Bejegyzések tőle: Pető Andrea

Egerben jártunk

Egerben jártunk

Kvízjátékkal, ajándékokkal és daxa™-bemutatóval vártuk Önöket a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán, Egerben.

Az október 6. és 8. között megrendezett eseményen saját standunkon vártuk jelenlegi és leendő partnerinket, hogy a mindennapi munkából egy kicsit kiszakadva, személyesen beszélgessünk olyan témákról, amik a napi munka során kevésbé kapnak fókuszt. A 3 nap alatt találkoztunk sok jelenlegi partnerünkkel is, és beszélgettünk olyanokkal, akik kíváncsiak voltak daxa szoftverünk bemutatására. Standunkon kihelyezett érintőképernyős monitoron mindenki kipróbálhatta a felhőalapú szoftverünket.

Csere-bere játunkban stresszlabdát, a Patikai Tízpróba kvízünkkel pedig mobiltelefon tartót kaphattak a játékban résztvevők, akik a játékkal együtt egyúttal a fődíjért is versenybe szálltak. A kisorsolt szerencsés patikának pedig ezúton is szívből gratulálunk nyereményéhez!

Az esemény zárónapja egyebek között a gazdasági témákat gyűjtötte egybe, melynek sorában 10:00 órától Dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgatónk A patikagazdálkodás szempontjai az aktuális gazdasági környezetben címmel tartott előadást. Elemzése a gyógyszertárak jövedelmezőségének kérdésköréhez ad ott hasznos gondolatokat és gyakorlatban is alkalmazható tudást.

De mi sem jöttünk haza üres kézzel. Novemberi hírlevelünkben egy kisfilmben bemutatjuk, milyen élményeket és interjúkat hoztunk haza Egerből. Addig is itt hagyunk egy képet a standunkról.

Hibás eSzemélyi igazolványok cseréje

Hibás eSzemélyi igazolványok cseréje

Hibás eSzemélyi igazolványok akadályozzák az elektronikus azonosítási folyamatokat. Cikkemben közzéteszem az érintett okmányok listáját. Dr. Gyarmati Kinga írása.

Az ESZFK Nonprofit Kft.-től kapott tájékoztatás, valamint a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Schengeni és Felhasználó-támogatási Főosztálya által kiadott közlemény szerint az eSzemélyi okmányok egy korábban (jellemzően 2017-ben) kiadott sorozatában egy, az elektronikus azonosítási folyamatot akadályozó hibára derült fény.

Az érintett okmányokban a hibát a DSC – okmány aláíró tanúsítvány lejárata okozza. A hiba sajnos nem javítható, az csak az okmány cseréjével orvosolható, ezért amennyiben az Önök okmánya is a hibás sorozatba tartozik, ezen okmányok cseréjét szükséges elvégezni.

A hibás okmányokat az alábbi táblázat tartalmazza. Itt az adott idősávban kiadott okmányhoz tartozó tanúsítvány lejárata is látható.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a hibás tanúsítvánnyal rendelkező okmányok személyi azonosításra továbbra is alkalmasak, azonban elektronikus ügyintézésre nem használhatók, így például az Elektronikus Szolgáltatási Térbe (EESZT) sem tudnak belépni vele.

Az eSzemélyi igazolványok lejárata a Mobiltokeneket nem érinti, ezért javaslom, azok a felhasználók, akik már nem tudják az eSzemélyi igazolványukat belépésre használni, az okmány cseréjéig éljenek a Mobiltokenes belépés lehetőségével.

A személyi igazolvány cseréjét bármely kormányablakban kezdeményezhetik. A csere ingyenes.

Felmerülő kérdéseik esetén az ESZFK Ügyfélszolgálat munkatársai az alábbi, egészségügyi szolgáltatók számára biztosított elérhetőségeiken állnak rendelkezésre.

Telefon: +36 1 920 1050

E-mail: helpdesk@eszfk.hu

Dr. Gyarmati Kinga
Gyógyszerészszakmai vezető

Beszéljünk újra a pénztárgépekről!

Beszéljünk újra a pénztárgépekről!

Nem fogynak a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos kérdések, így ismét felelevenítjük a témát, mert tapasztalataink szerint még mindig van körülötte tisztázandó. Dr. Gyarmati Kinga írása.

Áprilisi cikkemben összegyűjtöttem az üzemeltetést érintő legfontosabb alapfogalmakat, azonban úgy gondolom, teljes képet akkor tudok adni, ha most ezeket is újra ismételjük, további segítséget adva az eligazodáshoz a felelősségi és operatív ügyintézést illető kérdések terén is. Az alábbiakban vastaggal szedve olvashatják a patikákra vonatkozó jogszabályokat, alattuk pedig az általam hozzá fűzött magyarázatokat.

Az üzemeltető – a patika

A pénztárgépekről a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról *  jogszabály rendelkezik.

1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során. (a) a gyógyszertárak)

A járóbeteg ellátást végző gyógyszertárak úgynevezett számítógép alapú pénztárgépeket üzemeltetnek. Ez alapján tehát a patikák az üzemeltetők!

67.§ 16a. *  számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, e rendeletben foglalt követelményeket.

A számítógép alapú pénztárgép-forgalmazók pedig az ügyviteli szoftvert fejlesztő és értékesítő cégek, a szerviz pedig az adott pénztárgépre az állami hatóság által kiadott műszerész igazolvánnyal rendelkező szerelő.

(A Pharma Cloud Kft. esetében a forgalmazó és a szerviz egy cégen belül valósul meg.)

67.§ 18. *  szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli, ide nem értve az AEE megbontásával járó javítást.

67§  23. – üzemeltetési helyaz a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja.

Éves felülvizsgálat

Az üzemeltetés kérdésén túl az éves felülvizsgálat a másik leginkább tisztázásra szoruló terület. 

 1. § (1)A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) *  Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból

1b) *  Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) *  Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. * 

Ebben a jogszabályi részben mind az üzemeltető (patika), mind a forgalmazói (ügyviteli szoftver forgalmazó) felelősségét meghatározzák.

A jogszabályi környezetből adódóan az üzemeltető (gyógyszertár) felelőssége az éves felülvizsgálat meglétének az ellenőrzése, megrendelés tekintetében. Viszont az éves felülvizsgálat elvégzése (az üzemeltető megrendelése alapján) a pénztárgép-forgalmazó felelőssége, tehát a felelősség megoszlik az üzemeltető és a forgalmazó között.

Kizárólagos felelőssége van az üzemeltetőnek (gyógyszertár) a tekintetben, hogy a pénztárgéppel történő bármilyen beavatkozást az ún. Pénztárgépnaplóban kötelező rögzítésre kerüljön, és ezt a gyógyszertárvezető figyelemmel kísérje. Ebből a dokumentumból egyértelműen látható, mikor szükséges az éves felülvizsgálat megrendelése a forgalmazó felé.

A pénztárgépnaplót mindig az üzemeltetési helyen, az adott pénztárgép mellett kötelező elhelyezni.

Ezzel kapcsolatban, mint korábban közforgalomban dolgozó gyógyszertárvezető, szeretném felhívni a tisztelt vezető kollégák figyelmét, hogy a pénztárgépnaplók ellenőrzése ugyanolyan kötelező feladat, mint például a Hőmérsékletellenőrző füzet vagy a Laborálási napló.

 Az online adatküldéssel kapcsolatos szerződések

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes, ún. SIM-chipet tartalmaz.

