össze, milyen felírási dátumot rögzített a program. Amennyiben a vény felírása korábban történt, és kiderül, hogy téves a programban rögzített dátum, akkor javítani kell a korrekciós felületen, és 46-os típusú korrekcióval újra be kell küldeni.

A másik eset, ha ellopták az orvosi pecsétet, és peres bélyegző lett kiadva, de a patika nem rögzíti a perszámot. Az eljárás ebben az esetben a NEAK-al való egyeztetés, mert kizárólag ők tudják megmondani, mikortól érvényes az új bélyegző.

NEAK kizárás oka: Feldolgozhatatlan elszámolás, GYSE/Méltányossági gyűjtő kassza összege nem lehet negatív

Ebben az esetben nagyobb értékben került sztornírozásra GYSE/méltányossági vény, mint az aktuális dekádban igényelt támogatás mértéke. A megoldásért a NEAK-ot szükséges értesíteni, hogy a sztornó értékét vegyék ki az elszámolásból. Ezután az elmaradt sztornó beküldését egy következő dekádban, a negatív korrekció használatával rögzíthető.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további kérdésük merül fel, keressék ügyfélszolgálatunkat a +36 1 436 9931-es számon, vagy az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címen.

„Mi magunknak építettük ki az utat” – Gyógyszerész a szoftvervállalat élén.

„Mi magunknak építettük ki az utat”
Gyógyszerész a szoftvervállalat élén

Május 2-ától tölti be cégen belüli új pozícióját, és ebből az apropóból ültünk le beszélgetni dr. Nagy Gáborral, a Pharma Cloud Kft. új ügyvezető igazgatójával.

Pharma Cloud: A Pharma Cloud partnerei találkoztak már veled a vállalat színeiben különböző rendezvényeken és közvetlenül üzleti megbeszéléseken is, hiszen május 2-át megelőzően a fejlesztésekért felelős szakmai vezetőként vettél részt a munkában. Mielőtt még a jelenről beszélnénk, mutasd be kérlek azt a Nagy Gábort, aki a vállalati szerepei előtt gyógyszerészként a gyógyszertári szakmai környezetben dolgozott. Hogyan indult a pályád? Honnan volt az orientációd a gyógyszerészet felé?

Dr. Nagy Gábor

Dr. Nagy Gábor: A debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakán érettségiztem. Az érdeklődésemet mindig is e két tudományág határozta meg, így a középiskolás években a gyógyszerészi és az orvosi hivatás volt a tarsolyban. A reáliák között pedig végül abszolút érzelmi döntés született, így a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2010-ben gyógyszerészi diplomát szereztem.

Pharma Cloud: Hogyan kezdődött a frissen végzett gyógyszerész pályája? Az egyetem elvégzését követően milyen pozíciókban dolgoztál?

Dr. Nagy Gábor: Az egyetem után először helyettesítő gyógyszerészként, később állandó alkalmazottként helyezkedtem el patikákban. Eközben elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Egészségügyi mérnök mesterképzését, ahol megismerkedtem a programozással és a műszaki gondolkodással. Párhuzamosan a munkáimmal tovább folytattam a tanulást, beiratkoztam az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karára, ahol a műszaki terület mellett itt kezdtem el megismerkedni a mikro- és makrogazdasággal is.

Pharma Cloud: Ezek azért nem a gyógyszerészet határtudományai. Hogyan, miért jelent meg a műszaki és gazdasági vonal az életedben? Milyen terveid voltak?

Dr. Nagy Gábor: Az informatika mindig is vonzott, és már a középiskolában megfordult a fejemben, hogy ebbe az irányba menjek tovább, de a gyógyszerészet felé erősebb volt az érzelmi elköteleződés, ő győzött, viszont már ötödévesként tudtam, hogy egyszer majd a BME Egészségügyi mérnök mesterképzését is szeretném elvégezni. És hogy milyen terveim voltak? Már fiatal gyógyszerészként nagyon kacérkodtam a műszaki oldalra való pályaváltás gondolatával, mindezt úgy, hogy maradhassak az egészségügy területén. Erre lett némi rálátásom, amikor még a BME idejében egy vezető nemzetközi, egészségügyi fejlesztéseket végző nagyvállalatnál tölthettem egy év gyakorlatot.