A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének, vagyis a patikának a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie mindegyik pénztárgépe esetén.

A Pharma Cloud Kft., mint forgalmazó, segítséget nyújt a pénztárgépek üzembehelyezése során, és a pénztárgépre és üzemeltetőre vonatkozó adatok továbbításával elindítja az online adatküldésre vonatkozó szerződéskötés folyamatát az üzemeltető (patika) és az újonnan használatba vett pénztárgép típusának megfelelő szolgáltató között (Mobil Adat Kft. vagy a Mikroháló Kft.). A szerződés megkötése azonban már az üzemeltető felelőssége. Bármilyen szerződésmódosítást kell eszközölni (például új pénztárgép üzembehelyezése okán), akkor az kizárólag a szerződött üzemeltető tudja kezdeményezni. Érdemes az adott pénztárgép naplóval együtt tárolni a szerződések dokumentumokat.

Cégünk elkötelezett a partnerei mellett. Szervizünk folyamatosan monitorozza a partnereink patikáihoz tartozó aktív pénztárgépeket, és jelentkeznek a patikánál, amennyiben az éves felülvizsgálat szükségessé válik, nem várva a partner bejelentésére. Ez egy olyan, nem jogszabályi kötelezettségből eredő, kényelmi szolgáltatásunk, mellyel Önöket szeretnénk támogatni pénztárgépeik biztonságos üzemeltetésében.

 

daxa™-átállás a gyakorlatban

daxa-átállás a gyakorlatban
– Interjú Moncz Dániel projektvezetővel –

Fiatal kora ellenére gazdag gyakorlata van a patikák új szoftverre történő átállásában. A gyógyszerész családból származó Moncz Dániel jelenleg a daxa™-csatlakozást koordinálja a Pharma Cloud Kft.-nél.

Moncz Dániel jelenlegi pozíciójában a daxa szoftverre történő átállásokat irányítja a vállalaton belül, és támogatja a patikákat a folyamat során. A szakember szoftverfejlesztő tanulmányait követően, 2018-ban csatlakozott a cég üzemeltetői csapatához. Rövid időn belül már a szoftverszakértő csapat tagja lett, majd 2021 első negyedében újra váltott, és területi képviselőként folytatta a cégnél végzett munkáját.

Daninak nagyon szoros kötődése van a gyógyszerészethez és a patikához; édesanyja gyógyszerész és gyógyszertárvezető, így Dani gyerekkorának egyik legfontosabb helyszíne is a patika volt. Ahogy ő fogalmaz: „iskola után oda mentem haza”. Bár továbbtanulás során a gyógyszerészet és az informatika közül ő az utóbbit választotta, igyekezett, hogy számítástechnikában szerzett ismereteivel visszatérhessen a patikai környezetbe. A Pharma Cloudnál betöltött pozíciója mellett jelenleg gazdálkodás menedzsment szakos egyetemi hallgató.

­­­Pharma Cloud: Hány átálláson vettél részt eddig?

Moncz Dániel: 2021 óta már több mint 100 átállást néztem végig bentről is és a patikákban is, és most már én magam irányítom ezt a folyamatot. Ebben a pozíciómban a feladatom és a célom, hogy a lehető leghatékonyabban, leggördülékenyebben történjen a csatlakozó patika daxa™ szoftverre váltása. Mivel korábban területi képviselőként és szoftverszakértőként is dolgoztam a cégnél, így elmondhatom, hogy jól ismerem mind a patikai igényeket, mind a termékeinket és az azok kínálta lehetőségeket.

­­­Pharma Cloud: Mikor hall felőled a patika először, és meddig gondozod az átállást?

Moncz Dániel: Miután az értékesítő kollégánkkal a patika aláírta a csatlakozási szerződést, a következő körben már én keresem meg őket, hogy átvegyük az átállás fontosabb feladatait, és egyeztessünk az átállás napjára egy, a partner számára megfelelő időpontot. Ezután a szerelés napjától az átállás utolsó napjáig kint vagyok a patikában. Projektvezetőként számomra akkor ér véget a folyamat, amikor a partnerünk elégedetten és magabiztosan, fennakadás nélkül kezeli az új rendszerét. Természetesen ezt követően is elérhető vagyok a számukra; sőt sok partnerünkkel a csatlakozás után több évvel is akár heti szinten beszélünk, szoftverrel kapcsolatos ötleteket és információkat megosztva egymással.

­­­Pharma Cloud: Hogyan néz ki az átállás folyamata?

Moncz Dániel: Az átállás alapvetően 5 fő lépésből áll. Az első a gyógyszertári alapadatok beszerzése. Ezekből ismerjük meg részletesen, milyen szolgáltatásokat használ partnerünk a szoftverhez integráltan, és milyen egyéb egyedi igényei vannak az átállással kapcsolatban. Második lépésként készül egy teszt migráció, mely az éles migrációt megelőző biztonsági lépés. Harmadik fázisban a szerviz csapatunk személyesen kimegy a gyógyszertárba az új eszközök üzembehelyezésére, ezzel párhuzamosan, negyedik lépésként a szoftverszakértő csapatunk megkezdi az adatok átmigrálását a korábbi rendszerből. A sikeres migrációt követően jöhet az utolsó fázis, amikor az oktatást végző csapat, velem kiegészülve, személyesen látogat ki a gyógyszertárba, és segíti a patikában dolgozóknak a rendszer megtanulását.

­­­Pharma Cloud: Milyen területek dolgoznak egy patika átállásán?

Moncz Dániel: A folyamatban 4 terület vesz részt. A szoftverszakértők az a csoport, akikkel bár személyesen nem találkoznak partnereink, az ő feladatuk azonban meghatározó. Ők végzik a patikai adatok áthozatalát az előző rendszerből, valamint létrehozzák a gyógyszertár felhős adatbázisát. Őket követi a cikktörzs karbantartását végző gyógyszerész kollégánk, aki korrigálja és megfelelteti az áthozott cikktörzset, hogy az hiánytalanul bedolgozásra kerülhessen a mi egységes cikktörzsünkbe. Amikor a szoftveres előkészítések megtörténtek, a szerviztechnikusoké lesz a terep, ők végzik az új eszközök üzembe helyezését a patikában, rendezik a munkaállomásokat, és megvalósítják a partnerek egyedi igényeit a beállításokkal kapcsolatban. A sort zárja az oktatást végző csapat, akik gyakorlati oktatással segítik a betanulást, emellett a patika igényei szerint véglegesítik a szoftver beállításait, és javaslatokat tesznek a gyógyszertári folyamatok optimalizálására is, alapul véve a szoftver nyújtotta lehetőségeket.

­­­Pharma Cloud: Hogyan néz ki az a nap, amikor elkezd a patika dolgozni a daxa™-val?

Moncz Dániel: Lényegében az első két napban egy percet sincsenek támogatás nélkül a partnereink. Azt követően, amikor befejeződik az adatmigráció és a szerelés, megérkezik az oktatást végző csapatunk is a patikába. Először is segítenek a szoftver alapbeállításaiban és a dolgozók berögzítésében. Ha ezekkel elkészülnek, indulhat is a nyitás, ahol igyekszünk minél többen kint lenni a tára mellett, hogy az expediálóknak elég legyen csak oldalra fordulniuk, ha kérdésük van. Ezen felül együtt készítjük az első rendeléseket, együtt zárjuk le a számlákat, és együtt végezzük el a zárásokat is. Gyakran hangoztatjuk mi is, és jelenlegi partereinktől is azt kapjuk vissza, hogy milyen átlátható és logikus a daxa™ felépítése, és milyen könnyű elsajátítani a használatát. Nos az átállás éles napijaiban válik kézzel foghatóvá, miről is szólnak ezek a vélemények, ugyanis a tapasztalat az, hogy nyitás után 2 órával a tára mögött már elindul egyfajta önállóság a dolgozók részéről, a második napon pedig megesik, hogy nem is minden esetben tartanak ránk igényt, mert addigra a daxa™ átlátható struktúrájának köszönhetően a gyógyszertár a mi segítségünk nélkül, önállóan tud működni az új szoftverével. Az eddigi tapasztalatok alapján az expediálást kb. 4-5 óra alatt lehet megismerni annyira, hogy utána már a legtöbb alapvető funkciót mindenki magától megtalálja és kezeli. Ugyanez elmondható az irodai funkciókról is annyi különbséggel, hogy az irodában azért van több olyan felület, amit csak hetente vagy havonta kell használni, így ebből kifolyólag az abban való rutint több egymás után elvégzett ilyen időszakos tevékenység hozza majd meg. A magabiztos használathoz szükséges idő nagyon változó. Volt olyan patika, ahol a dolgozók az oktatás első napja után már szinte semmilyen kérdéssel nem kerestek minket, de azt mondanám, az átlag valahol az egy-két hét között mozog.

­­­Pharma Cloud: Egyébként milyen lehetőségük van a patikáknak ismerkedniük a daxa™-val az éles használat megkezdése előtt?

Moncz Dániel: Több lehetőséget is biztosítunk a programmal való ismerkedésre. Aki igényli, már a tárgyalási folyamat során kaphat előzetes online oktatást is. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy egy előre egyeztetett időpontban egy kollégánk Zoom vagy Teams értekezlet alkalmával bemutatja azokat a felületeket, melyek frekventáltak a patika mindennapi munkájában. Emellett további lehetőségként, igény esetén két hétre kihelyezünk a patikába egy tesztgépet, hogy tőlünk függetlenül, önállóan is ismerkedhessenek a felületekkel. Szoktuk javasolni is, hogy éljenek ezzel az opcióval, mert így az átállás napján már ismerős felülettel tudják megkezdeni a tanulást és az éles munkát is.

­­­Pharma Cloud: Részleteznéd, hogyan épül fel az oktatás?

Moncz Dániel: Az oktatást minden esetben egy olyan kollégákból álló csapat tartja, akik az ügyfélszolgálaton dolgoznak, így ismerik a gyógyszertárak igényeit, a szoftvert pedig kiemelt szinten kezelik. A helyszínen mindig személyre és patikára szabott oktatást tartunk, mindenkinek a feladatkörének megfelelő témákból. Az érkezésünk után leegyeztetjük, ki végzi az adott tevékenységet, akivel az egyik kolléga azt kezdi el alaposan átvenni. Ugyanezt a gyakorlatot alkalmazzuk minden feladatnál.

­­­Pharma Cloud: Mikre kell figyelnie a patikának, és milyen feladataik vannak az átállás során?

Moncz Dániel: Mi a lehető legtöbb terhet levesszük a patikák válláról az átállás során, azonban vannak bizonyos lépések, melyekben a patika csak önmaga járhat el. Ilyen például az EESZT tanúsítvány letöltése, és az ahhoz tartozó jelszavak beszerzése, vagy a HUMVO felé a rendszergazdaváltás lejelentése, továbbá a pénztárgép üzembehelyezési kódok igénylése. Tudom, hogy ezek így meglehetősen összetett feladatok a patika mindennapi működtetése mellett, továbbá a patikában dolgozók eltérő mértékben jártasak az informatikai kérdésekben, ezért segítségképp készítettünk egy nagyon rövid, képes összefoglalót, amit az első kapcsolatfelvétel alkalmával átadok a patikának. Ebben minden fontos tudnivalót megtalálnak, de ezen kívül természetesen engem is elérnek akár e-mailen, akár telefonon, és én segítek minden felmerülő kérdésben.

­­­Pharma Cloud: Milyen utógondozást kapnak a patikák?

Moncz Dániel: Az átállást követő egy hónapban, biztosítva a folyamatos háttértámogatást, minden újonnan csatlakozó partnerünk be van kötve a dedikált kollégákhoz. Amikor személyesen már nem vagyunk a helyszínen, és a gyógyszertárnak segítségre van szüksége, telefonhívásaikat kiemelt ügyfélkapcsolati kollégáink fogadják, akik szükség esetén egy előre telepített program segítségével azonnal rá tudnak csatlakozni a patika által jelzett gépre, hogy egy esetleges elakadásban rögtön segítséget tudjanak adni. Ezen kívül az átállás utáni hetekben többször kilátogatunk a partnerekhez, és megválaszoljuk az egyéb, be nem jelentett kérdéseiket, valamint fogadjuk észrevételeiket, javaslataikat. Az a célunk, hogy az átállás folyamatának minden lépése a legorganikusabb módon belesimuljon a patika mindennapi munkájába, és az a két nap, amit ott töltünk, pozitív élménnyel alapozza meg a gördülékeny daxa™-használatot.

Egerben találkozunk!

Egerben találkozunk!

Többek között kvízjátékkal és ajándékokkal is várjuk Önöket a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán, Egerben.

Az október 6. és 8. között megrendezésre kerülő eseményen önálló standunkon kínálunk alkalmat a személyes találkozásra. A tavalyi eseményhez hasonlóan, ezúttal is lesz lehetőség, hogy megvitassuk azokat a kérdéseket, amelyek a mindennapi gyógyszertári munka mellett talán kevesebb fókuszt kapnak. A 3 nap alatt minden, Önöket érdeklő témával szeretettel várják a vállalat gyógyszerész vezetői és értékesítési kollégánk.

Október 8-án, vasárnap 10:00 órától a konferenciateremben Dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgató A patikagazdálkodás szempontjai az aktuális gazdasági környezetben címmel tart majd előadást, mely a gyógyszertárak jövedelmezőségének kérdésköréhez ad sok hasznos gondolatot és gyakorlatban is alkalmazható tudást.

Amennyiben pedig ajándékot is szívesen hazavinne, szintén látogasson el a standunkra, ahol erre több lehetősége is lesz, köztük a Patikai Tízpróba kvízünkkel, mellyel a fődíjért is versenybe szállhat.

Keresse a Pharma Cloud-kéket, látogasson meg minket standunkon október 6. és 8. között a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán, Egerben!

Business Dose – Pillanatfelvételek

Pillanatfelvételek

– gyógyszerészek a patikák jelenéről –

Négy patikatulajdonos, négy pillanatfelvétel a gyógyszertárak aktuális kihívásairól és lehetséges jövőképéről. Közös bennük a tudatos jövőstratégia és a vásárlói élmény.

A hírleveleinkben indított, Business Dose című üzleti cikksorozatunk ezúttal a YouTube-ra költözött, és villáminterjúban szólaltat meg négy gyógyszertárvezető-tulajdonost az aktuális üzleti környezetről és a fenntartható gazdasági jövőképről.

Az alábbi videókban ismerje meg, ők milyen stratégiával válaszolnak az üzleti kihívásokra!