Pharma Cloud: Tehát akkor így ért össze a pályádon a gyógyszerészet, az informatika és a közgazdaság, és itt érkeztünk el 2021-ig, amikor a Pharma Cloudhoz igazoltál. Itt láttad elérkezettnek az időt, hogy ezt a sok tudást, amit összegyűjtöttél, egységesítsd? Mi volt az a döntési pont, hogy kijössz a patikából?

Dr. Nagy Gábor: Én mindig is kerestem a kihívásokat és az újabb feladatokat, és bár nagyon szerettem patikában dolgozni, azt gondoltam, a Pharma Cloudnál, mint patikai szoftvereket fejlesztő és üzemeltető vállalatnál a gyógyszerészeti tapasztalataimat felhasználva ráállhatok a műszaki-informatikai vonalra, és ötvözhetem ezeket a területeket a mindennapi munkáimban.

Pharma Cloud: A gyógyszerészet és az informatika mellett korábban említetted a közgazdaságtant is. Az, hogy ebben is kompetens vagy, mi sem mutatja jobban, mint a Pharma Cloud legismertebb és legnépszerűbb üzleti szolgáltatása, az Intelligens Árazó®, melynek kidolgozása és beindítása is nagyban köthető a nevedhez. Elég jelentősnek tűnik ez a harmadik terület is a másik kettő mellett. Ebben is volt lehetőséged gyakorlatot szerezned?

Dr. Nagy Gábor: A Pharma Cloud előtti években két patikában is vezetőként dolgoztam, és ezekben a pozícióimban már főként a gyógyszertár gazdasági oldalát néztem, és használtam azt a közgazdaságtani tudást, amit a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán szereztem meg. A Pharma Cloudtól kapott lehetőségben aztán, miszerint gyógyszerészként vezessem a fejlesztési irányokat, összeért minden, az alapszakmám tudását és a műszaki, illetve gazdasági ismereteimet is hasznosíthatom, egyben.

Pharma Cloud: Elérkeztünk a jelenhez. 2023 májusától immár ügyvezető igazgatóként irányítod tovább a vállalatot. Te hogyan látod, ebben az új szerepben melyik szakmai éned lesz hangsúlyosabb?

Dr. Nagy Gábor: Szerintem az egyensúly a legfontosabb. Mivel gyógyszerészeknek fejlesztünk, ezért a gyógyszerészet szakmai része kiemelten fontos, ugyanakkor ügyviteli szoftverről beszélünk, ez eleve meghatározza, hogy a pénzügyi területen is jelentős hangsúlynak kell lennie.

Pharma Cloud: Milyen vízióid vannak a Pharma Cloud közeli és távolabbi jövőjét illetően? Ügyvezetőként mik jelentik számodra a prioritásokat?

Dr. Nagy Gábor: Mindkét szoftverünknél vannak egyedi, az adott termékre kitűzött irányok, és vannak közös, vállalati szintű célok és törekvések. A közös mindkét szoftver fejlesztésében a felhasználói igények szem előtt tartása és a hatósági kötelezettségeknek való maradéktalan megfelelés. A QB-Pharma szoftverünknél a hangsúly elsősorban a stabil működésen van, emellett felülvizsgáljuk a hosszú évek alatt felhalmozott funkcióit. Ami jó és szükséges a patikák számára, azokat megtartjuk, amiken viszont azt látjuk, hogy nem használt, felesleges, vagy kevésbé működő, azokat átalakítjuk. A daxa™ esetében a fő fókusz a gyerekbetegségek kinövésén van. Átalakítottuk a fejlesztői működésünket, új kompetenciákat és feladatköröket határoztunk meg, napi szinten monitorozzuk mind a szoftvert, mind a saját tevékenységünket, és már látszik ezeknek az átalakításoknak a hatása. Látszik, hogy jól gondolkodtunk, és a megfelelő irányba állítottuk a csapatot és a technológiai prioritásokat is, ezeket pedig már partnereink is érzékelhetik, és fogják is az elkövetkező hónapokban, folyamatosan.