A Business Dose a Pharma Cloud PATIKASZOFTVER c. havi kiadású hírlevelének sorozata, melyben hónapról hónapra olyan, üzleti döntéseket támogató témákról olvashatnak, melyek segíthetnek egy gyógyszertári gazdálkodás rövid, közepes és hosszú távú stratégiájának tervezésekor, valamint különféle ötletekkel és szempontokkal hozzájárulhatnak a nyereségességhez és a sikeres piaci fejlődéshez.

Bizalmi pozíció

Bizalmi pozíció
Bemutatkozik a Pharma Cloud értékesítési csapata

Ketten a családi hagyományokat folytatva, harmadikuk pedig vegyipari tanulmányai során lépett a tára mögé, majd mintegy három évvel ezelőtt a három gyógyszertári szakasszisztens úgy döntött, új kihívásokat keresve útnak indul. Így kezdődik a Pharma Cloud értékesítési csapatának története.

Pető Andrea

…vagy inkább legyen ez egy mese, és akkor úgy kezdődik, hogy három lány elindult a világban szerencsét próbálni…
A történetük megírásához pedig Pető Andrea, a Pharma Cloud Kft. kommunikációs és marketing vezetője ült le velük egy közös beszélgetésre.

Bazán Zsuzsanna, Fogarasi Zsuzsanna és Juhász Viktória néhány hónap különbséggel, de ugyanabban az évben csatlakozott a daxa és a QB-Pharma csapatához támogató munkatársként és területi képviselőként, hogy folyamatos kapcsolattartással segítsék a patikákat szoftverszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben. Majd ahogy nőtt a Pharma Cloud partnereinek száma, és bővültek a szoftvercég szolgáltatásai, úgy az ő munkájuk is fokozatosan átalakult. Új feladatok által új szerepekben formálódtak, és ahogy teltek az évek a patikában végzett szakasszisztensi munkájuk után, ez a merőben más terület egyszerre több készséget, tudást és kihívást is hozott számukra.

Bazán Zsuzsanna

– Édesanyám szakasszisztens volt, és én gyerekként sokszor bejártam hozzá a gyógyszertárba, ahol megtetszett a tisztaság, az illat, az egész patika belső világa, így pályaválasztáskor én is ebbe az irányba indultam – kezdi Bazán Zsuzsanna. – Három patikában összesen 15 évet töltöttem, és a mai napig nagyon szeretek patikába bemenni. Bármelyikben is járok, otthon érzem magam.

Juhász Viktória

– Én is édesanyám mintáját követtem, amikor vegyipari szakközépiskolába jelentkeztem, ahol nyári gyakorlatként gyár és patika közül lehetett választani, én pedig attól kezdve minden nyári szakmai gyakorlatot az utóbbiban töltöttem ­– veszi át a szót Juhász Viktória. – Nagyon szerettem a patikában lenni, a vezető megtanította nekem még a labormunka rejtelmeit is. Az iskola után aztán, mielőtt a daxa-hoz csatlakoztam volna, még 2 évet gyógyszertárban maradtam.

Fogarasi Zsuzsanna

 

Nagyszülők orvosok, édesapa dietetikus, édesanya nővér, Fogarasi Zsuzsannáról így elmondható: beleszületett az egészségügybe.

– A pályaválasztásnál azért nem volt egyértelmű, hogy én is ezen a területen választok majd szakmát – magyarázza. – Olyannyira, hogy először üzleti irányba mentem tovább, és csak egy néhány éves külföldi kitekintés után körvonalazódott, hogy segítő típusú emberként hol tudom ezt a támogató énemet viszonylag elérhető időn belül, szakmaként kamatoztatni, így esett a választásom a gyógyszertári asszisztensi és szakasszisztensi képzésekre, és összesen hat évet el is töltöttem patikában.

 

Éles váltás

Kihívás. Ez a szó szinte mindig elhangzik, ha munkahelyváltásról van szó. Ezt olvassuk az álláshirdetésekben, ezt emelik ki, akik egy nagyobb kanyart vesznek karrierútjukon, és ez a szó hangzik el most a beszélgetés során is a három értékesítési menedzsertől, és őket hallgatva nem kételkedem benne, hogy a váltás valóban kihívást jelentett, hiszen a patikában végzett tevékenység merőben eltér egy vállalati struktúrában elfoglalt pozíciótól, az ott végzendő feladatoktól és azoktól a készségektől is, amikre egy másik gazdasági környezetben szükség van.

– Amikor megláttam a QB-Pharma szoftverről szóló álláshirdetést, amiben területi képviselőt kerestek, nagyon megragadott a hirdetés megfogalmazása – idézi fel Bazán Zsuzsanna. – Kihívásokról, változatos munkáról írt, és leginkább az tetszett a felvázolt a pozícióban, hogy ezen kihívások között sem távolodom el a patikai élettől. Persze nem tagadom, a legelején még könnyű lett volna visszafordulni a megszokott, jól ismert patikai környezetbe és a szakasszisztensi feladatokba, de leküzdöttem ezt a késztetést, és beleálltam a változásba. Visszatekintve örülök, hogy nem futamodtam meg, mert megtaláltam benne a komfortomat és a sikereket is.

– Engem is a kihívás vonzott – veszi át a szót Juhász Viktória – és hogy lesz a kihívásokból bőven, azt már a kiválasztási folyamat sugallta. Egy ötkörös interjún kellett végigmenni, amiben gyakorlati feladatokat is kaptam. Korábban már dolgoztam értékesítési menedzserként, így hozott alapokból építkeztem ebben a munkámban. Bár az egy másik iparág volt, a tárgyalások felépítését, a tárgyalástechnikát át tudtam ültetni ebbe a pozíciómba. Folyamatosan keresem, hol tudok továbbfejlődni, így azóta munka mellett elvégeztem a közgazdász szakot is az egyetemen.

– Az, hogy ezt a pozíciót megpályáztam számomra azt jelentette, hogy a hat, patikában töltött év után a Pharma Cloud megfelelő hely lehet ahhoz, hogy a gazdasági érdeklődésemet és az egészségügyben végzett segítő munkámat egy pozícióba sűríthetem – beszél motivációjáról Fogarasi Zsuzsanna is. ­– Én olyan alappal érkeztem a daxa-hoz, hogy a patikai munkám során irodavezetőként is dolgoztam, így tisztában voltam vele, mikre van szüksége egy patikának gazdasági téren, tehát már ott volt lehetőségem ráhangolódni a patika üzleti aspektusaira.

Szakasszisztensként én is sok irodai feladatot végeztem – fűzi hozzá Bazán Zsuzsanna. – Számomra a váltásban plusz hajtóerőt jelentett az is, hogy patikai programmal tudok foglalkozni. Minden gyógyszertárban, ahol dolgoztam, én tanítottam a szoftverek használatát az ott gyakorlaton lévő tanulóknak. Már akkor érdekeltek a patikai rendszerek, és mindig nyomon követtem a legújabb frissítéseket is.

– Tegyük hozzá, az IT az az iparág, amiben nincs plafon. Itt folyamatosan lehet és kell fejlődni, hogy mi magunk is naprakészek tudjunk lenni. Az informatikában a határ a csillagos ég – nyomatékosítja Juhász Viktória.

Bábel

A patikai lét után a váltás egy váratlan összetevőjével is szembe találták magukat: a patikában beszélt nyelv és a szoftverfejlesztők nyelvhasználata merőben eltér.