Pharma Cloud: A daxa™  továbbra is az egyetlen felhőalapú patikai szoftver a hazai piacon. Mi jár ezzel az elsőséggel? Elsőnek lenni mindig nyerő?

Dr. Nagy Gábor: Elsőnek lenni mindig nyerő, hisz az elsőt már csak követni lehet. Az első megálmodja, elképzeli, hogy valamit lehet másképp is, vagy konkrétan a daxa™ esetében felhasználja a legújabb technológiai innovációt, és megismeri annak minden sajátosságát. Ez mindenképpen nyertes stratégia. Ugyanakkor az úttörők, ahogy a nevük is mutatja, nem járt úton haladnak, így elsőként tapasztalják meg annak minden nehézségét és váratlanul felbukkanó akadályait is. A daxa™ az eddigi 6 éve alatt találkozott szinte az összessel. Mi magunknak építettük ki az utat, és ezalatt az idő alatt meg is ismertük. Tudjuk, mivel fogunk találkozni, tudjuk, hol lehetnek rejtett kis kátyúk, amikre így már előre fel is tudunk készülni. Az utunknak jelenleg már ezen az állomásán vagyunk. És nemcsak tervezzük és fejlesztjük, hanem – ne felejtsük el, – üzemeltetjük is. Ahhoz, hogy mi tudjuk törni az utat, kellenek a patikák, akik bizalmat szavaztak a szoftvernek, és minket választottak. Nagyon fontos az ő tudásuk és tapasztalatuk a szoftverről, ezért az ő visszajelzéseiket is beépítjük a fejlesztésekbe.

Pharma Cloud: Mit mutat a jövő? Milyen szerepe lesz a felhőtechnológiának?

Dr. Nagy Gábor: A felhőalapú működés ma már szinte alapvetésnek számít egy szoftver, egy alkalmazás, vagy a vállalatirányítás terén, és ez a jövőben csak egyre hangsúlyosabbá fog válni. Bár a felhőszolgáltatás a daxa™ sajátossága, azért megsúgom, hogy a felhő nyújtotta technológiai előnyöket a QB-Pharma szoftver esetében is kiaknázzuk, csak más módon. A QB-Pharma napi mentéseit már most is a felhőbe tesszük, és hamarosan a patikákban sem lesz szükséges naponta menteni a patika adatait, a QB-Pharma szoftver bizonyos részei is a felhőbe költöznek. Rövid időn belül a felhőalapú működés lesz az egyeduralkodó. Ezeknek a rendszereknek sok előnyük van, de ha csak egyet emelnék ki ezek közül, az a biztonság lenne. Egy szoftver, legyen az földi kiszolgálású és helyi gépen futó, vagy legyen a legmodernebb, felhőalapú, biztosítást igényel mind a partner adatait, mind a működésbiztonságot tekintve, és ezekben egyértelműen a felhő a bajnok.

Az információtechnológia kisördögei

IT-kalauz

Tudástár a mindennapokhoz
számítógépes környezetről, informatikáról
érthetően, felhasználóbarát módon.

Az információtechnológia kisördögei

IT-kalauzunkban igyekszünk olyan alapvetésekről írni, amik a számítástechnikát, az információtechnológiát azokhoz is közelebb hozzák, akik csekélyebb érdeklődéssel vannak a terület iránt. Meggyőződésünk, hogy a mai, digitálisan átszőtt világrendben erre az alap tájékozottságra mindenkinek szüksége van, aki egy okostelefont kézbe vesz, vagy e-mailes levelezést használ. Aktuális bejegyzésünk egy IT-filozófiai értekezés arról, hogy a lónak is négy lába van.