– Mikor elkezdtem a munkát itt a Pharma Cloudnál, sokat beszélgettem a kollégákkal, és rájöttem, hogy ami számunkra a patikában egy adott szempontból fontos, nyilvánvaló, vagy bizonyos jelentése van, az a másik oldalon más jelentést hordoz, máshogy értik, ezért máshogy kell elmondani és megmutatni, hogy az a bizonyos kérdés mit jelent a gyógyszertár számára…. és ezt nem is gondolnád, ha benne élsz – világít rá Bazán Zsuzsanna.

– Amikor kilépsz a patika mindennapjaiból, akkor veszed észre, hogy amik ott számodra alapnak minősültek, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy amit mondasz, azt a kollegád érti, az egy más iparágban lévő vállalatnál egészen máshogyan működik – erősíti meg Juhász Viktória. – Meg kellett tanulnunk több nyelvet beszélni az anyanyelvünkön belül. Teljesen máshogy kell kommunikálnunk amikor patikában vagyunk, és máshogy, amikor a fejlesztőinkkel beszélünk, mert egy szó esetenként egészen mást jelent a gyógyszertári nyelvezetben, mint a szoftverfejlesztésben.

– Erre a tolmácsolásra mindkét irányban szükség van, és a nyelvezeten túl ez kiegészül a gondolkodással is – teszi hozzá Fogarasi Zsuzsanna. – A patikák számára ugyanis azt is megmutatjuk, hogy nekik, mint gazdasági társaságoknak, milyen pénzügyi és gazdálkodási szempontokat érdemes szem előtt tartaniuk, amikor például kiválasztanak egy szoftverszolgáltatást.

Üzleti extrém sport

 Az értékesítési csapat elmúlt három éve alatt a kezdeti pozíciók és feladatok némileg átalakultak. A meglévő patikákkal való mindennapi kapcsolattartást és az újonnan csatlakozó gyógyszertárak átállási folyamatában való részvételt felváltották a klasszikus értékesítési feladatok, melyek újabb készségekkel és tudással bővítették a menedzseri repertoárt. Fókuszba kerültek a pénzügyi, gazdálkodási témák, a szerződéses konstrukciókkal kapcsolatos részletek, a bevezetett új gazdasági szolgáltatások révén pedig új kérdések kezdtek érkezni a gyógyszertárak részéről.

Folytatva a Fogarasi Zsuzsanna által felvetett gondolatot, Bazán Zsuzsanna hozzáteszi:

Komplexebb lett a látásmódunk. Ebben a feladatkörben látnunk kell, melyik patikának mire van a legnagyobb szüksége, és az alapján mi lesz a legmegfelelőbb ajánlat a számára. Emellett képesek vagyunk felmérni a patika eszközparkját is, és megfelelő javaslatot tudunk tenni a szükséges cserékre. Lehetőleg legyél jó tárgyaló, tudd bemutatni a program és a szolgáltatásaink előnyeit, tudd érthetően átadni azt az információt, hogy miért fontos a patika számára egy-egy eszköz cseréje, és tudd jól elmondani az üzleti vonatkozásokat a másik fél számára is egyértelmű és átlátható módon – sorolja az értékesítési menedzser.

– És az új patikákkal való tárgyalásokon túl a meglévő partnerek igényeit is folyamatosan monitoroznunk kell, hogy megkeressük azokat a további szolgáltatáselemeket, egyéb kedvező lehetőségeket, amik aktuális problémájukra vagy igényükre megoldást nyújthat­ – egészíti ki a sort Fogarasi Zsuzsanna.

– A mi munkakörünk nagyon speciális és összetett ­– összegzi Juhász Viktória. – Ismernünk kell a patikai szaknyelvet, értenünk kell a szoftverekhez, a hardver eszközökhöz és az üzleti oldalhoz is. És nincs két egyforma napunk. Mindig jön valami új, valami váratlan megoldandó. Azt gondolom, jócskán fejlesztettük az improvizációs készségünket az elmúlt évek alatt ­– teszi hozzá nevetve. – És mindezt havi 4-6 ezer km levezetése közben. Naponta 4, 5, 6 órát is ülünk az autóban, és útközben számtalan telefont bonyolítunk. A szoftvereink működését és szolgáltatásainkat olyan mélységében ismernünk kell, hogy amikor megkeresnek egy kérdéssel, minden helyzetben tudnunk kell rá választ adni.

– De nem extrém eset az sem, hogy útközben félreállunk az autóval, hogy elkészítsünk és elküldjünk egy ajánlatot, hogy az mielőbb a partnernél legyen, és ne kelljen várnia addig, míg újra íróasztal mögött leszünk ­– hozza a kiugró példát Bazán Zsuzsanna, bennem pedig azonnal fogalmazódik is a kérdés, mi jelenti a pihenést az ilyen napok után, és ők sorolják: sportolás, főzés, kutyákkal való foglalkozás és „window shopping”, vagyis nézelődés, vásárlási szándék nélkül.

– A mi hármasunk egyébként úgy működik – egészíti ki a gondolatsort Juhász Viktória – hogy napi szinten átbeszéljük egymással az aktuális tapasztalatokat, a felmerült kérdéseket és az arra adott megoldásainkat. Segítünk egymásnak egy-egy probléma felfejtésénél.

– A teljes Pharma Cloud-csapaton belül pedig az ügyfélszolgálattal, a szoftverszakértőkkel, szerviztechnikusokkal és az átállásokat koordináló kollégával vagyunk elsősorban kapcsolatban, de a fejlesztéssel is rendszeresen egyeztetünk az aktuális fejlesztésekről – fűzi hozzá Bazán Zsuzsanna.

Bizalmi pozíció

A gyógyszertárvezetőktől érkező telefonhívások nem kizárólag a szoftverekkel és hardverkörnyezettel kapcsolatosak, hanem esetenként a patikagazdálkodás körébe tartozók.

– Egy személyi jogos sok esetben megegyezik a patikavezetővel, így egyszemélyben kell többféle tevékenységet végeznie – mondja Juhász Viktória. – Az expediálás mellett az irodai feladatokat is el kell látnia, rá hárul minden adminisztratív teher, és még a jogszabályváltozásokat is nyomon kell követnie. Időben, energiában ez nagyon sokat kér, így ezekből a terhekből picit mi is próbálunk levenni. Ha felhívnak minket akár egy jogszabályi kérdéssel, akár gazdálkodást érintő, akár szoftveres témával, igyekszünk minden kérdésre érdemben választ adni. Az Intelligens Árazó termékünk megjelenése óta például nagyon sok kérdést kapunk az árazással kapcsolatban. A partnerek kikérik a véleményünket adott esetben a patika árképzésére vonatkozóan is.

– Sok patikának segítettünk azzal is, hogy új szempontokat hoztunk be például a finanszírozás tekintetében, hogy a gyógyszerészszakmai nézőpont mellett milyen fókuszt érdemes helyezni a gazdasági részekre – egészíti ki Bazán Zsuzsanna.

– Ehhez viszont már olyan bizalmi viszonyban kell lennünk a patikákkal, hogy ezt a szenzitív témát velünk át merjék beszélni – hoz be egy fontos aspektust Juhász Viktória.

– Ezt a bizalmat mindenkinél máshogy lehet kiépíteni – veszi át a szót Fogarasi Zsuzsanna. – Jól kell látnunk, jól kell megismernünk őt, akivel épp leülünk beszélgetni, és először fel kell mérnünk, milyen mélységében igényli a segítségünket.