2011. február 24. – a Google levelezőrendszere, a Gmail egy adatátviteli probléma miatt órákra leállt az egész világon. A hiba akkor több mint 400 millió felhasználót érintett. (Mára egyébként a Gmailt használók száma elérte az 1,8 milliárdot.) Mivel a levelezőrendszert a magánszemélyeken túl cégek tömegei is használják a levelezésük bonyolításához, a 2011-es leállás üzleti működést is akadályozott

2018. július 16. – egyetlen hibás konfigurációs adat miatt globális szinten leállt az Amazon webáruháza. Kereskedők tömegei használják az Amazon rendszerét, így a leállás anyagi kárt is okozott az üzleti felhasználóknak.

2019. március 13. – egy elhibázott konfigurációs változtatás miatt órákra elérhetetlenné vált a Facebook. Az ez idő alatt megtekinthetetlenné vált macskás videók hiánya nem tűnik komoly kárnak, de üzleti szempontból vizsgálva az esetet, jelentős anyagi veszteséget okozott az üzleti alkalmazások és oldalak, valamint a FB hirdetési rendszerének átmeneti elérhetetlensége.

Ez csupán 3 kiragadott eset abból a számtalan, mindennapos előfordulásból, amikor egy számítástechnikai eszköz, rendszer, alkalmazás, vagy program váratlanul megáll, egy internetes felület nem töltődik be, vagy kifagy, és bárhová kattintunk, nem reagál.

A magyarázat egyszerű: akár hatalmas tech erőforrással rendelkező informatikai óriásokról, akár kisebb fejlesztésekről van szó, nem lehet megakadályozni a megakadályozhatatlant: a legjobban megírt sorok közé is bekeveredik egy hibás kód, elindítva a rövid, ám bosszantó kifutású folyamatot, melynek a végén ott ül a felhasználó, akinek nem tölt be az oldal.

Tekintettel az alkalmazásokat működtető kódtömeg elképzelhetetlen mennyiségére és mátrix-szerű komplexitására, talán nem is csodálkozunk azon, amikor ilyen jelenséggel találkozunk a mindennapi életben IT-eszközeinket és felületeket használva, olyannyira, hogy a legtöbb ilyen eset ma már fel sem tűnik. Kisebb lassulások, leállások időről időre előfordulnak, és talán már észre sem vesszük, amikor rutinszerűen kattintunk a frissítés, vagy a kilépés-belépés gombra, és a felület helyre is állt.

A cikk elején említettekhez hasonló anomáliák mindig is elkerülhetetlenek lesznek, hiszen ahogy az offline világ tárgyai, berendezései, úgy az IT- és online világ is produkál ilyeneket. Felhasználóként azonban abban bízhatunk, hogy a szoftverszolgáltató, a felület, vagy az alkalmazás üzemeltetője – ahogy azt hasonló esetekben pld. a Microsoft, a Skype, az Apple, az akkori T-Mobile is tette – azonnal megkezdi a hiba elhárítását, és az ügyfélkapcsolati rendszerén keresztül folyamatosan tájékoztatja a felhasználókat a fejleményekről, a károk ellensúlyozásának lehetőségeiről.

Az információtechnológia fejlődésének köszönhetően ma már elképzelhetetlenek azok a manuális megoldások, amelyekkel egy üzleti vállalkozást 20-30 évvel ezelőtt menedzselni kellett. Ha csak a számlázás, könyvelés, vagy a leltározás feladatait nézzük, belegondolni is ijesztő, mit kezdenénk az ezekre a célokra fejlesztett IT-megoldások nélkül. Ugyanakkor mindig ott kísért a fentiekhez hasonló hibák veszélye, de ha választanunk kellene, a potenciális hibák ellenére is a digitális megoldásokat választanánk, hiszen ezek nélkül nem tudnánk tartani tempót az üzleti életben.

Mindezek ismeretében az lehet a konklúzió, hogy egy szolgáltató, vagy digitális termék kiválasztásakor a termék/szolgáltatás/felület számunkra fontos funkcióin túl figyeljünk arra is, hogy az adott cég milyen módon kezeli a hasonló helyzeteket, hogyan kommunikál, és egyáltalán rendelkezik-e ügyfélszolgálattal. Mert egy dolog biztos: lesznek még olyan szituációk, amikor ezek a szempontok hirtelen nagyon fontossá válnak…

Pörögnek a számok

Pörögnek a számok

Részleteztük már az előnyeit írásban, bemutattuk a működését szóban, hangban és képben. Most a szavak helyett beszéljenek a számok az Intelligens Árazó®-ról.

Ennyi munkaórát töltöttünk az Intelligens Árazó® fejlesztésével:

közel 10.000

Ekkor kapcsoltuk be az első patikában a szolgáltatást:

2021. 08. 01.

Az indulás óta a mai napig (2023. április 28.) összesen ennyi napja fut a szolgáltatás:

636

A mai nappal (2023. április 28.) már ennyi patika élvezi az Intelligens Árazó® nyújtotta előnyöket:

175

Az Intelligens Árazó® által árazott cikkek száma a 175 patikára vetítve patikánként, átlagosan:

2500

A szolgáltatás indulása óta eddig összesen ennyi oldalnyi riportban mutattuk meg a szolgáltatást használó patikáknak az Intelligens Árazó®-val elért saját pénzügyi eredményeiket:

7000

Megnézné a saját patikájára szabott növekedési lehetőségeket?
Kattintson az alábbi gombra, ahol megismerheti az Intelligens Árazó® részleteit,
és a lap alján akár az előzetes felmérést is megrendelheti:

Többet szeretnék tudni

Billentyűkkel egyszerűen – daxa™

Billentyűkkel egyszerűen – daxa™

Nagyban megkönnyíti a számítógépen végzett munkát a billentyűkombinációk használata. Összeállításunkban mutatunk néhány hasznos billentyűsort a daxa™ műveleteihez.

A mindennapi számítógép-használatban nagy rajongótábora van egérkattintások helyett billentyűkombinációkkal elvégezni egyes műveleteket. A ma jellemző multitasking üzemmódban, az egyszerre sok ablakban való munkavégzés során, ha gyakran kell írnunk a billentyűzeten, meggyorsíthatja a munkát, ha egér helyett billentyűkombinációkkal vezéreljük az egyes elvégzendő műveleteket. Érdemes ezek közül az általunk leggyakrabban használt műveletekhez tartozó kombinációkat megjegyeznünk, és beépítenünk a számítógépes rutinba. Sok időt és gyorsabb munkavégzést nyerhetünk általuk.

Az alábbiakban bemutatunk néhány hasznos billentyűkombinációt a daxa programhoz.

1. Az alábbi billentyűkombinációk a Windows operációs rendszerből már ismerősek lehetnek. Ezek a daxa™-ban is ugyanazokat a műveleteket végzik el, melyek a Windows operációs rendszer felületein és a Microsoft alkalmazásokban, programokban elvégezhetők.

 • Ctrl + A = az adott felületen látható összes adatot, tartalmat kijelöli, például táblázatok teljes tartalma, adata
 • Ctrl + F = Keresés mező megnyitása az adott felületen

 

2. Bankkártyával való fizetés

Billentyűkombináció: ALT + B

Művelet helye: Expediálás ­» Fizetés

Elvégzett művelet: Bankkártyával való fizetés beállítása

Leírás: A fizetendő összeget a program a bankkártyával történő fizetésre állítja.