Gyakran Ismételt Kérdések

A patikáktól érkező kérdések között rendszeresen megtalálható néhány ismétlődő elem. Arra kértem a három értékesítési menedzsert, foglalják össze, mik azok a sláger témák, amik őrzik toplistás helyüket.

– A hardver eszközök működésével, életkorával kapcsolatban szoktak felmerülni olyan kérdések, amiket érdemes mindig tisztázni – kezdi Bazán Zsuzsanna – ugyanis sok esetben a régi, elavult, nem karbantartott eszközök állapota hátráltatja a patika munkáját, és okoz lassúságot. Az új, modern eszközök használata gyorsíthatja a munkát, így a betegek is hamarabb sorra kerülhetnek, tehát nemcsak vásárlói élményben tud javítani a gyógyszertár a betegek felé, de adott idő alatt több vásárlót is ki tud szolgálni, ami pedig már pénzben mérhető.

És ha már a pénz szóba került, az értékesítők elmondják, hogy a pénztárgépekkel kapcsolatos kérdések hatványozottan jelentkeznek. A Pharma Cloud hírleveleiben több információs cikk is megjelent már a pénztárgép témájában, de az ezt érintő segítségkérések a leggyakoribb megkeresések közé tartoznak.

– Minket sokszor azonosítanak úgy, hogy minden, ami a számítógéphez csatlakoztatott eszköz, az hozzánk tartozik, így kapunk olyan kérdéseket is, amik a mi szoftverszolgáltatásunkon kívül esnek, így például nyomtató meghibásodásáról, vagy egy tőlünk független, más számítógépes program használatáról – fejti ki Juhász Viktória. – Bár ezek kívül esnek a kompetenciánkon, szeretnénk partnereinknek minden kérdésben segíteni, így, ha módunkban áll, más jellegű problémák megoldásában is segítünk. Viszont, ha az ügyfélszolgálatunkat hívják, ők azonnal oda irányítják a bejelentett esetet, ahol azt kezelni kell, legyen az a fejlesztés, vagy a szerviztechnikusaink.

Abban pedig mindhárman egyetértenek, hogy amire a gyógyszertáraknak a legnagyobb szükségük van, az az elérhetőség és a támogatás. Hogy legyen valaki, akit felhívhatnak, akitől információt szerezhetnek, vagy akinek csak épp jól esik elmondaniuk, ha valami nehézségük támadt, mert minden szakmán túl mi mindannyian emberek vagyunk, és sokszor az is elég, ha meghallgatnak minket.

A szlogen mögött

A szlogen mögött
Beszélgetés a Pharma Cloud gyógyszerész vezetőivel.

Szoftver – szakmai kezekben. Ezzel a címmel jelent meg a napokban egy beszélgetés a Pharma Cloud gyógyszerész vezetőivel: Dr. Nagy Gábor ügyvezető igazgatóval és Dr. Gyarmati Kinga gyógyszerészszakmai vezetővel.
Az interjú gerincét azok a vállalat szoftvereiben és ügyfélkapcsolati rendszerében végzett fejlesztések képezik, melyekről egyetlen szlogenbe sűrítve tesz a cég állásfoglalást: Nem rendszergazda. Szakmai-üzleti partner.
A videóban a gyógyszerész vezetők sok területre kitérnek, köztük a patikai szoftverszolgáltatóra használt rendszergazda kifejezés történeti előzményeire, a vállalat két szoftverében elvégzett és jelenleg is zajló fejlesztésekre, valamint azokra a más működési területeken végrehajtott átalakításokra, melyek összességét egyetlen, fontos kifejezésbe lehet csomagolni: felhasználói élmény.

Értesüljenek Önök is a legfrissebb információkról, tekintsék meg az interjút, és ha a videó nyomán Önökben is megfogalmazódtak kérdések, írják meg nekünk az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre!

JÁTÉKSZABÁLYZAT – GYOK, Eger 2023. okt.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. Szervező

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) egyedüli szervezője a Pharma Cloud Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305462, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) (a továbbiakban: Szervező).

 1. Játék időtartama

A Játék 2023. 10. 06. 09:00 órától 2023. 10. 08. 10:59 óráig tart.

 1. Játék menete

A Játékban egyrészről azok a természetes személyek vesznek részt, akik a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által 2023. október 6. és 8. között a Hotel Eger & Park-ban megrendezésre kerülő, Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán (a továbbiakban. Kongresszus) a Szervező saját standján található biankó névjegykártyát saját adataikkal kitöltik, majd azt a kihelyezett gyűjtőedénybe dobják.

A fentiek mellett a Játékban részt vesznek továbbá azok a személyek is, akik a Szervező által feltett valamennyi kvízkérdésre válaszolnak.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez nem kell mást tennie, mint – választása szerint – a Szervező által kihelyezett biankó névjegykártyák egyikén hiánytalanul megadni nevét, e-mail címét, telefonszámát, patikája nevét és annak a településnek a nevét, ahol a patika működik, vagy a Szervező által összeállított kvízt helyesen kitölteni és ezzel egyidejűleg megadni személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, patika neve, település neve, ahol a patika működik), valamint a válaszait és adatait tartalmazó űrlapot átadni a Szervező helyszínen lévő munkatársainak.

A Főnyeremény sorsolásának időpontja: 2023. október 9. 15:00 óra

A Főnyeremény sorsolásának helyszíne: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

A Szervező a nyertesként kisorsolt Játékossal a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mail üzenetben felveszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Nyertes a fenti megkeresésre nem reagál 10 munkanapon belül, úgy nyereményétől elesik.

Szervező vállalja, hogy a Főnyereményt az alábbiak szerint biztosítja:

 • ha olyan Játékost sorsol ki nyertesként, akihez kapcsolódó gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás már szerződött partnere a Szervezőnek, úgy 2023. november 1. napjától kezdődően;
 • ha olyan Játékost sorsol ki nyertesként, akihez kapcsolódó gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás még nem szerződött partnere a Szervezőnek, úgy a szerződéskötést követően, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközöknek a Szervező munkatársai által a gyógyszertárban történő telepítésével egyidejűleg.
 1. Ajándékok és nyeremények

Szervező a Játékban biankó névjegykártya kitöltésével és leadásával résztvevő valamennyi személy részére ajándékba ad 1 db felhő alakú stresszlabdát. Szervező a Játékban a kvíz kitöltésével résztvevő valamennyi személy részére ajándékba ad 1 db felhő alakú stresszlabdát, míg abban az esetben, ha a Játékos a Szervező által feltett 10 kérdés mindegyikére helyesen válaszol, úgy egy emblémázott fa telefontartót kap ajándékba (a továbbiakban: Ajándékok).

Az Ajándékok kapcsán a Szervező rögzíti, hogy azok általa vásárolt termékek, amelyek vonatkozásában a felelősség nem Szervezőt, hanem értékesítőt terheli a vonatkozó szerződések alapján. A fentiek alapján az Ajándékokkal kapcsolatban Szervező a felelősségét kizárja.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajándékok nem válthatók át készpénzre, más személyre nem ruházhatók át, azok átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban – jelen szabályzat rendelkezései szerint – résztvevő személyek jogosultak.

Szervező ezen felül a Játék időtartamának lejártával 1 db nyertest sorsol ki, aki az alábbi nyereményre (a továbbiakban: Főnyeremény) válik jogosulttá:

 • amennyiben az a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás, melynek a nyertesként kisorsolt játékos tulajdonosa vagy munkavállalója a Szervező szerződött partnere, úgy a Szervező a nyertes által a jelentkezéskor megadott gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás részére egyszeri, 3 egymást követő hónapon keresztül járó, 20%-os mértékű kedvezményt biztosít a szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett alapszolgáltatásért fizetendő havidíj vonatkozásában;
 • amennyiben az a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás, melynek a nyertesként kisorsolt játékos tulajdonosa vagy munkavállalója még nem áll szerződéses kapcsolatban a Szervezővel, úgy a Szervező a nyertes által a jelentkezéskor megadott gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás részére a daxa™ program igénybevételére irányuló szerződés megkötése esetén 2 db érintőképernyős monitort biztosít.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Főnyeremény készpénzre nem váltható át, továbbá annak igénybevételére/megszerzésére kizárólag a nyertesként kisorsolt játékos által megadott, gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás jogosult.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékban csak azok a nagykorú, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt, akik a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán való részvételre jogosító érvényes regisztrációval rendelkeznek és tagként vagy munkavállalóként gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás működtetését végzik.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Játékra egy adott részvételi módon minden Játékos típusonként csak egy érvényes pályázattal jelentkezhet és vehet részt a sorsoláson. Vagyis amennyiben a Játékos a Szervező standján található biankó névjegykártyák közül többet is kitölt és bedob a kihelyezett gyűjtőládába vagy a kvízkérdéseket tartalmazó űrlapot többször is kitölti és leadja a Szervező munkatársainak, úgy a Szervező a sorsolást megelőzően jogosult minden második és azt követő névjegykártyát, illetve űrlapot érvényteleníteni és kizárni a sorsolásból.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezek közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, akinek a Játékban való részvételhez szükséges adatai nem vagy hiányosan kerülnek megadásra, továbbá aki a Játék során nyilvánvalóan valótlan adatokat szolgáltat. Érvénytelennek minősülnek azon pályázatok is, amelyek esetében utóbb válik bizonyossá, hogy valótlan adatokat adtak meg, vagy a Játékos jogosulatlanul vett részt a Játékban. Az érvénytelen pályázatok a Szervező által kiszűrésre kerülnek, míg akkor, ha a jogosulatlan részvételt a Szervező utólag észleli, úgy az érintett Játékos pályázatát jogosult utólagosan érvényteleníteni.

 1. Személyes adatok kezelése

A Játékban való részvételhez a Játékos az alábbi személyes adatának megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, patika neve, település neve, ahol a patika működik.

Szervező kijelenti, hogy a Játékos adatait a Játék lebonyolítása céljából kizárólag ő gyűjti és kezeli, így adatkezelőnek a Szervezőt kell tekinteni.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá hozzájárul személyes adatainak a Játék lebonyolítása céljából történő kezeléséhez. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben a Játékban nyertesként sorsolja ki a Szervező, úgy őt a Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait ennek érdekében a Szervező kezelje.

A Játékos által megadott adatok a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra, ide nem értve azt az esetet, ha a Játékos a Játékban való részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait marketingcélból is kezelje. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a jelen fejezet utolsó bekezdésében olvasható.

Szervező azon Játékosok adatait, akik nem nyernek, a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultáig kezeli. A Főnyeremény nyerteseként kisorsolt Játékos kapcsolatfelvételi adatait a Szervező a Főnyeremény biztosításáig/átadásáig kezeli.

Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a Főnyeremény átvételétől elesik, hiszen adatok hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Nyertes értesítése, és a Főnyeremény átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

Ha a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére a jövőben hírleveleket küldjön, továbbá őt a Szervező az általa nyújtott szolgáltatások bemutatása, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat adása érdekében megkeresse, úgy az érintett adatait a Szervező ebből a célból is kezeli. A Játékos adatainak kezelése ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásáig tart. Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak marketing célú kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

 1. Adatvédelem

Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen Szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék lebonyolítása érdekében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu.

Játékos a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja a Játékost 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.pharmacloud.hu/adatkezelesi-tajekoztato-gyok-eger-2023/.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Szabályzat a https://www.pharmacloud.hu/jatekszabalyzat-gyok-eger-2023-okt/ oldalon érhető el.

A Játék vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a Játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

 

Budapest, 2023. október 6.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – GYOK, Eger 2023. okt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelő

Az érintettek adatai vonatkozásában adatkezelőnek a Pharma Cloud Kft. (székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a., cégjegyzékszám: 01-09-305462, adószám: 26165848-2-43 telefonszám: +36-1/436-9931, e-mail: ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu) minősül.

 1. Érintettek köre, kezelt személyes adatok

Az adatkezelés az Adatkezelő által 2023. október 6. és 8. napja között szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) részt vevő érintettek (a továbbiakban: Játékosok) személyes adataira terjed ki. Az Adatkezelő a Játékosok nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint patikájuk nevét és annak a településnek a nevét kezeli, ahol a patika található.

 1. Adatkezelés célja

Adatkezelő az érintettek 2. pontban írt személyes adatait a játék lebonyolítása céljából kezeli azért, hogy a játék résztvevői közül nyertest tudjon hirdetni, vele kapcsolatba tudjon lépni, valamint a nyereményt patikája részére biztosítani tudja.

Abban az esetben, ha az érintett a Játékban való részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő a jövőben hírleveleket küldjön, továbbá őt az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások bemutatása, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat adása érdekében közvetlenül megkeresse, úgy az Adatkezelő az érintett adatait a fenti marketing célok elérése érdekében is kezeli.

 1. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játék lebonyolítása céljából végzett adatkezelés esetében az érintettek hozzájárulása, melynek a nyereményjátékban való részvételüket kell tekinteni.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett adatait a 2. pontban részletezett marketing célból kezeli, úgy az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, melyet a Játékban való részvétellel egyidejűleg, a biankó névjegyen, illetve a kvízhez kapcsolódó űrlapon erre a célra kialakított checkbox kipiálásával ad meg az Adatkezelőnek.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben adataik kezelése a hozzájáruláson alapul, úgy ezt bármikor visszavonhatják. Ehhez nem kell mást tenniük, mint az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldeni egy írásos nyilatkozatot a hozzájárulás visszavonásáról. Ettől eltérően, a hírlevélküldésre vonatkozó hozzájárulást az érintettek egyszerűen visszavonhatják bármelyik hírlevél alján található leiratkozó linkre kattintva. Adatkezelő hírlevél-küldő rendszere a leiratkozás szándék jelzését automatikusan észleli és rögzíti annak – és így az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásának – tényét.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelések jogszerűségét, melyeket az Adatkezelő a hozzájárulása birtokában, a visszavonást megelőzően végzett.

Adatkezelő azt követően, hogy az érintett hozzájárulását írásban – hírlevél küldés esetén a leiratkozó linkre kattintva – visszavonta, az érintett személyes adatait hírlevél küldés és értékesítési ajánlatokkal való megkeresés céljából nem kezeli tovább.

 1. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából azon játékosok adatait, akiket a nyereményjátékban nyertesként nem sorsolnak ki, hozzájárulásuk visszavonásáig, de ennek hiányában is legfeljebb a Játék lezárultáig kezeli.