 

3. EP-kártyával való fizetés

Billentyűkombináció: ALT + E

Művelet helye: Expediálás ­» Fizetés

Elvégzett művelet: EP-kártyával való fizetés beállítása

Leírás: A fizetendő összeget a program az EP-kártyával történő fizetésre állítja.

 

4. Utalvánnyal történő fizetés

Billentyűkombináció: ALT + U

Művelet helye: Expediálás ­» Fizetés

Elvégzett művelet: utalvánnyal való fizetés beállítása

Leírás: A fizetendő összeget a program az utalvánnyal történő fizetésre állítja.

 

5. Euroval történő fizetés

Billentyűkombináció: ALT + R

Művelet helye: Expediálás » Fizetés

Elvégzett művelet: Euroval való fizetés beállítása

Leírás: A fizetendő összeget a program Euroval történő fizetésre állítja. Az aktuális árfolyam a Beállítások funkcióban állítható be.

 

6. Fizetés megkezdése értékesítés felületen

Billentyű: +

Művelet helye: Expediálás » Fizetés

Elvégzett művelet: Fizetés panel megnyitása

Leírás: Kosárba helyezést követően a + billentyű megnyomásával megnyitható a fizetés panel. A panel az Esc billentyű lenyomásával visszazárható.

 

7. Kurzor a Keresés mezőben

Billentyű: Insert

Művelet helye: program bármely felülete, ahol cikket felvehetők listákra (pld. Új megrendelési tétel)

Elvégzett művelet: Kereső mező aktiválása

Leírás: Az Insert billentyű megnyomásával az adott felületen aktiválja a Kereső mezőt, a kurzor egyből megjelenik a Kereső mezőben, és megkezdhető a beírás.

Billentyűkkel egyszerűen – QB-Pharma

Billentyűkkel egyszerűen – QB-Pharma

Nagyban megkönnyíti a számítógépen végzett munkát a billentyűkombinációk használata. Összeállításunkban mutatunk néhány hasznos billentyűsort a QB-Pharma műveleteihez.

A mindennapi számítógép-használatban nagy rajongótábora van egérkattintások helyett billentyűkombinációkkal elvégezni egyes műveleteket. A ma jellemző multitasking üzemmódban, az egyszerre sok ablakban való munkavégzés során, ha gyakran kell írnunk a billentyűzeten, meggyorsíthatja a munkát, ha egér helyett billentyűkombinációkkal vezéreljük az egyes elvégzendő műveleteket. Érdemes ezek közül az általunk leggyakrabban használt műveletekhez tartozó kombinációkat megjegyeznünk, és beépítenünk a számítógépes rutinba. Sok időt és gyorsabb munkavégzést nyerhetünk általuk.

Az alábbiakban bemutatunk néhány hasznos billentyűkombinációt a QB-Pharma programhoz.

A QB-Pharma szoftver esetében fontos, hogy melyik felületen használják az adott billentyűkombinációt, mert ugyanaz a gyorsgomb más felületen eltérő műveletet végez!

 

1. Beérkezett ládák közötti keresés

Billentyűkombináció: CTRL + L

Művelet helye: Cikktörzs ablak

Elvégzett művelet: Keresés HPH ládában

Leírás: Amennyiben a cikktörzsben egy olyan cikken állunk, amely éppen beérkezés alatt áll, és a láda áru már megérkezett, de még nem kerültek a ládából raktárra a cikkek, ez a funkció megmutatja annak a ládának a sorszámát, amelyben az expediálni kívánt cikk található.

2. Kapcsolódó menüpontok elérése

Billentyű: F12

Művelet helye: a szoftver bármely felületén

Elvégzett művelet: menügombok megnyitása

Leírás: Bármely felületen dolgozunk épp a szoftverben, az F12 gomb megnyomására az adott felülethez, funkcióhoz tartozó összes menügomb láthatóvá válik, így egy menügombra kattintva könnyedén továbbléphetünk egy kapcsolódó másik funkcióban való munkavégzéshez.