Azon érintettek esetében, akik kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy az Adatkezelő adataikat marketing célból kezelje, az adatkezelés az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 1. Adatok címzettjei

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataikat az Adatkezelő marketing, illetve sales osztályának munkatársai jogosultak megismerni és kezelni, munkakörükből fakadó feladataik teljesítésével összefüggésben.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy a marketing célú adatkezelés körében az alábbi adatfeldolgozóval működik együtt:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Amerikai Egyesült Államok, e-mail: privacy@mailchimp.com)

 • adatfeldolgozó által kezelt adatok: e-mail cím;
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenység: hírlevélküldésre szolgáló online felület biztosítása, üzemeltetése.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozóval írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötött. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhat, a részére átadott, és így tudomására jutó személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, azokon saját céljaira semmiféle adatkezelési műveletet nem végezhet.

Adatkezelő biztosítja, hogy olyan adatfeldolgozóval működik együtt, aki a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezeléssel összefüggésben adattovábbítás történik az Amerikai Egyesült Államokba, mivel az The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp központja, valamint szerverei is itt találhatók, továbbá az adatfeldolgozó igénybe vesz olyan további al-adatfeldolgozókat, akiknek a székhelye, illetve a szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatók. Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy az adatfeldolgozó szavatosságot vállalt azért, hogy az érintettek harmadik országba továbbított személyes adatai vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és abban garantált szintet biztosítja az adatok védelmét illetően.

Adattovábbítás alapja: adatkezelő és adatfeldolgozó közötti adattovábbításokra vonatkozó, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételek (Standard Contractual Clauses (SCC).

 1. Érintetti jogok, joggyakorlás módja

Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket azért, hogy az érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül gyakorolhassák. Betekintésre vonatkozó joguk alapján az érintettek a róluk kezelt személyes adatokról tájékoztatást, másolatot kérhetnek.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatmásolat kiadására vonatkozó kérelmüket csak az adatokat tartalmazó dokumentum első példánya vonatkozásában tudja díjmentesen teljesíteni. Ha az érintett a róla kezelt adatokról korábbi, azonos tárgyú kérelmének teljesítését követően további másolatokat igényel, és/vagy rövid időn belül újra azonos tartalommal terjeszti elő kérelmét, úgy a kérelem teljesítéséért az Adatkezelő külön díjat számíthat fel; a díj összegéről az érintettek a kérelemre adott adatkezelői válaszlevélben kapnak tájékoztatást. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatokról készült másolat kiadása iránti kérelmet csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

Ha az érintett tudomására jut, hogy az Adatkezelő pontatlanul kezeli adatait, bármikor kérheti írásban adatainak helyesbítését, vagy a hiányos adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Adatkezelő törli az érintett adatait, ha az alábbi esetek bármelyike fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az érintett visszavonta hozzájárulását, és nem állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére, vagy
 • jogellenes adatkezelés történt, vagy
 • jogszabály írja elő a törlést.

Adatkezelőnek a törlési kérelmet nem áll módjában teljesíteni akkor, ha az adatkezelés

 • jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme,
 • a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása,
 • jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása,
 • statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve
 • népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a törlési kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

Ha az érintett az ún. elfeledtetéshez való jogát gyakorolja, úgy az Adatkezelő minden lehetséges informatikai megoldást felhasznál azért, hogy az adatok ne álljanak az Adatkezelő rendelkezésére; Adatkezelő a kérelemről az érintetti adatokat kezelő adatfeldolgozókat, is értesíti, akiknek az adatokat átadta vagy azokhoz számukra hozzáférést engedélyezett.

Az érintett az adatkezelés korlátozását is kérheti az Adatkezelőtől, ha

 • az érintett vitatja kezelt adatai pontosságát (az adatok pontosságának Adatkezelő általi ellenőrzéséig), vagy
 • az érintett megítélése szerint jogellenes adatkezelés történt, és az érintett kifogásolja az adatok törlését, úgy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a kezelt adatokra, de az érintett azokat jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat továbbra is tárolja, viszont más adatkezelési műveletet nem végez – kivéve, ha az érintett hozzájárult az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdek miatt szükséges.

Ha a korlátozás indoka már nem áll fenn, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesít a kérelmezőt.

Azon adatok vonatkozásában, amiknek a jogalapja az érintettek hozzájárulása, az érintettek bármikor jogosultak a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogukat gyakorolni; az erre vonatkozó információk a jelen tájékoztató 4. pontjában szerepelnek.

Az érintettek kérelmeiket írásban, a Pharma Cloud Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. levelezési címre vagy az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre juttathatják el az Adatkezelőnek.

Adatkezelő a hozzá beérkező kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 1 hónapon belül elbírálja, és ennek eredményéről tájékoztatást nyújt. Ha az érintett összetett kérelmet terjeszt elő, vagy egyszerre nagyon sok kérelem érkezik be az Adatkezelőhöz több érintettől, úgy a válaszadási határidőt meghosszabbítható legfeljebb 2 hónappal, mely határidő-hosszabbításról az Adatkezelő ugyancsak írásban ad tájékoztatást.

Adatkezelő a kérelmek megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért külön díjat nem számít fel, kivéve akkor, ha a kérelem nem megalapozott vagy azt a korábbi kérelem elbírálását követően ismételten, azonos tartalommal terjeszti elő az érintett; ilyenkor a kérelem teljesítésével kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel az Adatkezelő, melynek pontos mértékéről a kérelemre adott válaszban tájékoztatja az érintetteket.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatok kezelése minden tekintetben megfeleljen a jogszerűség, tisztesség és az adatbiztonság követelményének is, ezért, ha az érintettek bármilyen okból nem lennének megelégedve adataik kezelésével, úgy panaszukat bármikor jelezhetik az Adatkezelőnek, a jelen tájékoztatóban felsorolt elérhetőségeken. Az ilyen beadványokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezését követő 1 hónapon belül megválaszolja, részletesen indokolva döntését.

Az érintett jogosult panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, vagy +36 (1) 391 1400) is fordulni, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése nem volt jogszerű. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a www.naih.hu weboldalon érhetők el.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értenek egyet, vagy a Hatóság a panaszukat határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja őket 3 hónapon belül a panaszukkal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

Amennyiben az érintett úgy ítélné meg, hogy az Adatkezelő – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslat érdekében az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy saját lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék (elérhetőségek: https://birosag.hu/birosag-kereso) eljárását is kezdeményezheti. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Ha a hatályos adatvédelmi előírások betartásának elmulasztása miatt az érintettet kár érne, úgy az Adatkezelővel szemben az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő. Kártérítésre vonatkozó igényét az érintett – választása szerint – érvényesítheti az Adatkezelő székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetők el: https://birosag.hu/birosag-kereso

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok megfelelő szintű biztonságban legyenek. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedést minden esetben egyedileg, a kezelt adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázatokat figyelembe véve és azok értékelését követően választja ki az Adatkezelő. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő elektronikus nyilvántartások, programok vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó elektronikus rendszerek, adatbázisok, fájlok rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármilyen jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezeléshez használt nyilvántartások, programok mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Az adatbiztonsági előírások érvényesülése érdekében az Adatkezelő az általa bevezetett intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrzi, és ezek eredményét folyamatosan értékeli.

Az adatok biztonságos kezelése érdekében az Adatkezelő alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatokhoz való hozzáférést, illetve az adatok elvesztése vagy megsemmisülése esetén azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Adatkezelő figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsa. Adatkezelő vállalja, hogy a tájékoztató módosítása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintetteket a módosítás tényéről megfelelő módon tájékoztassa.

1 2 3 9