3. Keresés szinte mindenre

Billentyűkombináció: ALT + E

Művelet helye: Cikktörzs ablak

Elvégzett művelet: Keresés ablak megnyitása

Leírás: A Keresés ablakban szinte bármilyen adatra tudunk keresni, ami egy cikk kapcsán felmerülhet. Így például, ha egy magisztrális alapanyag esetében kíváncsiak vagyunk arra, mely készítmény tartalmazza, az ALT + E billentyűk lenyomása után, az Összetétel gombra kattintva megnyitható egy lista az összes cikkről, amelyben a kiválasztott alapanyag szerepel.

4. Megkezdett bizonylat mentése

Billentyűkombináció: CTRL + Y

Művelet helye: Eladási ablak

Elvégzett művelet: Bizonylat mentése

Leírás: Ha egy vásárlónak beütöttük a tételeit, de ő jelzi, hogy abban a pillanatban nem tudja befejezni a vásárlást (pld. kint felejtette az autóban a bankkártyáját), de hamarosan visszajön a termékekért, ezzel a billentyűkombinációval elmenthető a vásárló számára összeállított cikklista, így a vásárlás folytatásakor nem kell ismételten kiválasztani a megvásárolni kívánt készítményeket. Üssük be a cikkeket és a vényeket, nyomja meg a CTRL + Y, adjunk a listának egy egyedi nevet, amivel majd megtaláljuk, és a vásárlás folytatásakor az ALT + Y billentyűkombinációval vissza tudjuk tölteni ezeket a tételeket.

5. Nagyker árak összehasonlítása

Billentyűkombináció: ALT + Z

Művelet helye: Rendelés összeállítása

Elvégzett művelet: Nagyker árak megtekintése

Leírás: Megmutatja a rendelés átnézésekor cikkenként, mely cikk mennyibe kerül a nagykereskedőknél. Az adott nagykereskedő nevére kattintva a kiválasztott cikk egyetlen kattintással áthelyezhető az adott nagykerhez.

6. Tünet szerinti keresés

Billentyűkombináció: ALT + F6

Művelet helye: Eladási ablak

Elvégzett művelet: Tünet szerinti keresés ablak megnyitása

Leírás: Amennyiben egy beteg konkrét tünetekre keres készítményt, a billentyűkombinációval elérhetővé válik a Tünet szerinti keresés ablak. Ebben különböző betegségekre tudunk keresni, továbbá a szoftver javaslatot ad, milyen vény nélkül is adható gyógyszert lehet az adott tünetekre ajánlani. A felugró listából ENTER gombbal azonnal expediálható a kiválasztott cikk.

Közös dolgaink

Közös dolgaink

Tavaly novemberben új platformot nyitottunk, ahol kötetlenebb és közvetlenebb módon is kapcsolódhatunk egymáshoz. Ön tagja már Facebook-csoportunknak?

Vállalati céljainkkal és folyamatosan bővülő szolgáltatásainkkal összhangban hívtuk életre ezt a csatornát, hogy ezen a módon is támogathassuk Önöket, gyógyszerész partnereinket mindennapi munkájukban, és itt is kapcsolatban állva egymással, egy kis közösségként, kötetlenebb módon beszélgethessünk akár egy aktuális jogszabályváltozás gyakorlati értelmezéséről, akár egy pénzügyi eredményességet érintő kérdésről. Facebook csoportunkban gyógyszerészeti, üzleti és IT témákban vállalatunk legfrissebb, leghasznosabb és legérdekesebb információit osztjuk meg Önökkel.

Mi mindennel találkozhatnak a csoportunkban?

 • A patikai munkát segítő értelmezésekkel és hírekkel a gyógyszerészet jogszabályi környezetéből
 • Információkkal, újdonságokkal cégünk életéből: beszámolunk a daxa™ és a QB-Pharma szoftverekhez kapcsolódó legújabb fejlesztésekről, legfrissebb szolgáltatásainkról, elhozzuk aktuális híreinket
 • Üzleti döntéseket támogató témákkal
 • Informatikai anyagokkal, melyek érthetően, felhasználóbarát módon mutatják be az alapvető számítógépes környezetet
 • Színes, érdekes információkkal, tényekkel az IT világából és a gyógyszerészet területéről

Amennyiben szeretnének Facebookon keresztül is értesülni híreinkről, folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról és újdonságainkról, továbbá szívesen lennének a Pharma Cloud közösségének tagjai, ahol beszélgethetnek a szakma aktualitásairól, jogszabályi változásokról, gyógyszerészeti, üzleti és IT témákról, csatlakozzanak a Pharma Cloud Facebook csoportjához, várjuk Önöket!

Csatlakozom

Pénztárgépek éves felülvizsgálata és az online adatküldéssel kapcsolatos szerződés

Pénztárgépek éves felülvizsgálata
és az online adatküldéssel kapcsolatos szerződés

A pénztárgépek üzemeltetése sokszereplős, felelősségteljes, jogszabályok meghatározta tevékenység, melyben minden szereplőre kötelezettség hárul. Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezető írása.

Az elmúlt hónapokban a pénztárgépek üzemeltetését és szervizelését tanulmányoztam. Ennek az egyik oka az volt, hogy bár eléggé hosszú közforgalomban eltöltött év van mögöttem, és ügyviteli szoftvert használtam magam is, a pénztárgépek üzemeltetésére vonatkozóan meg voltam arról győződve, hogy ez az ügyviteli szoftvert forgalmazó cég szervizének a felelőssége, és azt gondolom, hogy ezt rajtam kívül sok gyógyszerész kolléga is így gondolja. Ahogy jobban elkezdtem beleásni magam a témába, rá kellett jönnöm, hogy részben van csak igazam. A pénztárgépek üzemeltetése, karbantartása, szervizelése közös felelősség.

Alapfogalmak

A pénztárgépekről a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *  jogszabály rendelkezik.

1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (a) a gyógyszertárak)

A járóbeteg ellátást végző gyógyszertárak úgynevezett számítógép alapú pénztárgépeket üzemeltetnek. Ez alapján tehát a patikák az üzemeltetők!

67.§ 16a. *  számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, e rendeletben foglalt követelményeket.

A számítógép alapú pénztárgép-forgalmazók pedig az ügyviteli szoftvert fejlesztő és értékesítő cégek, a szerviz pedig az adott pénztárgépre az állami hatóság által kiadott műszerész igazolvánnyal rendelkező szerelő. A Pharma Cloud Kft. esetében a forgalmazó és a szerviz egy cégen belül valósul meg.

67.§ 18. *  szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást.

A pénztárgéppel történő bármilyen beavatkozást az ún. Pénztárgép naplóban kötelező rögzíteni. A Pénztárgép naplónak pedig mindig az üzemeltetési helyen, az adott pénztárgép mellett kötelező lennie.

67§  23. – üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja.

Éves felülvizsgálat

Pár szót ejtsünk az éves felülvizsgálatról, melyről a fent megnevezett jogszabály 48§-a rendelkezik.

 1. § (1)A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) *  Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból

1b) *  Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. * 

Ebben a jogszabályi részben mind az üzemeltető (patika), mind a forgalmazói (ügyviteli szoftver forgalmazó) felelősségét meghatározzák.

Az online adatküldéssel kapcsolatos szerződések 

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes, ún. SIM-chipet tartalmaz.

A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének, vagyis a patikának a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie mindegyik pénztárgépe esetén.

A patikában meglévő AP kódokhoz tartozó előfizetési szerződések megléte a patika feladatkörébe tartozik, a pénztárgépek éves felülvizsgálatának nyomon követése pedig a patika és a forgalmazó megosztott feladata.

1 2 3 7